Kundalini class: Connecta amb la teva essència Divina

En aquesta masterclass de Kundalini aprofundirem en la essència divina dels elements, en especial de l’element foc.

Com connectar amb l’element foc per a digerir les teves emocions i transformar el teu poder personal. Com valores els teus nivells quotidians d’energia?

En aquesta classe ens focalitzarem en tècniques de:

  • Respirar correctament
  • Calmar la ment
  • Equilibrar l’energia interior
  • Connectar amb la teva essència

  • Dimecres 25 de maig
  • 18.30 a 20.30
  • INGRAVITT
  • Tamara Palma
  • 20

Els comentaris estan tancats

WhatsApp chat