“El Mindfulness forma part de la vida. Quan una persona està atenta està completament viva, completament present, és llavors quan es pot connectar amb les meravelles de la vida, es pot nodrir i curar, i és també més fort per gestionar el sofriment propi i aliè” – Thich Nhat Hanh.

El curs de Mindfulness es caracteritza per unes classes teorico-pràctiques en les que es posarà en coneixença que és el Mindfulness i les eines per poder posar-lo en pràctica per reduir l’estrès, podent gaudir de manera conscient tots els moments del nostre dia a dia.

El ritme accelerat de la vida que portem, promocionant l’ús de les noves tecnologies, afavoreix que aquest contacte intermitent i superficial; per tant, no es estrany que la pràctica del Mindfulness estigui guanyant terreny en la nostra societat actual com a mètode per combatre l’estrès i augmentar el benestar.

La traducció més propera a Mindfulness és atenció plena. Ens referim a un conjunt de tècniques i exercicis mentals que permeten entrenar a la ment per a ser capaços d’estar present en el aquí i ara de manera conscient. Sense deixar-se arrossegar pels records ni preocupacions angoixants que ens allunyen del moment present. S’aprèn a observar i acceptar els pensament, les sensacions i les emocions que es presenten.

L’objectiu d’aquest curs, és poder oferir una aproximació a l’experiència del Minduflness dotant a l’alumne de diverses tècniques per poder posar a la pràctica en el dia a dia, millorant la pròpia regulació emocional, reduint l’estrès i sentint més benestar.

 • Primera part: 22 setembre al 13 d’octubre
 • Segona part: 20 d’octubre al 10 de novembre
 • Dimecres de 18:00 a 20:00h
 • INGRAVITT
 • Meritxell Flaqué – Psicologa experta en Mindulness i reducció d’estrés

Cada sessió anirà enfocada a un tema concret:
1. Aproximació al Mindfulness
2. L’art de no jutjar
3. Reconèixer les emocions
4. La resiliència
5. El poder de l’empatia i la compassió
6. Escolta activa i comunicació
7. Els principals lladres del temps
8. Aprendre a respondre en comptes de reaccionar

Reducció de l’estrès
Augmenta la capacitat de gaudir del moment present. Disminució de l’evitació vivencial
Augmenta la concentració, Reducció de les distraccions
Augmenta la regulació emocional i desenvolupa la intel·ligència emocional
Augment de la producció d’anticossos
Milloria de trastorns físics (cefalees, dolors, insomni…)
Augment estats d’ànim positius (satisfacció, alegria, felicitat, per estar més centrats en el present)
Motivació per augmentar benestar d’un mateix i dels demés.

Objectius generals

L’objectiu general del curs reduir el nivell d’estrès que podem sentir en el dia a dia, aprenent a viure el present de manera conscient i podent gaudir de cada instant com si fos únic i diferent. Apreciant el nostre fer i el nostre entorn.
Gaudir de la vida plenament amb conscient, acceptació i compromís.
Poder identificar les emocions pròpies i alienes per poder-ne fer un millor ús i gestionar-les de manera més efectiva.

Objectius específics

Cada persona al inici del curs podrà reconèixer quines són les eines o habilitats necessàries a treballar i quines vol potenciar. La reducció de l’estrès i el coneixement de les emocions formaran part de l’experiència i l’aprenentatge de cada integrant del curs amb les peculiaritats individual de cadascun d’ells per obtenir el objectius específics que millorin el seu dia a dia.

El curs de Mindfulness es caracteritza per unes classes teorico-pràctiques en les que es posarà en coneixença que és el Mindfulness i les eines per poder posar-lo en pràctica per reduir l’estrès, podent gaudir de manera conscient tots els moments del nostre dia a dia.
La traducció més propera a Mindfulness és atenció plena. Ens referim a un conjunt de tècniques i exercicis mentals que permeten entrenar a la ment per a ser capaços d’estar present en el aquí i ara de manera conscient. Sense deixar-se arrossegar pels records ni preocupacions angoixants que ens allunyen del moment present. S’aprèn a observar i acceptar els pensament, les sensacions i les emocions que es presenten.
En lloc de preocupar-nos per allò que va passar o pel que pot arribar a passar en el futur, Mindfulness ens ensenya a ser capaços de respondre de forma adient al que està passant en el moment present, sigui bo o dolent.
El Mindfulness en aquest context tradicional, es va desenvolupar associat a les practiques del ioga i la meditació amb el propòsit d’alliberar la ment del hàbits malsans.

És per aquest motiu, que en el passat la relació entre Mindfulness i la psicoteràpia ha tendit a ser vista com la relació entre la pràctica formal de la meditació i la psicoteràpia dins del marc professional.
Recentment des d’una perspectiva més psicològica i científica, el mindfulness s’ha desvinculat de les referències religioses i s’ha guanyat una identitat pròpia, més entesa com una habilitat psicològica composta per dos elements centrals: la regulació de l’atenció i una actitud de total obertura, acceptació i curiositat cap a l’experiència.
Considerant que aquests components formen part de l’estructura psicològica de totes les persones, majoritàriament només estem presents de manera intermitent i superficial.
El ritme accelerat de la vida que portem, promocionant l’ús de les noves tecnologies, afavoreix que aquest contacte intermitent i superficial; per tant, no es estrany que la pràctica del mindfulness estigui guanyant terreny en la nostra societat actual com a mètode per combatre l’estrès i augmentar el benestar.

Inscripció a la primera part

 • 89€ (matriculats al centre)
 • 93€ (no matriculats)

Inscripció al curs complet

 • 183€ (matriculats al centre)
 • 187€ (no matriculats)

Reserva plaça a través de les següents vies:

 • 680641300
 • info@ingravitt.com

WhatsApp chat