Només cal abonar-la si et vols  fer soci del centre. Per a la compra d’abonaments o classes aïllades no s’ha de pagar matricula.
:

MATRICULA ADULTS

25€

MATRÍCULA INFANTIL

25€

MATRÍCULA QUOTA PARELLES (única matrícula per els/les dos)

50€

MATRÍCULA QUOTA FAMILIAR (única matrícula per tota la família)

35€

MATRÍCULA FORMACIÓNS DE PROFESSORS

50€

MATRÍCULA QUOTA ALUMNES DE FORMACIÓNS DE PROFESSORS

25€

MATRICULA CARNET UVIC

0€

:
Cal pagar la matrícula per inscriure’t al centre com a soci per accedir a qualsevol de les quotes.
No s’ha de pagar matrícula per a la compra d’abonaments de classes (on pagues per classes i estàs absent d’una mensualitat).
La matrícula només es paga una vegada, no és anual.
Només en cas de donar-se de baixa i re-inscriure’s si s’haurà de tornar a abonar la matrícula.
:

No s’ha de pagar matrícula.
:

CLASSE DE PROVA (grupals, excepte grupals de pilates màquines)

12€

CLASSE AÏLLADA (grupals, excepte grupals de pilates màquines)

12€

CLASSE DE PROVA PILATES MÀQUINES (grupal)

25€

CLASSE AÏLLADA PILATES MÀQUINES (grupal)

25€

CLASSE D’INICIACIÓ AL PILATES MÀQUINES (individual)

30€

:
Per a les classes d’aerial, spring i màquines cal fer reserva prèvia al centre per garantir que tens plaça disponible, per la resta de classes no és necessari reservar plaça.
Cal portar mat personal a totes les classes (excepte les de bungee i dansa). Si no disposes de mat en lloguem per 2€.

:

Accés a totes les classes grupals (excepte grupals de pilates màquines).

   

MENSUAL

TRIMEST.

SEMEST.

ANUAL

3 CLASSES AL MES  

30€

4 CLASSES AL MES  

35€

5 CLASSES AL MES  

40€

6 CLASSES AL MES  

45€

8 CLASSES AL MES  

50€

9 CLASSES AL MES  

55€

CLASSES ILLIMITADES  

65€

186€

360€

660€

1 INFANT MENOR DE 10  

35€

1 ADULT + 1 INFANT MENOR DE 10 -classes il·limitades-  

100€

QUOTA PARELLES -classes il·limitades-  

100€

QUOTA FAMILIAR -classes il·limitades-  

123€

QUOTA ALUMNES FORMACIÓ IOGA 200h -classes il·limitades-  

55€

QUOTA MANTENIMENT  

10€

Cal portar mat personal a totes les classes (excepte les de bungee i dansa) / Lloguer mat: 2€.

:

ACCÉS LLIURE

Accès a qualsevol horari i disciplina de dilluns a divendres.
Es pot anar variant de disciplina i horari sense aviasar.
Tu et distribueixes les classes durant el mes com millor et vagi.
No es poden acumular classes d’un més perl següent.
Accés a descomptes en les activitats de cap de setmana i alguns cursos.
La quota es paga mensualment (excepte la quota de classes il·limitades, que si es desitja es pot pagar trimestralment, semestralment o anualment, implicant un descompte en aquestes opcions, aquestes quotes no mensuals no es domicilien, el pagament és en efectiu al centre).
La no assistència no eximeix del pagament.
No es podrà accedir a classes sense tenir el pagament previ del mes efectuat.
Cal estar matriculat. Opcions sense matrícula: Abonaments de classes.

:

ALTA

La opció més econòmica per a realitzar classses regularment.
Tu tries la quota mensual segons el nombre de classes que vols realitzar al mes (les pots realitzar dins del mes ens els horaris que tu vulguis, pots anar variant d’horaris, disciplines i de freqüencia setmanal, disposes de flexibiltitat horaria total).
Matrícula: 25€

Accés només a classes de pilates màquines grupals. Horari definit. No accés lliure: dies i horari concertat previament.
A l’horari de la web trobaràs si hi ha disponibilitat de plaça en els grups ja establerts o bé si ja estan complerts.
Obrim nous grups segons demanda. demanan’s el teu horari ideal.
Si t’estrenes per primera vegada en el Pilates màquines, i vols incorporar-te a un grup ja establert, recomanem dues classes particulars (preu reduït d’iniciació) per explicar-te amb detall el funcionament i definir el teu nivell.  Si l’horari és nou i tot el grup iniciacia no és necessari.

:

1 CLASSE SETMANAL PILATES MÀQUINES GRUPAL

60€/mes

2 CLASSES SETMANALS PILATES MÀQUINES GRUPAL

110€/mes

3 CLASSES SETMANALS PILATES MÀQUINES GRUPAL

160€/mes

4 CLASSES SETMANALS PILATES MÀQUINES GRUPAL

210€/mes

5 CLASSES SETMANALS PILATES MÀQUINES GRUPAL

260€/mes

:

No es poden acumular classes d’un més per següent.
Accés a descomptes en les activitats de cap de setmana i alguns cursos.
La quota es paga mensualment.
La no assistència no eximeix del pagament.
No es podrà accedir a classes sense tenir el pagament previ del mes efectuat.

Accés lliure a totes les classes grupals de ioga / pilates mat i reserva definida de dia i horari concret setmanal de pilates màquines grupal (no es pot anar variant d’horaris en les classes de pilates màquines grupals).

:

1 CLASSE SETMANAL PILATES MÀQUINES GRUPAL + 4 CLASSES MENSUALS IOGA / MAT PILATES GRUPALS

85€/mes

1 CLASSE SETMANAL PILATES MÀQUINES GRUPAL + IL·LIMITADES IOGA / MAT PILATES GRUPALS

105€/mes

2 CLASSES SETMANALS PILATES MÀQUINES GRUPAL + 4 CLASSES MENSUALS IOGA / MAT PILATES GRUPALS

135€/mes

2 CLASSES SETMANALS PILATES MÀQUINES GRUPAL +IL·LIMITADES IOGA / MAT PILATES GRUPALS

155€/mes

3 CLASSES SETMANALS PILATES MÀQUINES GRUPAL + 4 CLASSES MENSUALS IOGA / MAT PILATES GRUPALS

185€/mes

3 CLASSES SETMANALS PILATES MÀQUINES GRUPAL + IL·LIMITADES IOGA / MAT PILATES GRUPALS

195€/mes

4 CLASSES SETMANALS PILATES MÀQUINES GRUPAL + IL·LIMITADES MENSUALS IOGA / MAT PILATES GRUPALS

235€/mes

5 CLASSES SETMANALS PILATES MÀQUINES GRUPAL + IL·LIMITADES MENSUALS IOGA / MAT PILATES GRUPALS

285€/mes

:

Classes de ioga / pilates mat:

Cal portar mat personal a totes les classes grupals (excepte pilates màquinnes) / Lloguer mat: 2€
Es pot anar variant de disciplina i horari sense avisar.

Tu et distribueixes les classes durant el mes com millor et vagi.
No es poden acumular classes d’un més perl següent.
Accés a descomptes en les activitats de cap de setmana i alguns cursos.
La quota es paga mensualment.
La no assistència no eximeix del pagament.
No es podrà accedir a classes sense tenir el pagament previ del mes efectuat.
Cal estar matriculat. Opcions sense matrícula: Abonaments de classes.

:

per a matrimonis o parelles de fet.
accés i·limitat a totes les classes grupals (excepte grupals de pilates màquines)

:
QUOTA PARELLES

100€/mes

MATRÍCULA (per els/les 2)

50€

:

Classes il·limitades de dilluns a divendresper als/les dos.
Només per a matrimonis o parelles de fet: mateix domicili i mateixa domiciliació bancaria
No és necessari venir a les mateixes classes. Cadascú pot anar a les que vulgui quan vulgui lliurement.
Accés a descomptes en les activitats de cap de cap de setmana i alguns cursos.
La quota es paga mensualment.
La no assistència no eximeix del pagament.
No es podrà accedir a classes sense tenir el pagament previ del mes efectuat.
Cal estar matriculat al centre. Opcions sense matrícula: Abonaments de classes.

:

accés a classes il·limitades per tota la família, a totes les classes grupals (excepte grupals de pilates màquines)

:

QUOTA FAMILIAR :  Matrimoni+ Fills (menors d’edat)

123€/mes

MATRÍCULA (única matricula per a tota la família)

35€

:

Matrimoni + Fills (menors d’edat) → Mateixa domiciliació. No fraccionable.
classes il·limitades de dilluns a divendres.
Accés a descomptes en les activitats de cap de cap de setmana i alguns cursos.
La quota es paga mensualment.
La no assistència no eximeix del pagament.
No es podrà accedir a classes sense tenir el pagament previ del mes efectuat.

:

*Només per alumnes cursant la formació bàsica de 200h de professors de ioga i només durant el període de formació. Accés il·limitat a totes les classes de ioga.

:

QUOTA ALUMNES DE FORMACIó DE PROFESSORS 200h

55€/mes

MATRÍCULA QUOTA ALUMNES DE FORMACIÓNS DE PROFESSORS

25€

:

En un sol pagament: 500€ → accés a classes il·limitades de ioga durant els 10 mesos de període de formació (surt per 50€/mes)
Accés a descomptes en les activitats de cap de cap de setmana i alguns cursos.
La quota es paga mensualment (excepte si es fa en un sol pagament).
La no assistència no eximeix del pagament.
No es podrà accedir a classes de ioga sense tenir el pagament previ del mes efectuat.
Les classes que no siguin de ioga no entren dins aquesta quota.
Cal matriculars-se també com a soci. matrícula per a fer-se soci: 25€. Opcions sense matrícula: Abonaments de classes.

:

per baixa temporal

En el cas de baixa temporal (per baixa mèdica, viatge, trasllat temporal de feina, casa, etc.) es pot sol·licitar la quota reduïda de manteniment, tenint en compte que durant aquest període no podrà assistir a cap de les classe regular, si que podrà fer ús dels descomptes en serveis (massatges, nutrició i medicina ayurveda, seminaris, tallers, cursos, etc. ) com a inscrit al centre.
Et permet no haver de tornar a abonar la matricula (en cas de donar-se de baixa i re-inscriure’s s’haurà de tornar a abonar de nou la matricula d’inscripció).
Cal avisar per correu electrònic a info@ingravitt.com o whatsapp abans del dia 25 del mes en curs.

:

QUOTA MANTENIMENT

10€/mes

:

Accés a qualsevol classe excepte grupals de pilates màquines.

(no cal ser soci, no s’ha de pagar matrícula)

 

Caducitat:

1 MES

2 MESOS

3 MESOS

6 MESOS

1 ANY

4 CLASSES  

40€

45€

5 CLASSES  

43€

50€

8 CLASSES  

60€

75€

10 CLASSES  

90€

IL·LIMITADES  

75€

195€

372€

696,00 €

..

:

No s’ha de fer inscripció ni pagar matrícula, ni cal tenir cap quota fixa mensual. Pagues per classes.

Títols nominals no transferibles.
Accés lliure a qualsevol de les classes programades de dilluns a divendres.
El període de caducitat contabilitza a partir del dia que s’ha realitzat el pagament.
Els descomptes en sessions de caps de setmana, cursos i intensius NO són aplicables als usuaris d’abonaments, només per a martriculats (inscrits) al centre.

:

Accés només a classes  grupals de pilates màquines. Accés no lliure: cal definir previament dies i hores concrets per tal d’assegurar disponibilitat.

(no cal ser soci, no s’ha de pagar matrícula)

 

Caducitat: 

1 MES

2 MESOS

3 MESOS

6 MESOS

1 ANY

4 CLASSES  

65€

70€

5 CLASSES  

75€

80€

8 CLASSES  

120€

125€

135€

12 CLASSES  

160€

165€

175€

..

:

No s’ha de pagar matrícula, ni cal tenir cap quota fixa mensual. Pagues per classes.

Títols nominals no transferibles.
Accés a classes programades de dilluns a divendres.
El període de caducitat contabilitza a partir del dia que s’ha realitzat el pagament.
Els descomptes en sessions de caps de setmana, cursos i intensius NO són aplicables als usuaris d’abonaments, només per a martriculats al centre.

:

No s’ha de pagar matrícula.

Accés lliure a totes les classes grupals de ioga / pilates mat de l’horari i reserva definida de dia i horari concret setmanal de pilates màquines grupal (no es pot anar variant d’horaris en les classes de pilates màquines grupals). Demanar disponibilitat previa de plaça de l’horari desitjat de Pilates màquines grupal.

:

4 CLASSES PILATES MÀQUINES GRUPAL + 4 CLASSES MENSUALS IOGA / MAT PILATES GRUPALS  (caducitat 1 mes)

90€

4 CLASSES PILATES MÀQUINES GRUPAL + IL·LIMITADES IOGA / MAT PILATES GRUPALS  (caducitat 1 mes)

110€

8 CLASSES PILATES MÀQUINES GRUPAL + 4 CLASSES MENSUALS IOGA / MAT PILATES GRUPALS  (caducitat 1 mes)

140€

8 CLASSES PILATES MÀQUINES GRUPAL +IL·LIMITADES IOGA / MAT PILATES GRUPALS  (caducitat 1 mes)

160€

caducitat dels abonaments: 30 dies, des del dia de la seva compra

:

Classes de ioga / pilates mat:

Cal portar mat personal a totes les classes grupals (excepte pilates màquinnes) / Lloguer mat: 2€
Es pot anar variant de disciplina i horari sense avisar.

Tu et distribueixes les classes durant el mes com millor et vagi.

:

De ioga, pilates mat, hipopressius o qualsevol altra disciplina (classes d’1 hora) entre setmana (de dilluns a divendres)

   

Caducitat:

1 MES

3 MESOS

6 MESOS

1 ANY

1 CLASSE    

37€

4 CLASSES    

140€

5 CLASSES    

170€

180€

8 CLASSES    

265€

275€

295€

10 CLASSES    

325€

335€

355€

..

PARTICULARS ENTRE SETMANA

37€/h

PARTICULARS EN CAP DE SETMANA

50€/h

PRIVADA GRUPAL (menys de 5 persones) ENTRE SETMANA

65€/h

PRIVADA GRUPAL (menys de 5 persones) EN CAP DE SETMANA

85€/h

PRIVADA GRUPAL (5 o més de 5 persones)ENTRE SETMANA

90€/h

PRIVADA GRUPAL (5 o més de 5 persones) EN CAP DE SETMANA

115€/h

 

Sessions personalitzades
Classes particulars individuals o a grups privats.
Classes particulars: Servei d’entrenament individual a partir dels objectius i necessitats personals. Consta d’avaluació inicial, seguiment i reavaluació de l’entrenament amb espais, materials i professionals exclusius.
Classes a grups privats: sessions per a persones amb objectius i nivells similars amb espais, materials i professionals exclusius.
Programes dirigits a fer un entrenament global i/o específic on es podrà extreure el màxim rendiment: millorar la tècnica, millorar la higiene postural per tal d’evitar lesions i reduir molèsties i aconseguint els objectius determinats.
De qualsevol disciplina i estil
No s’ha de pagar matrícula.

(classes d’1 hora)..

   

Caducitat:

1 MES

3 MESOS

6 MESOS

1 ANY

1 CLASSE    

45€

4 CLASSES    

160€

5 CLASSES    

190€

200€

8 CLASSES    

282€

292€

312€

10 CLASSES    

340€

350€

370€

..

PARTICULARS INICIACIÓ ENTRE SETMANA

30€/h

PARTICULARS ENTRE SETMANA

45€/h

PARTICULARS EN CAP DE SETMANA

80€/h

PRIVADA GRUPAL (menys de 5 persones) ENTRE SETMANA

80€/h

PRIVADA GRUPAL (menys de 5 persones) EN CAP DE SETMANA

100€/h

PRIVADA GRUPAL (fins a 6 persones) ENTRE SETMANA

115€/h

PRIVADA GRUPAL (fins a 6 persones) EN CAP DE SETMANA

130€/h

:

Sessions personalitzades / Entrenaments personals:
Classes particulars individuals o a grups privats.
Classes particulars: Servei d’entrenament individual a partir dels objectius i necessitats personals. Consta d’avaluació inicial, seguiment i reavaluació de l’entrenament amb espais, materials i professionals exclusius.
Classes a grups privats: sessions per a persones amb objectius i nivells similars amb espais, materials i professionals exclusius.
Programes dirigits a fer un entrenament global i/o específic on es podrà extreure el màxim rendiment: millorar la tècnica, millorar la higiene postural per tal d’evitar lesions i reduir molèsties i aconseguint els objectius determinats.
de qualsevol disciplina i estil
No s’ha de pagar matrícula.

Cal concretar previament dia, horari i professor per a fer reserva de sala i material.

Classe aïllada:
:

1 CLASSE PRIVADA GRUPAL MAT O AERIAL (menys de 5 persones) ENTRE SETMANA

65€/h

1 CLASSE PRIVADA GRUPAL MAT O AERIAL (menys de 5 persones) EN CAP DE SETMANA

70€/h

1 CLASSE PRIVADA GRUPAL PILATES MÀQUINES (menys de 5 persones) ENTRE SETMANA

100€/h

1 CLASSE PRIVADA GRUPAL PILATES MÀQUINES (menys de 5 persones) EN CAP DE SETMANA

115€/h

1 CLASSE PRIVADA GRUPAL MAT (5 a 20 persones) ENTRE SETMANA. SI ÉS D’AERIAL MÀX. 12 PERSONES

75€/h

1 CLASSE PRIVADA GRUPAL MAT (5 a 20 persones) EN CAP DE SETMANA. SI ÉS D’AERIAL MÀX. 12 PERSONES

85€/h

1 CLASSE PRIVADA GRUPAL PILATES MÀQUINES (fins a 6 persones persones) ENTRE SETMANA

115€/h

1 CLASSE PRIVADA GRUPAL PILATES MÀQUINES (fins a 6 persones) EN CAP DE SETMANA

130€/h

:

Classe regular (setmanal):

:

1 CLASSE SETMANAL PRIVADA GRUPAL MAT O AERIAL (menys de 5 persones) ENTRE SETMANA1

220€/mes

1 CLASSE SETMANAL PRIVADA GRUPAL MAT O AERIAL (menys de 5 persones) EN CAP DE SETMANA

265€/mes

1 CLASSE SETMANAL PRIVADA GRUPAL MAT (5 a 20 persones) ENTRE SETMANA. SI SÓN D’AERIAL MÀX. 12 PERSONES

285€/mes

1 CLASSE SETMANAL PRIVADA GRUPAL MAT (5 a 20 persones) EN CAP DE SETMANA. SI SÓN D’AERIAL MÀX. 12 PERSONES

325€/mes

1 CLASSE SETMANAL PRIVADA GRUPAL PILATES MÀQUINES (fins a 6 persones persones) ENTRE SETMANA

400€/mes

1 CLASSE SETMANAL PRIVADA GRUPAL PILATES MÀQUINES (fins a 6 persones) EN CAP DE SETMANA

420€/mes

:
Classes a grups privats.
Classes regulars: Servei d’entrenament a partir dels objectius i necessitats establertes. Consta d’avaluació inicial, seguiment i reavaluació de l’entrenament amb espais, materials i professionals exclusius.
Classes a grups privats: sessions per a persones amb objectius i nivells similars amb espais, materials i professionals exclusius.
Programes dirigits a fer un entrenament global i/o específic on es podrà extreure el màxim rendiment: millorar la tècnica, millorar la higiene postural per tal d’evitar lesions i reduir molèsties i aconseguint els objectius determinats.
Qualsevol disciplina i estil
No s’ha de pagar matrícula.

ariadna-embarassada-6

T’acompanyem en cada moment.

Si ets socia del centre i estàs embarassada pots  fer un munt de classes, posa’t en contacte amb nosaltres i t’informarem, no únicament pots fer les específiques d’embarassades, que també et recomanem.

Un cop pausis les classes per donar a llum avisa’ns, et congelem la quota fins a 3 mesos. No perds la martícula al tornar abans d’aquests 3 mesos i no pagues quota durant aquest període.

Et recomenem no retornar a les classes abans de 40 dies desprès del part. Un cop passada la quarentena tenim classes específiques per a la teva recuperació i també classes específiques perquè vinguis amb el teu nadó. No dubtis en demanar-nos informació.

Venim a impartir sessions especialitzades de ioga o pilates per els vostres treballadors.
Portem tot el material necessari.

El Ioga és una fantàstica eina per prevenir l’estrès laboral que limita la nostra creativitat, la nostra capacitat d’afrontar decisions, provoca disminució del rendiment, irritabilitat, insomni, apatía, falta d’energia, falta de concentració mental… afecta el nostre estat emocional i físic.

El ioga augmenta la qualitat de vida, ens ajuda a afrontar la pressió del dia a dia de manera mentalment i emocionalment constructiva, recuperant el nostre equilibri interior i augmentant també la nostra capacitat de resposta.

Nosaltres disenyem les sessions a mida per tal de cubrir les necessitats específiques de cada empresa i grup particular, contemplant el grau d’estrès i conflicte, les restriccions físiques dels participants i els espais disponibles de l’empresa en cas que es realitzessin les sessions en ella.

T’oferim la possibilitat d’incorporar aquesta pràctica a la teva empresa o bé crear un grup tancat amb els membres de l’empresa al nostre centre o en qualsevol altre instal·lació propera al l’empresa.

:

La pràctica del ioga permet millorar la qualitat de vida laboral . Dins de les empreses els resultats dels empleats són immediats :

– Millora la concentració , el que ajuda a prendre decisions en forma més eficient.
– Redueix , prevé i ajuda a manejar les situacions d’estrès que permet una millora en l’humor i un ambient laboral més agradable .
– Estimula la creativitat .
– Millora el rendiment intel·lectual i laboral .
– Maximitza la productivitat de l’empleat .
– Genera un ambient de treball més harmònic , motivant als empleats a treballar més distesos i que la jornada laboral sigui més suportable .
– Disminueix i prevé les malalties , reduint així l’absentisme , llicències i els costos de tractaments mèdics .

A nivell laboral :

– Millora el maneig de les situacions d’estrès i ansietat , el que es tradueix en una major productivitat en el treball i en la qualitat de vida de la persona .
– També ajuda a prevenir l’estrès.
– Elimina els mals efectes del sedentarisme de la vida empresarial : alleuja tensions de lumbars , cervicals i dorsals .
– Incrementa l’energia general.
– Augmenta la capacitat d’organització .

A la salut :

-Afavoreix l’harmonia entre la vida familiar i la professional .
-Evita les contractures i els dolors de cap.
– Redueix la tensió física , mental i emocional .
– Combat l’insomni .
– Millora l’humor .
– Incrementa la força física i la flexibilitat .
– Prevé malalties .
– Augmenta l’eficàcia cardiovascular i respiratòria .
– Disminueix la pressió sanguínia .
– Ajuda a incrementar la capacitat del sistema immunològic

Trobaràs els preus de les diferents formacions en la descripció de cada una d’elles. el preu varia segons la data de reserva de plaça:

Els inscrits a la formació de professors de 200h que desitgin rebre classes regulars al centre (no obligatori), durant el període de la formació tenen descompte en classes il·limitades de ioga:
QUOTA MENSUAL: 55€/mes
MATRICULA: 25€
més econòmic encara: 500€ → pagament íntegre. classes il·limitades de ioga durant els 10 mesos de curs de formació  (absent de matrícula). Surt per 50€/mes

Devolucions:

L’alumne que desitgi donar-se de baixa abans de la data d’inici de la formació se li retornarà el 50% del preu total de la formació. Una vegada iniciada la formació no es podrà retornar, però si reservar el import per quan pugui realitzar la formació en el següent curs.

Posem a la teva disposició 4 sales grans a escollir (per cursos, tallers, presentacions…), dues sales de teràpies (cavina de tractaments), un despatx, cuina office, vestuaris, i tot tipus de material (veure llistat a conntinuació).
Preciós ambient molt ben intercomunicat (justa al costat de l’estació de tren i bus)
:

Despatx o sales de teràpies (cavina de tractaments)
Pack 1 hora

12€

Pack 1 hora i 30 minuts

15€

Pack 2 hores

20€

Pack 6 hores

50€

Pack 8 hores

60€

Pack 1 matí fix a la setmana

125€/mes

Pack 1 tarda fixa a la setmana

145€/mes

Pack 1 dia fix a la setmana

260€/mes

Sales grans (per cursos, tallers presentacions…) Sala a escollir – consultar disponibilitat
Pack 1 hora

25€

Pack 1 hora i 30 minuts

35€

Pack 2 hores

40€

Pack 6 hores

110€

Pack 8 hores

135€

Pack 1 matí fix a la setmana

225€/mes

Pack 1 tarda fixa a la setmana

250€/mes

Pack 1 matí al cap de setmana

90€

Pack 1 tarda al cap de setmana

140€

Pack 1 dia sencer al cap de setmana

190€

Pack cap de setmana sencer

250€

:
També lloguem material exclusiu: teles d’aerial, cinturons pèlvics de paret, springs, màquines de pilates, bungees, backmitras…
La resta de material (mantes, coixins, cadires, pilotes, projector, aros de pilates, cintes elàstiques, cinturons, blocks…) va inclòs en el lloguer de la sala.

Els preus no inclouen I.V.A.

:

Clicka per veure les característiques de cada espai:

:

Sala 1

85 m2

→ diàfana
→ lluminosa: llum natural i il·luminació graduable (ambients)
→ climatitzada (aire acondicionat i calefacció)
→ parquet natural
→ miralls (amb possibilitat d’anul·lar-los)
→ barres de dansa
→ sala alta preparada amb suports al sostre per activitats aeries
→ material disponible (props, mantes, blocs, coixins, aros, cilindres foam, pilotetes massatge, fit balls, cinturons, bandes elàstiques, wheels, bolsters…) i possibilitat de lloguer de teles i bungees (activitats aeries)
→ disponibilitat de vestuari d’homes i vestuari de dones
→ disponibilitat de lloguer de guixetes
→ ideal situació (al costat del tren i del bus)

.

Sala 2

61 m2

→ diàfana
→ molt lluminosa: llum natural i il·luminació graduable (ambients)
→ climatitzada (aire acondicionat i calefacció)
→ parquet natural
→ parets de fusta preparada amb suports per treball de paret
→ vistes al jardí
→ material disponible (props, mantes, blocs, coixins, aros, cilindres foam, pilotetes massatge, fit balls, cinturons, bandes elàstiques, wheels, bolsters…) i possibilitat de lloguer de pelvic swings i bungees (activitats de paret)
→ disponibilitat de vestuari d’homes i vestuari de dones
→ disponibilitat de lloguer de guixetes
→ ideal situació (al costat del tren i del bus)

wall

Sala 3

68 m2

→ diàfana
→ molt lluminosa: llum natural i il·luminació graduable (ambients)
→ climatitzada (aire acondicionat i calefacció)
→ parquet natural
→ vistes al jardí
→ material disponible (props, mantes, blocs, coixins, aros, cilindres foam, pilotetes massatge, fit balls, cinturons, bandes elàstiques, wheels, bolsters…)
→ disponibilitat de vestuari d’homes i vestuari de dones
→ disponibilitat de lloguer de guixetes
→ ideal situació (al costat del tren i del bus)

sala 3

Sala de Teràpies

→ amb camilla
→ climatitzada
→ ambient càlid
→ toballoles
→ futon (massatge thai)

massatges i teràpies corporals

Despatx

→ Taula i cadires
→ impresora
→ climatitzada
→ ambient agradable

consultes mèdiques, de nutrició, de psicologia, coaching, constel·lacions, etc.

Material disponible

→ Cadires per a cursos/conferències
→ projector
→ material propi de cada sala (consultar cada sala)

wifi

No es pot accedir a les sales ni amb bosses ni telefons, per això als vestuaris disposes de petites guixetes privades per a que puguis guardar les teves pertinences de valor:
Lloguer dia: 1€
Lloguer mensual: 2,5€ (plus quota)
Lloguer anual: 21€

Per raons d’higiene és obligatori portar mat personal.
En cas de no portar-ne el centre en lloga per 2€/classe.
També disposem de botiga física de mats d’alta qualitat per a la millor pràctica i botiga online: 

:


WhatsApp chat