BARCELONA

Selecciona el tràmit que vols realitzar:


INSCRIPCIÓ D’ADULTS
I JUVENIL (a partir de 12 anys)

DADES PERSONALS

Nom i Cognoms: 
E-mail:
Telèfon: 
DNI (amb lletra):
Data de naixament:
Adreça:


QUOTA I MÈTODE DE PAGAMENT

Quota:

Mètode de pagament: passeu-me els rebuts per el banc prefereixo pagar en efectiu al centre cada inici de mes

En cas de domiciliació bancària:

 • Número de compte bancari IBAN:
  tot seguit, sense espais.
 • Titular del compte bancari: 
  → La matrícula i la primera quota (o fracció proporcional en cas d'apuntar-se a mig mes) no es passa per el banc, s'ha de pagar en efectiu al centre el primer dia de classe. La quota quedarà domiciliada per el banc a partir del següent mes.


INFORMACIÒ MÈDICA

Tens alguna patologia i/o lesió?
Quina/es?


 

QUIN DIA T'INCORPORES?

data d'inici de la teva primera classe: 
Recorda arribar 10 minutas abans el primer dia per a fer el pagament de matríula i primera quota o part proporcional del mes en cas de començar a mig mes. Si has domiciliat el rebut, a partir del proper mes natural desprès de la data indicada se't girarà el rebut per el banc.


ESTIL DE VIDA

Practiques algun esport o activitat física? Quins/quines?

Com ens has conegut? instagram facebook web per un amic altres

He llegit i acepto la normativa del centre

Nota Legal: En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant l'emplenament del present formulari, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de www.ingravitt.com, amb la finalitat de poder-li prestar els serveis sol·licitats per mitjans electrònics. Així mateix, li informem de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal a info@ingravitt.com.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que, mitjançant aquest formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers “Clients” d’INGRAVITT., amb l’objectiu de poder oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, enviant escrit a info@ingravitt.com.

NORMATIVA DE PAGAMENTS
 • Pots pagar cada més en efectiu al centre o bé si ho prefereixes et passem els rebuts per el banc. Els rebuts per domiciliació bancària es giraran a partir del dia 5 de cada mes. Els pagaments en efectiu cal fer-los durant la primera setmana del mes.
 • Tot i sol·licitar la domiciliació bancària, la Matrícula i la primera quota (o en quotes d’adults, fracció proporcional en cas d’apuntar-se a mig mes) s’ha de pagar en efectiu al centre el primer dia de classe. La quota ja quedarà domiciliada per el banc a partir del següent mes. En les quotes infantils i juvenils no hi haurà fracció proporcional al apuntar-se ja que són preus reduïts, però si es poden pagar com a classes aïllades.
 • Les baixes o canvis de quota cal notificar-les abans del dia 25 del mes anterior a la baixa o canvi,mitjançant el formulari online de canvi, en cas contrari s’abonarà la quota corresponent. Un rebut retornat tindrà un recàrreg de 6€.
 • No assistir a les classes no eximeix del pagament. La quota es paga tots els mesos de l’any. (Excepte infantil i juvenil que va per cursos escolars).
 • La Matricula només es paga al inscriure’s. No és anual. En cas de deixar de de pagar un o més mesos i voler retornar si que s’haurà de tornar a abonar la matrícula ja que es considera baixa.
RECUPERACIÓNS
 • En les quotes d’adults, per gentilesa del centre, les classes perdudes es poden recuperar en un altre horari (d’igual o diferent disciplina), amb data límit del mateix mes, i sempre prèvia consulta. En cap cas eximeixen del pagament regular. Els dies festius es poden recuperar de la mateixa manera (dins el mateix mes de la festivitat, abans o desprès d’aquesta). No es poden acumular recuperacions d’un mes per l’altre ni els dies festius eximeixen tampoc de pagament.
  Condicions no aplicables a les quotes infantils/juvenils, ja que són preus reduïts.

INSCRIPCIÓ INFANTIL

DADES DEL PARE/MARE O TUTOR

 
Nom i Cognoms: 
E-mail:
Telèfon: 
DNI (amb lletra):
Adreça:


 

NEN/S/ES

 

Nom, Cognoms i Edat del/s nen/s

QUOTA I MÈTODE DE PAGAMENT

 
Seleciona dia:

Mètode de pagament: passeu-me els rebuts per el banc prefereixo pagar en efectiu al centre cada inici de mes

En cas de domiciliació bancària:

 • Número de compte bancari IBAN:
  tot seguit, sense espais.
 • Titular del compte bancari: 
  → La matrícula i la primera quota (o fracció proporcional en cas d'apuntar-se a mig mes) no es passa per el banc, s'ha de pagar en efectiu al centre el primer dia de classe. La quota quedarà domiciliada per el banc a partir del següent mes.

 

INFORMACIÒ MÈDICA

 
Tenen alguna patologia i/o lesió?
Quina/es?


 

Com ens has conegut? instagram facebook web per un amic altres

He llegit i acepto la normativa del centre

Nota Legal: En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant l'emplenament del present formulari, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de www.ingravitt.com, amb la finalitat de poder-li prestar els serveis sol·licitats per mitjans electrònics. Així mateix, li informem de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal a info@ingravitt.com.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que, mitjançant aquest formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers “Clients” d’INGRAVITT., amb l’objectiu de poder oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, enviant escrit a info@ingravitt.com.

NORMATIVA DE PAGAMENTS
 • Pots pagar cada més en efectiu al centre o bé si ho prefereixes et passem els rebuts per el banc. Els rebuts per domiciliació bancària es giraran a partir del dia 5 de cada mes. Els pagaments en efectiu cal fer-los durant la primera setmana del mes.
 • Tot i sol·licitar la domiciliació bancària, la Matrícula i la primera quota (o en quotes d’adults, fracció proporcional en cas d’apuntar-se a mig mes) s’ha de pagar en efectiu al centre el primer dia de classe. La quota ja quedarà domiciliada per el banc a partir del següent mes. En les quotes infantils i juvenils no hi haurà fracció proporcional al apuntar-se ja que són preus reduïts, però si es poden pagar com a classes aïllades.
 • Les baixes o canvis de quota cal notificar-les abans del dia 25 del mes anterior a la baixa o canvi,mitjançant el formulari online de canvi, en cas contrari s’abonarà la quota corresponent. Un rebut retornat tindrà un recàrreg de 6€.
 • No assistir a les classes no eximeix del pagament. La quota es paga tots els mesos de l’any. (Excepte infantil i juvenil que va per cursos escolars).
 • La Matricula només es paga al inscriure’s. No és anual. En cas de deixar de de pagar un o més mesos i voler retornar si que s’haurà de tornar a abonar la matrícula ja que es considera baixa.

INSCRIPCIÓ FORMACIÓ DE PROFESSORS DE IOGA:

DADES PERSONALS

 
Nom i Cognoms: 
E-mail:
Telèfon: 
DNI (amb lletra):
Data de neixament:
Adreça:


 
sel·lecciona formació:

el pagament s'ha de fer en efeciu al centre. la plaça no quedarà reservada fins haver realitzat el pagament o matrícula.

Com ens has conegut? instagram facebook web per un amic soc alumne del centre

Nota Legal: En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant l'emplenament del present formulari, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de www.ingravitt.com, amb la finalitat de poder-li prestar els serveis sol·licitats per mitjans electrònics. Així mateix, li informem de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal a info@ingravitt.com.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que, mitjançant aquest formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers “Clients” d’INGRAVITT., amb l’objectiu de poder oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, enviant escrit a info@ingravitt.com.

Reserva del plaça

La plaça quedarà reservada una vegada realitzada la inscripció i efectuat el pagament previ en efectiu al centre.

Si s’ha realitzat la inscripció però no s’ha efectuat el pagament no queda reservada.

Devolucions:

L’alumne que desitgi donar-se de baixa abans de la data d’inici del curs o formació se li retornarà el 50% del preu total de la formació. Una vegada iniciada la formació no es podrà retornar, però si reservar el import per quan pugui realitzar la formació en el següent curs.

CANVI DE QUOTA

El canvi de quota cal notificar-lo abans del dia 25 del mes anterior al canvien cas contrari s’abonarà la quota anterior tal com s’indica a la normativa signada per el client en el moment d’inscripció.
Un rebut retornat tindrà un recàrreg de 6€.

.

Nom i Cognoms:

E-mail:

DNI (amb lletra):

Nova quota:

Comentaris:

Nota Legal: En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant l'emplenament del present formulari, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de www.ingravitt.com, amb la finalitat de poder-li prestar els serveis sol·licitats per mitjans electrònics. Així mateix, li informem de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal a info@ingravitt.com.

Si ja estàs inscrit al centre (matriculat) i vols que et domiciliem mensualment el teu rebut per el banc o vols fer un canvi de numero o d’entitat bancaria:

.

Nom i Cognoms

DNI

Domicilieu-me els rebuts al següent núm. de compte bancari:

Nota Legal: En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant l'emplenament del present formulari, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de www.ingravitt.com, amb la finalitat de poder-li prestar els serveis sol·licitats per mitjans electrònics. Així mateix, li informem de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal a info@ingravitt.com.

DONAR-ME DE BAIXA

La baixa cal notificar-la abans del dia 25 del mes anterior a la baixaen cas contrari s’abonarà la quota corresponent tal com s’indica a la normativa signada per el client en el moment d’inscripció.
Un rebut retornat tindrà un recàrreg de 6€.

.

Nom i Cognoms:

E-mail:

DNI (amb lletra):

Motiu de la Baixa:

Nota Legal: En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant l'emplenament del present formulari, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de www.ingravitt.com, amb la finalitat de poder-li prestar els serveis sol·licitats per mitjans electrònics. Així mateix, li informem de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal en info@ingravitt.com.

DONAR-ME DE BAIXA

Un cop omplert el formulari, el proper mes ja no se’t giraran els rebuts. La teva matrícula quedarà congelada durant 3 mesos. Al retornar abans d’aquests 3 mesos no hauràs de tornar a abonar matrícula però si tornar a omplir el formulari d’ALTA (inscripció) al centre. Et recomanem que descansis durant la quarentena, i un cop passada ja pots iniciar les classes. Les del post-part amb nadons i les d’hipopressius són les més indicades per retornar la faixa abdominal i sòl pèlvic al seu lloc.

Felicitat per aquesta nova etapa :).

Nom i Cognoms:

E-mail:

DNI (amb lletra):

Nota Legal: En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant l'emplenament del present formulari, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de www.ingravitt.com, amb la finalitat de poder-li prestar els serveis sol·licitats per mitjans electrònics. Així mateix, li informem de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal a info@ingravitt.com.

PROPOSA

T’agradaria un nou horari o activitat?
Podem obrir nous horaris, diga’ns l’horari i activitat/estil que més et convé que l’estudiarem.

Nom i Cognoms:

E-mail:

Telèfon:

Proposa'ns: quins horaris desitjaries trobar i quines disciplines/estils t'interessen més?:

Nota Legal: En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant l'emplenament del present formulari, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de www.ingravitt.com, amb la finalitat de poder-li prestar els serveis sol·licitats per mitjans electrònics. Així mateix, li informem de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal a info@ingravitt.com.