CURS DE MEDITACIÓ


En aquest curs ens inicia en el món de la meditació, a cada sessió coneixerem una meditació de calma mental diferent i una meditació més reflexiva on s’analitzen conceptes filosòfics. Igualment hi haurà una breu introducció teòrica per ajudar-nos a entendre més el què fem i el perquè.

Meditar és iniciar un camí cap a l’auto-coneixement i la connexió amb la nostra part més natural i sàvia.”

Meditar ens ajuda a prendre perspectiva de les emocions i situacions, en revela nous aspectes de nosaltres mateixos, ens ajuda a conèixer-nos i a confiar més en nosaltres mateixos.

Curs de meditació de 12, 5 hores, 10 sessions. 1 diumenge al mes durant 10 mesos (10 sessions de 1,25 h cada una).

DADES BÀSIQUES SOBRE EL CURS


  • 17 de setembre / 8 d’octubre / 12 de novembre / 17 de desembre / 28 de gener / 11 de febrer / 25 de març / 22 d’abril / 20 de maig / 17 de juny
  • Diumenges de 10:45 a 12:00 h
  • INGRAVITT
  • 15€/sessió aïllada – 12€/sessió aïllada alumnes del centre (90€ les 10 sessions)
  • Natàlia Botero

Aquest curs ens inicia en el món de la meditació, a cada sessió coneixerem una meditació de calma mental diferent i una meditació més reflexiva on s’analitzen conceptes filosòfics. Igualment hi haurà una breu introducció teòrica per ajudar-nos a entendre més el què fem i el perquè.

17 de setembre Meditació calma mental: concentració en la música
Sessió 1 Teoria: perquè meditar i bases de la meditació
Meditació analítica: Neti Neti, anàlisis del concepte del Jo (meditació del Jñana Ioga)
meditació
8 d’octubre Meditació calma mental:  concentració visual (espelmes)
Sessió 2 Teoria de la concentració
Meditació analítica:  anàlisis del “Jo”, què queda del “Jo” de petit?
meditació
12 de novembre Meditació calma mental:  concentració en la respiració
Sessió 3 Teoria de la meditació
Meditació analítica: anàlisis del concepte de impermanència
meditació
17 de desembre Meditació calma mental: cant de Mantres (Gayatri)
Sessió 4 Teoria de Mantres
Meditació analítica: anàlisis del concepte d’interrelació
meditació
28 de gener Meditació calma mental:  cant de Mantres (personal)
Sessió 5 Teoria de la Kundalini
Meditació analítica: estat d’observador de la ment
meditació
11 de febrer Meditació calma mental:  Kirtan
Sessió 6 Teoria Vedanta
Meditació analítica: meditació Jñana Ioga, análisis de varis Nyayas
meditació
25 de març Meditació calma mental:  visualització imatge
Sessió 7 Teoria de Bhakti ioga
Meditació analítica: meditació Bhakti
meditació
22 d’abril Meditació calma mental:  Xacres
Sessió 8 Teoria : obstacles durant la meditació
Meditació analítica: equanimitat, anàlisis de la relació amic-enemic
meditació
20 de maig Meditació calma mental:  Mantra So-hum
Sessió 9 Teoria: experiències durant la meditació i biofeedback
Meditació analítica: treball sobre la concentració amb els sentits
meditació
17 de juny Meditació calma mental:  lliure
Sessió 10 Teoria: reflexions finals
Meditació analítica : treball sobre la concentració interna

En aquest curs de meditació aprendrem la mecànica de la ment i quins son els obstacles que podem trobar en el camí del Ioga, així com diferents meditacions analítiques dins els diferents senders del Ioga. Llegirem i comentarem breument els Ioga Sutres de Patanjali, i treballarem la calma mental per viure una vida mes serena i plena. Sessions tant teòriques com practiques amb meditacions de calma mental i analítiques, per aprofundir d’una manera significativa dins les ensenyances del Ioga.

Està demostrat per nombrosos estudis científics que els beneficis de la meditació són molts:

1. Alleuga l'ansietat.

El superar la tensió és un dels principals beneficis de la pràctica regular de meditació – ja que la tensió és l’arrel de gairebé tots els altres mals i disfuncions de la ment i el cos.

Les investigacions realitzades amb estudiants i pacients de trastorn d’estrès posttraumàtic confirmen més enllà de tot dubte que la Meditació proporciona relaxació i descans profunds a la ment i el cos.

Els seus efectes principals, quant al alleujament de l’estrès, són:

equilibra l’activació del sistema nerviós
equilibra els nivells hormonals
augmenta la coherència cerebral
Pel que el nostre cos i ment no tornaran a reaccionar inadequadament en situacions d’estrès.

2. Major eficiència laboral

La investigació es va dur a terme en empreses grans i petites. Les mitjanes regulars van millorar notablement en totes les àrees (després de 3 mesos de pràctica), com per exemple:

eficiència de l’empleat
capacitat de lideratge
satisfacció amb la feina
relacions professionals i personals
estabilitat fisiològica i de rendiment en tasques mentals (mesurat per activitat electrodèrmica)
estat de la salut en general

3. Millor rendiment escolar

Diversos estudis amb estudiants de tots els nivells de la seva carrera escolar (primària, secundària, universitat, etc.) demostren que la pràctica de Meditació:

augmenta la coherència del cervell coordinadament amb una funció cognitiva millorada
redueix l’estrès, l’ansietat i la depressió
redueix la somnolència
va resultar en menys absentisme, infraccions, suspensions

4. Pressió arterial saludable

Nombrosos estudis confirmen que la Meditació baixa la pressió arterial. Assaigs controlats mostren que ella ajuda a baixar la pressió arterial d’aquests grups:

persones hipertenses
persones amb cardiopatia
joves i vells
persones sota pressió i relaxades

Després d’una revisió exhaustiva de les investigacions de 2001-2006, una declaració científica de l’Associació Americana del Cor recomana que la Meditació sigui usada en la pràctica clínica de prevenció i tractament de la hipertensió.

5. Menor risc de malalties cardiovasculars

Ja que la disminució de la pressió arterial és un dels principals objectius de la prevenció / tractament de malalties del cor, la pràctica de meditació és aquí una gran ajuda.

La investigació científica ha demostrat que la meditació ajuda a gent amb diverses afeccions cardiovasculars, com

l’aterosclerosi
síndrome metabòlica
insuficiència cardíaca congestiva
isquèmia miocàrdica
massa ventricular esquerra.
Un recent estudi longitudinal de 5 anys (publicat el 2013) per l’Associació Americana del Cor va demostrar que els pacients que practicaven Meditació regularment tenien una probabilitat 48% menor de patir un atac cardíac, insults o mort, que persones en estat físic similar.

6. Deixar de fumar

La meditació no requereix ni aconsella deixar de fumar, no obstant això, diversos estudis científics demostren que el deixar de fumar és una conseqüència natural d’aquesta pràctica.

El seu efecte en els fumadors sembla ser acumulatiu – mentre més gran és la reducció de l’estrès aconseguida per mitjà de la meditació, menor serà la dependència de la nicotina.

Segons un estudi, el 50% dels que havien practicat la tècnica de la Meditació diàriament per 2 anys va deixar de fumar.

Considerant tot això, el porter anàlisi d’estudis de diferents programes indica que l’efecte de la Meditació per deixar de fumar és 2-5 vegades més gran que el de programes dissenyats específicament per abandonar el tabac.

7. Tractament d'alcoholisme

La Meditació ajuda a combatre l’addicció a l’alcohol.

Un anàlisi d’estudis científics de diferents tractaments va demostrar que l’efecte de la meditació en la reducció de consum d’alcohol és d’1,5 a 8 vegades més gran que el d’altres programes (incloent programes de relaxació, programes per resistir la pressió dels companys , intervencions contra el conduir sota alguna influència, i altres programes de prevenció combinats).

Les taxes d’abstinència de practicants de Meditació poden arribar al 70% (als 18 mesos de meditar).

La investigació va demostrar que, a més d’abandonar la beguda, la meditació també dóna suport al benestar emocional dels alcohòlics en recuperació. També els estudis d’alcohòlics crònics amb poc suport social o financer donen resultats positius.

8. Tractament de la hiperactivitat (TDAH)

Als 3 mesos de practicar Meditació es va veure millora en 5 símptomes de TDAH:

millora dels índexs de la funció cerebral associats amb els símptomes de la hiperactivitat
millora de cinc dels símptomes de TDAH (avaluats pels pares):
capacitat de concentració en tasques escolars
capacitat organitzativa
capacitat de treball independentment
felicitat
qualitat del son

9.Relacions bones

La correlació entre la pràctica regular de meditació i relacions harmonioses i saludables ha estat observada tant a casa com en entorns laborals.

Per exemple, un estudi va usar el test d’Ajust Matrimonial de Locke per comparar dones practicants de Meditació amb controls aparellats de la mesura de satisfacció marital.

Els membres del grup de Meditació van reportar una satisfacció marital molt més profunda que els del grup de control.

10. Augment de la intel·ligència

S’ha vist que la pràctica de Meditació Transcendental ha millorat els resultats de proves en les següents àrees: …

habilitat de raonar bé en situacions noves
velocitat de processament d’informació
capacitat d’aconseguir i mantenir benestar emocional i físic, èxit en el treball, amor i relacions socials
diverses característiques de la funció cognitiva, personalitat i comportament social
ús equilibrat dels dominis cognitius, afectius i volitius (característiques com comprensió, anàlisi, curiositat, inconvencionalidad, síntesi i atzar, evitació de riscos).

SI VOLS ACONSEGUIR ELS NOMBROSOS BENEFICIS DE LA MEDITACIÓ

I iniciar-te en el món de l'autoconeixement....

Inscriu-te al nostre curs d’Iniciació a la meditació!

PROPERS WORKSHOPS