FORMACIÓ DE PROFESSORS DE “YOGA PER EDUCAR®”


“Educadors conscients, infants i joves creatius”

 

DADES BÀSIQUES SOBRE EL CURS


 • Formació presencial: 5-6-7- 8-10- 11 i 12 de juliol de 2019. / Retir: 26-27-28 de juny / Formació no-presencial: a partir d’agost fins a finals de gener 2020
 • De 10:00 a 14:00 i de 15:30 a 19:30/ el dia 7: de 10:00 a 14:00.
 • FORMACIÓ: INGRAVITT / RETIR: Casa dels Llaurers – Can Traver – Besalú.
 • 1500 (inclou el retir de 3 dies amb dietes i tot pagat)
 • Lídia Serra López
 • Inscripcions a: info@elyogaeduca.org

Coneix i experimenta la filosofia i metodologia educativa de ioga per educar

Experimenta com acompanyar el desenvolupament integral d’infants i joves a través d’aquesta metodologia.

Formació dirigida a mestres, professors de ioga, educadors en el lleure, famílies, psicopedagogs i a totes les persones interessades en l’educació integral d’infants i joves a través del ioga i les noves pedagogies.

 • Conèixer i experimentar la filosofia i metodologia educativa de Yoga per educar i del Yoga Conscient i Creatiu.
 • Experimentar com acompanyar el desenvolupament integral d’infants i joves a través d’aquesta metodologia.
 • Conèixer, adaptar i aplicar les principals branques del yoga clàssic (Hatha yoga, Raja yoga, Mantra yoga, Karma yoga, Bhakti yoga, Jnana yoga) a les diferents etapes del desenvolupament.
 • Integrar les filosofies de l’Educació lenta, de Rebeca i Mauricio Wild i la pedagogia Waldorf a través de la pràctica de yoga.
 • Descobrir i analitzar les sinergies entre yoga, educació i aprenentatge.
 • Acompanyar els processos d’aprenentatge i el desenvolupament físic, emocional, mental i espiritual a través del yoga.
 • La pràctica personal de yoga de l’educador com a element essencial de transformació per a l’educació del segle XXI.

YOGA I PEDAGOGIA

L’objectiu Yoga i pedagogia és educar des del cor des de la perspectiva del yoga i les noves pedagogies.
En aquest mòdul l’educador i educadora integren les filosofies educatives de l’Informe Delors de la UNESCO, de l’educació lenta, Rebeca i Mauricio Wild i l’educació Waldorf a través d’algunes de les pràctiques de Yoga Conscient i Creatiu i això aporta una experiència integrativa de la pedagogia a través del yoga.

Es realitza a partir de lectures de llibres de pedagogia, pràctica personal de yoga i presentacions teòriques.

 •  El Yoga Conscient i Creatiu: una fusió entre les diferents branques del de yoga clàssic i diverses pedagogies.
 •  Les branques del ioga clàssic: Hatha yoga, Bhakti yoga, Karma yoga, Raja yoga, Jnana yoga, Mantra yoga.
 • Corrents filosòfiques i pedagògiques holístiques: Informe Delos de la UNESCO, l’educació lenta, la pedagogia Waldorf, la filosofia educativa de Maurici i Rebeca Wild.
 •  Yoga i pedagogia: connexions i sinergies.
 • La pràctica personal de yoga (sadhana) de l’educadora, de l’educador, com a element que aporta centratge, calma mental, salut física i prevenció de l’estrès.
 •  Integració de les filosofies pedagògiques esmentades a través de la sadhana de Yoga Conscient i Creatiu.

YOGA PER EDUCAR INFANTS I JOVES

Aquest mòdul es centra en experimentar eines pràctiques per realitzar Yoga Conscient i Creatiu a les diferents etapes de desenvolupament d’infants i joves i s’estructura en 7 temàtiques relacionades cadascuna d’elles amb els centres energètics (chakras).

Una part teòrica amb xerrades sobre ioga i amb lectures de llibres i educació justifica la realització de totes les activitats com a eines que acompanyen el desenvolupament integral d’infants i joves a través del yoga i les noves pedagogies.

Metodologia , Yoga per Educar.

Yoga per Educar el cos i la ment.

Yoga per Educar les emocions.

Yoga per Educar l’energia.

Yoga per Educar la comunicació.

Yoga per Educar els valors.

Yoga per Educar l’atenció i la concentració.

Yoga per Educar la consciència i la creativitat.

YOGA I EDUCACIÓ CONSCIENT I CREATIVA

Aquest mòdul es realitza de forma residencial durant un cap de setmana i pot formar part tant de la formació de Yoga per educar com de la formació permanent de l’alumnat.

El retir està obert a qualsevol persona que estigui interessada en l’educació integral d’infants i joves i en el propi creixement personal a través del yoga.

 • Educar i aprendre durant tota la vida des de la consciència i la creativitat.
 • Eines que ens aporta el yoga per a una Educació Conscient i Creativa.
 • Pràctica de les diferents branques del yoga per acompanyar el procés de construcció i transformació de l’adult educador conscient.
 •  Viure la plenitud i l’alegria d’educar amb presència i consciència des de l’experiència del yoga.

OBJECTIUS GENERALS

• Conèixer i experimentar la filosofia i metodologia educativa de Yoga per educar: educadors conscients, infants i joves creatius, recolzada en el Yoga Conscient i Creatiu.

• Acompanyar el desenvolupament integral de nens i joves a través d’aquesta metodologia.

• Conèixer la filosofia del Yoga Conscient i Creatiu: adapta i aplica les principals branques del yoga clàssic (Hatha ioga, Karma yoga, Bhakti yoga, Karma yoga, Raja yoga, Jnana yoga i Mantra yoga) a les diferents etapes del desenvolupament i relaciona les diferents eines educatives (l’expressió corporal, les cançons, els jocs, la música, els contes i els relats) amb aquesta filosofia.

• El sistema de chakras (centres energètics) a les etapes de desenvolupament.

• Conèixer les etapes de desenvolupament a través de la perspectiva del yoga i de l’enfocament de Rebeca Wild.

• Integrar les filosofies de l’Educació lenta, de Rebeca i Mauricio Wild i la pedagogia Waldorf a través de la pràctica del Ioga Conscient i Creatiu.

• Descobrir i analitzar les sinergies entre el Yoga Conscient i Creatiu,  l’educació, l’aprenentatge i les pedagogies anteriorment esmentades.

• Acompanyar els processos d’aprenentatge i el desenvolupament físic, emocional, mental i espiritual a través del Yoga Conscient i Creatiu.

• La pràctica personal de yoga de l’educador com a element essencial de transformació per a l’educació del segle XXI.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Fonamentar teòricament i pràctica les sinergies entre el yoga i les branques del yoga clàssic, educació i aprenentatge.

• Relacionar el yoga i les branques del yoga clàssic amb els processos d’aprenentatge com a base del Ioga Conscient i Creatiu.

• Acompanyar el desenvolupament de les capacitats i competències a través del Yoga Conscient i Creatiu.

• Aprendre a gestionar l’estrès en els diferents entorns educatius a partir de les eines pràctiques que ens ofereix el Yoga Conscient i Creatiu.

• Sintonitzar la ment i les emocions a través del cos.

• Equilibrar les emocions i l’energia amb la respiració i la relaxació conscient.

• Activar l’atenció i la concentració de forma natural a través de la meditació creativa.

• Desenvolupar la consciència i la creativitat a través del yoga.

• Incorporar els principis de diferents pedagogies a través de la pràctica del Yoga Conscient i Creatiu.

• Acompanyar estratègies que ens aporta la metodologia del programa de Yoga per educar per a la funció tutorial i la millora del clima d’un centre educatiu.

• Millorar les competències professionals del professorat per a la seva pràctica docent.

• Reduir el nivell d’estrès dels docents i ajudar a crear una atmosfera d’harmonia que afavoreixi els aprenentatges.

• Cultivar el pensament positiu com a eina que acompanya de manera constructiva i creativa els processos d’aprenentatge.

• Adonar-se de la importància d’utilitzar els sentits interns i externs en el procés d’aprenentatge i en el desenvolupament integral d’infants, joves i adults.

• Constatar els beneficis del yoga a nivell físic, a nivell emocional i psicològic, social i cognitiu a través de la pràctica.

• Reduir l’índex de dispersió mental provocada, en part, per l’excés d’estímuls externs.

• Acompanyar el desenvolupament a través del yoga per a desenvolupar l’atenció i la concentració a l’aula a partir de l’experiència pròpia.

CONTINGUTS GENERALS

El Yoga Conscient i Creatiu com a pilar del programa de la formació Yoga per educar.

• Les bases educatives, pedagògiques i sinergies de la formació Yoga per educar: l’informe Delors de la UNESCO, l’Educació Lenta, la pedagogia Waldorf i la filosofia educativa de Rebeca i Mauricio Wild.

• La consciència i la creativitat: dos factors necessaris per a l’educació i l’aprenentatge.

• L’educador com adult conscient que és protgonista d’un acte educatiu que es desenvolupa a cada moment de la vida.

• L’infant i el jove com a elements sobre els quals cal centrar i ajustar la mirada educativa.

• La integració del Yoga Conscient i Creatiu a la vida quotidiana com a eina que vehicula el desenvolupament de les potencialitats de cada individu.

• Fonaments teòrics: sinergies entre el Yoga Conscient i Creatiu, educació i aprenentatge.

• La filosofia del Yoga Conscient i Creatiu: adaptar i aplicar les principals branques del yoga clàssic (Hatha yoga, Karma yoga, Bhakti yoga, Karma yoga, Raja yoga, Jnana yoga i Mantra yoga) a les diferents etapes del desenvolupament i relacionar les diferents eines educatives (l’expressió corporal, les cançons, els jocs, la música, els contes i els relats) amb aquesta filosofia.

• Fisiologia yòguica: el sistema de chakras (centres energètics) a les etapes de desenvolupament.

• Les etapes de desenvolupament a través de la perspectiva del yoga i de l’enfocament de Rebeca Wild.

• L’aportació del programa de Yoga per educar per al compliment de i les lleis educatives, les capacitats i competències.

• Els elements essencials per als aprenentatges i l’educació integral de l’Informe Delors de la UNESCO des de la perspectiva del Yoga Conscient i Creatiu:

-L’Educació corporal.
-La Intel·ligència emocional.
-L’Educació de l’intel·lecte.
-L’Educació espiritual.

• Eines pràctiques que ens aporta el yoga per acompanyar els processos d’aprenentatge:

-Postures corporals.
-Tècniques de respiració.
-Relaxació conscient.
-Meditació creativa.

• Metodologia Yoga per educar: incorporació d’aquestes eines en la vida quotidiana dels diferents contextos educatius: escoles, centres de yoga, famílies, espais psicopedagògics, educació en el temps lliure i adequació d’aquestes respectant les etapes de desenvolupament.

• Escoles sense estrès: Escoles Conscients i Creatives.

• Famílies sense estrès: Famílies Conscients i Creatives.

• Beneficis de la pràctica de yoga a nivell físic, a nivell emocional i psicològic, social i cognitiu.

• Activitats i mètodes per desenvolupar l’atenció i la concentració en els diferents entorns: família, escola, entorns educatius.

• El plaer d’educar i aprendre amb consciència i creativitat des de l’experiència del yoga.

• Efectes i beneficis del yoga en l’aprenentatge.

• La consciència i la creativitat com a elements essencials del desenvolupament integral d’infants i joves.

• El yoga com a eina d’autoconeixement i aprenentatge.

• El paper de l’educador en el nou paradigma educatiu.

Les persones assistents realitzaran les tasques següents de forma no-presencial:
1.-Pràctiques de yoga a casa per incorporar els principis de les diferents filosofies pedagògiques amb les que treballem i realització escrita d’unes taules de comentaris sobre la pràctica.
2.- Lectura de llibres sobre yoga i pedagogia i preparació de comentaris per compartir durant les trobades persencials o bé per enviar on-line.

Els llibres que es necessiten per a la formació de PROFESSORS DE YOGA PER EDUCAR són:
Llibre de la formació “Yoga per educar 2107-2018”: es lliura en format carpeta el primer dia de la formació.
SWAMI SATYANANDA (1990). Yoga education for Children, vol 1. Bihar: Yoga Publications Trust. (Títol en castellà: Yoga para niños, vol. 1)
WILD, R. (2011). Etapas del desarrollo. Barcelona: Herder.
WILD, R. (2007). Educar para ser. Barcelona: Herder.
DOMÈNECH, J. (2009). Elogi de l’educació lenta. Barcelona: Graó.
CLOUDER, C.-RAWSON, M. (2009). Educación Waldorf. Madrid: Editorial Rudolf Steiner.
SWAMI SURYAMANI (2005). El manejo del estrés a través del yoga. Colombia: Academia de yoga Satyananda.
SERRA LÓPEZ, L. (2015). La Terra és casa meva. Barcelona: Baula.

Els criteris de l’avaluació es centraran en:
1.- La participació tant pràctica com reflexiva dels participants durant les sessions presencials.
2.- L’entrega de les tasques acordades.
3.- La producció escrita d’una sessió i la demostració pràctica de l’aplicació d’aquesta sessió que ha d’estar dissenyada a partir dels continguts i la metodologia treballats.
Els formadors garantiran que cadascuna de les persones assistents tingui ocasió de mostrar la seva participació activa a la formació.

Requisits per a la certificació de “Professor de Yoga per Educar”

Per obtenir la certificació de “Professor de Yoga per Educar” caldrà complir amb els següents requisits:
1.- Haver assistit a la part presencial de la formació.
2.- Haver realitzat totes les tasques corresponents ales hores no-presencials de la formació: lectura dels llibres proposats i haver presentat les activitats teòriques i pràctiques que es requereixen.
3.- Haver participat de manera activa i implicada en les reflexions i col·loquis que es realitzen sobre aquestes pràctiques i lectures durant la formació presencial.
4.- Haver superat satisfactòriament l’avaluació de la formació.

Certificació oficial: la certificació de la formació està acreditada per el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La certificació es lliurarà al juny 2020 una vegada superades les actvitats d’avaluació.logo-eye-bo1

PROPERS WORKSHOPSWhatsApp chat