TERÀPIES

PREUS SESSIONS FISIOTERAPÈUTIQUES


FISIOTERÀPIA:

Teràpia física. Disciplina terapèutica no farmacològica per diagnosticar, prevenir i tractar símptomes corporals, tant aguts com crònics, per mitjà de tècniques manuals, massatges terapèutics, calor, fred, electricitat, punció seca… amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament, manteniment i recuperació de la màxima funcionalitat i mobilitat de l’individu.

El fisioterapeuta és un professional sanitari amb formació universitària i estudis terapèutics.

La fisioteràpia no es limita a un conjunt de procediments o tècniques, és un coneixement profund de l’ésser humà. Per a això tractem a les persones en la seva globalitat bio-psico-social per l’estreta interrelació entre aquests tres àmbits diferents.

ESPECIALITAT
PREU/H
Punsió Seca
50 €
Descontracturant
50 €
Drenatge linfàtic
50 €
Massatge esportiu
45 €

21 % de I.V.A. inclòs

PUNSIÓ SECA

La punció seca és una tècnica de Fisioteràpia que consisteix en l’ocupació d’una agulla sobre els punts gallet o nòduls musculars (nusos de contracció muscular), amb l’objectiu de tractar la síndrome del dolor miofascial.

Es tracta una tècnica de Fisioteràpia Invasiva ja que no s’introdueix cap substància en el cos. Dins d’aquesta tècnica podem trobar dos tipus: superficial (no arriba al punt gallet) i profunda (l’agulla travessa el punt gallet).

L’objectiu de la tècnica és desbloquejar el punt gallet i relaxar el múscul.
Quin efecte té aquesta tècnica sobre el meu múscul danyat?
Gràcies a la punció seca es relaxen i desbloquegen, per acte reflex, les fibres del múscul danyat. El múscul es regenera de forma més ràpida i alleugem de forma immediata entre un 20-25% el dolor. Aquesta tècnica es pot utilitzar en casos de traumatismes, sobrecàrregues, contractures musculars, fatiga muscular, dolor cervical, mal dorsal, dolor lumbar …

Després de 24-48 d’acudir al fisioterapeuta, el múscul es relaxa i desapareix el dolor local i el dolor irradiat. El que vam aconseguir en introduir l’agulla en el punt gallet és generar una pressió i contracció del mateix que deixa d’emetre acetilcolina (un neurotransmissor encarregat de la contracció muscular) disminuint el dolor. L’objectiu és, com hem indicat anteriorment, produir una relaxació del múscul.

Aquesta pràctica combinada amb altres tècniques de Fisioteràpia, com la teràpia manual, representa una de les tècniques més eficaces per al tractament dels punts gallet ja que t’ajudarà a contreure el múscul afectat fins a produir la seva relaxació.

DESCONTRACTURANT

Pack 3 sessions – 135 €

El massatge descontracturant consisteix a eliminar les contractures que provoquem en realitzar la nostra activitat amb estrès o crispació, sigui quina sigui la causa de la contractura cal eliminar perquè crea una descompensació estructural, perquè aquest múscul on s’ubica la contractura deixa de funcionar correctament i els altres músculs has de substituir la seva funció, però a l’haver de realitzar un esforç extra.
També els altres progressivament es van sobrecarregant, creant dolors i reflexos que no sabien bé d’on vénen però redueixen el rendiment de la persona.El massatge es realitza sobre de la contractura, realitzant moviment de dispersió en diferents sentits fins a aconseguir eliminar-los i després repassar totes les altres musculatures que hagi pogut substituir la seva funció i normalitzar fins a recuperar les cadenes musculars.

DREANTGE LIMFÀTIC

Pack 3 sessions – 135 €

El Drenatge Limfàtic és una teràpia destinada a facilitar la circulació limfàtica. S’utilitza quan hi ha acumulació de líquid o de substàncies en el teixit connectiu (edema) i quan el sistema limfàtic està alterat. Les maniobres del Massatge de Drenatge Limfàtic afavoreixen els mecanismes immunològics de l’organisme, a l’estimular el moviment de la limfa i l’acció dels ganglis limfàtics.  L’efecte drenant es basa en l’evacuació de substàncies i líquid del teixit superficial, i secundàriament es va a afavorir la circulació limfàtica més profunda, perquè afavoreix l’automatisme dels linfangiones en fer que els vasos limfàtics s’omplin de limfa. Gràcies a l’efecte que produeix el massatge de Drenatge Limfàtic està indicat en moltes patologies que cursen amb dolor, hiperexcitació del sistema nerviós, edema o inflamació. Entre aquestes patologies podem esmentar: Acne, restrenyiment, retenció de líquids, estrès i cansament crònic (pel seu efecte relaxant). Qualsevol procés que cursi amb dolor agut donat el seu efecte analgèsic és un bon tractament inicial, abans d’altres teràpies més agressives.

El massatge de drenatge limfàtic té els següents efectes en el nostre organisme:

 • Acció Simpaticolitica
 • Acció analgèsica
 • Acció Immunitària
 • Acció Drenant
MASSATGE ESPORTIU

Descompte del 20% als alumnes matriculats al centre 

El massatge esportiu es un mètode de preparació dels teixits per a la competició o la pràctica d’exercici, de preparació als entrenaments, i com manteniment pre i post competició.
S’acostumen a utilitzar maniobres com amassaments de la musculatura en general, pressions intenses i / o sostingudes en zones de molta tensió (especialment, en les contractures), i també friccions enèrgiques.
Beneficis:
efecte analgèsic;
optimització del rendiment muscular i esportiu;
reducció dels temps de recuperació després de fortes entrenaments o competicions, perquè redueix la fatiga i prepara la musculatura per a les properes sessions.
Prevenció de lesions ja que manté la musculatura en una bona condició per a l’exercici.
Ajuda a eliminar els dolors musculars i evita la formació d’adherències, desfent el teixit de mala qualitat que es forma al voltant de les cicatrius.

Tipus:
– Massatge de recuperació o postcompetitivo :massatge restaurador, facilita l’eliminació de les deixalles, disminueix la hipertonia muscular i la fatiga, i augmenta l’aportació sanguínia i l’oxigenació. S’aconsella realitzar-combinat amb crioteràpia. Cal anar amb compte perquè després d’una activitat intensa, la musculatura es troba inflamada. Per això, es realitzaran maniobres suaus i de drenatge (massatge en sentit ascendent o cap al cor). Resulta molt efectiu combinat amb estiraments. La seva funció és evitar els espasmes musculars, ajudar el cos a eliminar les substàncies de rebuig (lactat) i relaxar la musculatura.
– Massatge de manteniment o entrenament: Manté el to de la musculatura, la seva elasticitat i evita la fatiga. Bàsicament ajuda a mantenir el nivell de l’activitat i reduir la tensió acumulada. És recomanable realitzar com a mínim una sessió mensual, si entrenem amb una freqüència de dues a tres vegades per setmana. Mai no haurà de rebre un massatge de descàrrega intens a menys de dos dies d’una competició, ja que al relaxar tant la musculatura redueix la seva eficiència. Les maniobres són lentes i intenses, per tal d’arribar als teixits profunds. La seva funció és disminuir la sobrecàrrega muscular i la fatiga per així evitar lesions causades per sobrentrenament.

PREUS SESSIONS AYURVÈDIQUES


MASSATGES AYUERVEDICS:

ESPECIALITAT
PREU
Massatge Abhyanga (60min)
50 €
Massatge Champi (20min)
35 €
Pinda Sweda (45min)
60 €
Bastis (45min)
60 €

21 % d’I.V.A. inclòs

MASSATGE ABHYANGA

Pack de 3 sessions – 135 €

Cos sencer: cap, cos i cara

Aquest massatge unta el cos amb olis a base de plantes específics per a la seva constitució . Aporta molts beneficis i és emprat terapèuticament per a certs trastorns.

Beneficis del massatge ayurvèdic:

 • Proporciona suavitat, resistència i color al cos
 • Rejovenidor i preveu l’envelliment y augmenta la longetivitat
 • Atorga una bona visió
 • Nodreix el cos
 • Augmenta la longevitat
 • Dóna suport un patró de son saludable
 • Beneficia la pell
 • Crea un balanceig electroquímic en el cos
 • Enforteix la tolerància del cos
 • Proporciona fermesa a les extremitats del cos
 • Nodreix tots els teixits del cos, imparteix to i vigor als dhatus (teixits del cos)
 • Estimula els òrgans interns del cos i augmenta la circulació
 • Ajuda a curar enfermetats del sistema nerviós (dolor corporal, óssos, nervis)
 • Ajuda a regular el foc del agni (foc digestiu)
 • Pacifica a vata i pitta
 • Millora la vista
 • Expulsa i elimina l’estrès i la fatiga del dia a dia
 • Enforteix els nervis del cos
 • Augmenta el sistema immunològic
 • Estimula la creació de anticossos
 • Ajuda a equilibrar els doshas
 • Ajuda a calmar el dolor dels punts marma (punts vitals del cos)
 • Cura el mal de cap
 • Equilibra nervis del crani
 • Insomni.

Els olis utilitzats a base de plantes, son expecífics per a la seva constitució.

MASSATGE CHAMPI

Pack 3 sessions – 80 €

Es el massatge de cap i cara.

El beneficis d’aquest dos massatge son molts: potencia la nutrició de la cara, neteja teixits facials, redirigeix les energies sutils, redueix l’estrès, potencia òrgans sensorials, rejoveneix la cara, elimina fatiga, relaxa els ulls, enforteix els óssos del crani, evita la caiguda del cabell, balanceja doshas del cap,insomniÉs el massatge Abhyanga per al cap.

El cap és el centre de tot el sistema nerviós i és el primer òrgan que es forma en el procés de desenvolupament del fetus.

La gent que pateix insomni hauria de rebre un massatge al cap abans de retirar-se a dormir.

Beneficis Shiro Abhyanga:

 • Tensió a cervicals
 • insomni
 • Mals de cap
 • migranyes
 • estrès
 • Caiguda del cabell
 • rigidesa muscular
 • Picors i sequedat del cuir cabellut
 • Enfortir ossos del crani
 • Potenciar poders òrgans sensorials

El massatge es realitza amb olis preparats a base d’herbes i que són apropiats per a la seva constitució o condició actual.

MASSATGE FACIAL

És la part final del massatge Abhyanga i la més relajajante. Aquest massatge es realitza amb una crema especial que li proporciona color i brillantor a la pell, a més d’una profunda relaxació.

Beneficis del massatge facial

 • Potència la nutrició de la cara
 • Neteja teixits facials
 • Manté un bon to i elasticitat de la pell
 • Elimina les tensions facials
 • Elimina les arrugues
 • Dóna suavitat a l’expressió
 • Redirigeix les energies subtils
 • Redueix l’estrès
 • Baixa la tensió
 • Potència òrgans sensorials
 • Rejoveneix la cara
 • elimina fatiga
 • Relaxa els ulls

El massatge es realitza amb olis preparats a base d’herbes i que són apropiats per a la seva constitució o condició actual i amb una crema especial apta per a totes les pells.

S’utilitza un oli especial per el massatge de cap i una crema de bellesa ayurvedica per la cara.

PINDA SWEDA

Es un tractament a base de boles fetes amb diferents materials i que mitjançant la calor, ajuden a eliminar totes les substancies tòxiques que hi ha en el organisme. La pinda que recomanaria per fer al centre es la de herbes seques.

Podikizhi: es la pinda feta a base de herbes seques. Esta indicada per aprimar, per alleujar el dolor en general, anti-inflamatori, artritis, osteoporosis, descalcificació, tendinitis, contractures musculars, rotures de fibres musculars, articulacions, hernia discal, dolor lumbar…Pinda Sweda és un tractament a base de boles fetes de diferents materials i que mitjançant la calor, ajuden a eliminar totes les substàncies tòxiques que hi ha en l’organisme. Aquestes pindes poden estar fetes de plantes fresques, pols de plantes, amb sorra de riu, d’arròs, d’ou i de llimona.

S’utilitza un oli especial medicat per aquest tractament.

BASTIS

Son les teràpies on l’oli medicinal s’aplica i es manté durant 20-25 minuts a sobre l’àrea especifica a tractar. Aquests banys d’oli calent es poden realitzar en diferents parts del cos. Després es fa un massatge a tota l’àrea afectada.

S’utilitza un oli especial medicat per aquests tipus de tractament.

PREUS SESSIONS ENERGÈTIQUES


TERÀPIES ENERGÈTIQUES:

ESPECIALITAT
PREU
Bioenergètica (1,5h)
60 €
Alliberació emocional (1h)
50 €
Sonoteràpia (1h)
38 €
Reflexologia(1h)
30 €

21 % d’I.V.A. inclòs

BIOENERGÈTICA

Es tracta d’un mètode que relaciona les teves emocions, el teu caràcter, les teves expressions corporals, així com la teva estructura muscular permetent desbloquejar zones del cos carregades i amb rigidesa. Així, aconseguiràs alliberar les emocions i sentiments que produeixen la malaltia o bloqueig energètic.
Les experiències de sofriment i d’estrès que hagis pogut patir durant la teva vida es queden reflectides en el teu cos en forma de tensió. La tensió no és altra cosa que energia, per tant, hi haurà un desequilibri energètic en el teu cos.

ALLIBERACIÓ EMOCIONAL

A través d’una tècnica respiratòria intensa entrem en un estat alterat de conciència on alliberem memòries emocionals. Tota la nostra història està escrita a la nostra pell, ossos, músculs, glàndules, òrgans, cèl·lules, àtoms…

La biorespiració és una tècnica que ens condueix a l’inconscient, permetent integrar parts excloses, oblidades o negades, alliberant memòries, creences i limitacions que impedeixen la teva autenticitat.

L’objectiu és que la persona contacti amb la intel·ligència i el llenguatge del cor, deixant anar estrés corporal i emocional, ajudant a madurar l’expressió de l’amor i a restablir l’ordre intern per a tenir una vida més plena i saludable amb un mateix i amb el món que ens envolta.

SONOTERÀPIA

La vibració harmònica dels bols tibetans facilita l’equilibri de la nostra pròpia vibració mitjançant la ressonància, la qual cosa vol dir que davant d’un desequilibri energètic, físic o emocional, en interactuar amb els bols i la intenció de la terapeuta, elevem la nostra vibració, sent aquesta de gran ajuda per a restablir l’equilibri.
Totes les persones tenim la nostra pròpia vibració, que varia en funció del nostre estat energètic. Quan interactuem amb els bols tibetans, que tenen una elevada vibració, el nostre organisme ressona amb ells i la nostra energia vibratòria s’eleva.
La teràpia individual amb bols tibetans ens beneficia a tots els nivells, i pot ser de gran ajuda en processos de dolor muscular, recuperació de fractures, estats depressius, ansietat, etc.
De la mateixa manera, facilita estats de profunda relaxació, portant la ment a un estat neutral i meditatiu, afavorint el retrobament amb el nostre propi Ésser.

REFLEXOLOGIA

Pack 3 sessions per 60 €

Consisteix en l’aplicació de pressió a punts dels peus o les mans.
Es basa en un sistema de zones i àrees reflexes. Pressionant la zona reflexa s’aconsegueix un efecte benèfic en l’òrgan reflex.
És una tècnica mil·lenària, fa més de 5000 anys ja es coneixia a l’Índia i a la Xina.
Ajuda a estimular les funcions orgàniques, contribuint a prevenir patologies i restablir la salut.

T’ajuda a:

 • Alliberar bloquejos energètics estancats en algun òrgan.
 • Millorar la circulació sanguínia i la seva qualitat.
 • Millora les funcions dels òrgans excretors com pulmons, ronyons, intestins i pell.
 • Augmenta el control d’esfinters de la bufeta i els intestins.
 • Desfer residus acumulats en les zones bloquejades (com per exemple les pedres).
 • Relaxació física i mental.

PREUS SESSIONS DE REHABILITACIÓ


TERÀPIES DE REHABILITACIÓ:

ESPECIALITAT
PREU/H
Pilates terapèutic Mat
37 €
Pilates terapèutic Màquines
45 €
Yoga terapèutic
50 €
Hipopressius
37 €
Fisioteràpia
50 €

21 % d’I.V.A. inclòs

PILATES TERAPÈUTIC

Sessions individuals i personalitzades d’estudi pilates (amb màquines) per a la rehabilitació de l’aparell locomotor.

Estudiem el teu cas particular per a treballar amb exercicis funcionals que milloraran la teva condició i equilibri físic, benastar i qualitat de vida. Disposem d’un equip interdisciplinar en el que disposes de Fisioterapeutes, Osteòpetes i especialistes del moviment.

Augmentaràs força, equilibri, rang de moviment articular, conciencia corporal, flexibilitat, i benestar fisic i mental.

Si vols fer més d’una sessió, disposem d’abonaments de varies sessions a preu més econòmic:

ABONAMENTS CLASSES
PREU PILATES MAT
PREU PILATES MÀQUINA
1
37 €
45 €
4
140 €
160 €
5
170 €
190 €
8
265 €
282 €
10
325 €
340 €

21% de I.V.A. inclòs.

YOGA TERAPÈUTIC

Aprofita els beneficis del ioga amb una pràctica dissenyada especialment per a tu i en la comoditat de la teva llar.

 Les pròximes sessions et sortiran més econòmiques:

SESSIONS
PREU
Primera
50 €
Segona
40 €
Tercera
35 €
Quarta
25 €

21% de I.V.A. inclòs.

HIPOPRESSIUS

Abdominals específics. Els hipopressius treballen la musculatura de la faixa abdominal i el sòl pelvià. Són un 60% més efectius que el treball abdominal tradicional.

Millora el to de base de la musculatura abdominal i pèlvica, mitjançant l’automatització de la contracció reflexa d’aquesta zona (fibres de tipus posturals o de paret), sense exercir cap pressió intr abdominal que provoqui més debilitament. Tot al contrari que amb el treball abdominal tradicional, que degut a la pressió que causa una flexió de tronc al sol pelvià i a la faixa, no deixa espai a les vísceres, el que deriva en una distensió abdominal o sigui, el perímetre surt cap a fora.

En homes, la faixa abdominal acostuma a cedir quan s’està en repòs perquè hi ha to muscular d’esforç, però no de base. El que representa un perill, ja que el poc to muscular de base pot provocar hèrnies abdominals, umbilicals, inguinals o discals com pateixen tants esportistes que fan molts exercicis abdominals, però al no tenirmusculatura de base, els teixits no poden aguantar la pressió i cedeixen.

En dones, el problema s’agreuja, ja que la zona per on s’escapa la pressió és la vagina, el què pot provocar hèrnies vaginals (prolapses, caigudes de bufeta, úter i/o recta) que acostumen a anar aparellades amb incontinència urinària. És un greu problema que es pot prevenir amb aquest mètode.

Un mètode creat pel Dr. Marcel Caufriez (Doctorat en Ciència de la Motricitat i especialista en rehabilitació i reeducació uroginecològica), i que tot i que en un primer moment va sorgir com a una tècnica utilitzada principalment en l’àmbit preventiu del postpart, actualment s’ha vist ampliada a escala terapèutica (rehabilitació) com físic (prevenció).

Les causes principals del debilitament de la faixa abdominal i pelvià són:

Embaràs i part: És la principal causa, tot i que els seus efectes poden aparèixer anys després. Durant l’embaràs es produeix una hormona que relaxa els músculs pelvians per facilitar el part. A més a més, si el bebè és de gran pes o de gran perímetre cranial afecta directament la musculatura pelviana.

Postpart: Posterior al part, la dona comença a fer activitat física sense considerar com han quedat els seus músculs, que segurament no poden suportar un important augment de la pressió abdominal. Això fa que si no hi ha una correcta recuperació de la faixa abdominal i del sòl pelvià, amb l’inici de l’activitat física encara es debilitarà molt més.

Pràctiques esportives: Els esports amb impacte (atletisme, tenis, aeròbic, fúting…) augmenten la pressió en la paret abdominal i altera el to muscular pelvià. També els abdominals tradicionals sense una correcta prescripció, causen més debilitat en la musculatura que fa de paret per la pressió intr abdominal, ja que aquest tipus d’abdominals exerciten els músculs de tipus força però debilitant el to de base.

Menopausa i envelliment: Els canvis hormonals de la menopausa i el simple fet del pas dels anys atrofia aquesta musculatura.

Herència: Pràcticament 2 de cada 10 dones, tenen una debilitat innata dels músculs del sol pelvià.

Hàbits quotidians i altres factors: Hi ha d’altres costums i causes que perjudiquen la faixa abdominal i el sòl pelvià com retenir l’orina o fer empenta per buidar bufeta, anar amb roba molt ajustada, l’obesitat, l’estrenyiment, tocar instruments de vent, el cant, la tos crònica, el sedentarisme, les males actituds corporals, i qualsevol augment repetitiu de la pressió intr abdominal.

Les conseqüències de tenir debilitada la musculatura pelviana són:

– Incontinència orinaria (6 de cada 10 dones)
– Prolapse d’òrgans pelvians (despreniment de matriu i bufeta): 45% de les dones ho pateixen en el post part
– Perímetre cap a fora
– Problemes d’esquena
– Pèrdua de la sensibilitat de les relacions sexuals (anorgàsmia en dones del 30-50%)
– Problemes d’erecció
– Hèrnies inguinals

La tècnica hipopressiva ajuda a prevenir qualsevol de les conseqüències, millorant el to muscular per a minvar els efectes abans descrits, així com per a millorar la qualitat de vida, disminuint els efectes negatius si ja existeix una patologia.

Si s’és esportista… amb molta més raó, primer per tal de compensar les càrregues i pressions abdominals que causen la majoria d’esports sobre aquesta musculatura, evitant el debilitament i les conseqüències, i segon per millorar el rendiment esportiu gràcies a la implicació de músculs com el diafragma toràcic, el transvers, oblics i el serrat major i el treball en apnea.

Alguns beneficis són:

– Prevenció i disminució de la incontinència urinària
– Prevenció dels prolapses (bufeta, uterins, recte)
– Reducció del perímetre de la cintura
– Millora de les relacions sexuals
– Gestió correcta de les pressions abdominals en les pràctiques esportives.

Si vols fer més d’una sessió, disposem d’abonaments de varies sessions a preu més econòmic:

ABONAMENTS CLASSES
PREU
1
37 €
4
140 €
5
170 €
8
265 €
10
325 €

21% de I.V.A. inclòs.

FISIOTERÀPIA

Teràpia física. Disciplina terapèutica no farmacològica per diagnosticar, prevenir i tractar símptomes corporals, tant aguts com crònics, per mitjà de tècniques manuals, massatges terapèutics, calor, fred, electricitat, punció seca… amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament, manteniment i recuperació de la màxima funcionalitat i mobilitat de l’individu.

Consulta totes les especialitats de fisioteràpia que tenim:

El fisioterapeuta és un professional sanitari amb formació universitària i estudis terapèutics.

La fisioteràpia no es limita a un conjunt de procediments o tècniques, és un coneixement profund de l’ésser humà. Per a això tractem a les persones en la seva globalitat bio-psico-social per l’estreta interrelació entre aquests tres àmbits diferents.

Aquestes són les nostres especialitats:

ESPECIALITAT
PREU/H
Punsió Seca
50 €
Descontracturant
50 €
Drenatge linfàtic
50 €
Massatge esportiu
45 €

21 % de I.V.A. inclòs

PREUS SESSIONS OSTEOPÀTIQUES


OSTEOPATIA:

ESPECIALITAT
PREU/H
Estructural
50 €
Craneosacral
50 €
Viceral
50 €
Per l’esportista
50 €
Per embarassades
50 €
Pediàtrica
50 €

21 % d’I.V.A. inclòs

ESTRUCTURAL

20 % de descompte pels alumnes matriculats

A vegades els nostres hàbits diaris, l’estrès, i les emocions viscudes provoquen retraccions musculars i bloquejos articulars que fan que la nostra postura canviï i provoqui desequilibris al nostre organisme. L’Osteopatia té eines per millorar la teva postura i salut treballant de forma global les diferents cadenes musculars del cos, alliberant tensions, desbloquejant les articulacions i harmonitzant l’equilibri del cos.

CRANEOSACRAL

20 % de descompte pels alumnes matriculats 

Es fan servir tècniques molt suaus però amb uns efectes molt profunds de relaxació. Es treballa harmonitzant  i alliberant les tensions de les membranes que envolten el crani i es comuniquen a través de la columna amb el sacre. Està especialment indicat en casos de migranyes, bruxisme i estres.

VISCERAL

20 % de descompte pels alumnes matriculats 

L’Osteopatia contempla el cos com una globalitat on tots els òrgans i estructures estan connectades, d’aquí la importància de mantenir un bon funcionament dels nostres òrgans que realitzen funcions molt importants pel bon funcionament del cos.  Molt recomanat per problemes d’estómac, estrenyiment, diarrea, problemes respiratoris, regles doloroses , incontinència, etc..

PER L'ESPORTISTA

Descompte del 20% als alumnes matriculats al centre 

Tractament manual de lesions traumàtiques, contractures musculars, tendinitis, disfuncions articulars, etc. Rehabilitació de lesions amb la realització d’exercicis isomètrics, miofascials, propioceptius, de potenciació i estiraments per aconseguir una millora funcional i per minimitzar el temps de readaptació a l’esport.

Opció d’entrenaments personalitzats per potenciar les capacitats físiques de l’esportista.

PER EMBARASSADES

Descompte del 20% als alumnes matriculats al centre 

La salut física i emocional de la dona és molt important per poder gaudir d’un embaràs saludable i afavorir la futura salut del nadó.

Pre-embaràs:
Amb l’Osteopatia podem tractar disfuncions ginecològiques amb un abordatge global i sense manipulacions internes per ajudar a preparar el cos per l’embaràs. A més, la preparació estructural i muscular de la pelvis i columna afavoreix un embaràs i part més saludable.

Embaràs:
Durant l’embaràs la dona pateix canvis importants físics, hormonals i emocionals. L’Osteopatia busca acompanyar a la dona en aquest procés per minimitzar les molèsties i dificultats que pugui trobar.
Es tractaran els símptomes secundaris a l’embaràs com les nàusees, ciàtiques, dolors musculars, alteracions vasculars o nervioses, tensions emocionals, etc..

Postpart:
El tractament i seguiment de la dona després del part és bàsic per poder garantir una bona recuperació del sòl pelvià, ajudar a millorar l’equilibri postural, i tractar les possibles disfuncions sorgides a conseqüència de l’embaràs.

PEDIÀTRIQUES

Descompte del 20% als alumnes matriculats al centre 

Durant l’embaràs i el part, el nadó pot patir moments traumàtics tant físics com emocionals. És imprescindible la revisió del nadó després del part per poder tractar les conseqüències i minimitzar les possibles seqüeles. Es tractaran alteracions cranials, respiratòries, digestives, estructurals, còlics del lactant, problemes de succió en la lactància, etc..

Postpart:
El tractament i seguiment de la dona després del part és bàsic per poder garantir una bona recuperació del sòl pelvià, ajudar a millorar l’equilibri postural, i tractar les possibles disfuncions sorgides a conseqüència de l’embaràs.

PREUS SESSIONS PSICO-EMOCIONALS


PSICO-EMOCIONALS:

ESPECIALITAT
PREU/H
Psicòloga
50 €
Mindfulness
40 €
Dinàmiques vitals
60 €
Constel·lacions familiars
60 €
Coaching personal
50 €
Coaching executiu o professional
60 €
Gestalt
50 €

21 % d’I.V.A. inclòs

TERÀPIA INDIVIDUAL PSICOLOGIA

Afronta els problemes, i ajuda’t a tu mateix, per tal d’augmentar el benestar personal i aconseguir una millor autonomia.

MINDFULNESS

Les sessions de Mindfulness individuals són totalment enfocades a les necessitats i objectius de cada cas, són sessions d’una hora es podrà aprendre totes les aplicacions del Mindfulness en el dia a dia, es podrà aprofundir en el seu aprenentatge i gaudir dels avantatges que et presenta.

Es tracta de veure com ens relacionem amb les nostres experiències, els nostres pensaments, emocions i sensacions corporals. La pràctica porta a cada persona a observar la seva pròpia experiència, sense judici, que permeti familiaritzar-nos poc a poc amb la nostra manera d’interpretar el nostre món.

El Mindfulness principalment ajuda a reduir l’estrès, a millorar l’estat d’ànim, a viure més conscient el nostre present, aprenent a viure l’aquí i ara, de manera que podem augmentar la motivació per el nostre propi benestar i el dels demés.

DINÀMIQUES VITALS

La família és un lloc on les persones aprenen a viure, estimar, experimentar qualsevol mena de sentiments i aprendre que fer amb ells, aprendre a conviure i relacionar-se. En les relacions amb els pares els fills i les filles reben una cosa que li acompanyarà tota la vida. És més, tot el que estem fent en la nostra vida té la seva base en la nostra infància. Els nostres comportaments amb els homes i dones, amb amics i enemics, les maneres i estils de portar qualsevol assumpte té el seu aprenentatge en aquest període molt vulnerable per a nosaltres que anomenem infància. Durant aquesta infància fem el vincle amb tot el que ens envolta. Les primeres persones en aquest vincle són els pares. En aquest vincle s’aprenen i es formen relacions que es pot presentar en forma de triangle:

Un triangle “sagrat”, on estan participant EL PARE, LA MARE i el fill / filla- un sistema que estem cridant UNA FAMÍLIA. Com cada sistema es regeix per les normes, una família també té les seves pròpies regles. Qualsevol família té les seves lleis i aquestes lleis poden ser molt diferents a cada família, però, així i tot, la meta d’aquestes lleis sempre és la mateixa- assegurar sobre la supervivència d’una família, d’un clan, d’una estirp, d’un sistema!

D’aquest triangle “sagrat” surten les DINÀMIQUES VITALS (maneres, plantilles, estils de comportament) que són bases del nostre comportament amb tot el que ens envolta. Sobrevivint en aquest triangle del sistema familiar, a la vegada, fem que sobrevisqui la família i aprenem a harmonitzar a través d’unir dos mons: un món interior i un món exterior!

El resultat de no saber i no respectar aquestes dinàmiques es reflecteix en les competicions, les relacions destructives, la dificultat d’identificació de si mateix.

També el sentiment de no poder desenvolupar la seva pròpia manera de ser, precisament perquè han copiat les maneres dels seus pares. D’aquesta manera els fills reben no només l’herència física, econòmica sinó també l’herència de les maneres de com fer les coses a la vida.

CONSTEL·LACIONS FAMILIARS

Aquest mètode fa visibles les implicacions i dinàmiques sistèmiques que generen conflicte i malestar i mostra vies de solució que contribueixen al benestar i l’harmonia de l’individu i del seu entorn.

COACHING

Disposem d’abonaments de varies sessions a preu més econòmic

Aconsegueix els teus objectius. T’ajudem a passar de l’estat actual (sigui el que sigui) a l’estat desitjat.

GESTALT

La Teràpia Gestalt forma part de la psicologia humanista-existencial, és una forma de viure, una actitud, una manera d’estar a les relacions i al món. És estar en contacte ple amb un mateix, amb els altres i amb la vida.

Es basa en el adonar-se’n, aquí i ara del que estem sentint, pensant i fent, anant molt més enllà del que creiem que ha passat o hauria d’estar passant.

És una metodologia basada en l’experiència, orientant la persona a integrar tot el que ÉS, anant molt més enllà del que creiem que som o hauríem de ser.

PREUS SESSIONS DE NUTRICIÓ


NUTRICIÓ:

ESPECIALITAT
PREU
Psiconeuroimmunologia (1h)
60 €
Consulta dietètica (1h)
60 €
Alimetació ayurvèdica (1,5h)
60 €

21% d’I.V.A. inclòs

PSICONEUROINMUNOLOGIA

La PsicoNeuroImmunología Clínica estudia els mecanismes d’acció i comunicació entre els diferents sistemes: neurològic, psicològic, endocrí i immunològic. Aquesta comunicació utilitza un llenguatge molecular via mediadors tals com: hormones, neuromissatgers i citoquines; que la PNI Clínica utilitza per a obtenir un sistema de diagnòstic integral i un tractament que tingui com a finalitat curar els veritables factors etiològics de la patologia.

Es tracta d’un enfoc clínic transversal que a partir dels coneixements de fisiologia i biologia molecular més actuals, utilitza eines terapèutiques com correccions nutricionalsactivitat físicaregulació del son i biorritmesdesbloqueig de processos emocionalsfitoteràpia i medicina ortomolecular… per ser utilitzades per cada professional en el marc de les competències de cada especialitat.

Preu reduït per les visites succesives

ALIMENTACIÓ AYURVÈDICA

L’Ayurveda es la medicina tradicional de la Índia. La característica principal es que tracte a la persona de manera holística, es a dir, tenint en compte l’estat físic, fisiológic, mental i espiritual de la persona. El que volem aconseguir es que el cos torni al equilibri i la persona es trobi millor i amb més energía.

El primer que hem de saber es quin dosha o doshas son els dominants en la persona.
Aixó ho sabrem mitjançant una entrevista on s’analitzen la historia clínica, les rutines diaries, la manera que te de funcionar el cos fisiologicament i psicologicament.
Un cop tenim aquesta informació, s’entrega una llista d’aliments que son beneficiosos per a la seva constitució, un menú orientatiu (esmorzar-dinar-sopar), unes pautes a seguir a la hora de menjar i algunes herbes rejovenidores que ajudarán al cos a tornar al equilibri.
Els menús entregats poden disposar de ingestia de proteína animal o no. Depenent de si la persona es vegana/vegetariana.

Preu reduït per les visites succesives


WhatsApp chat