BARCELONA

CLASSES

TAULA D’HORARIS D’ACTIVITATS GRUPALS


DILLUNS

.

DIMARTS

.

DIMECRES

.

DIJOUS

.

DIVENDRES

.

DISSABTE

.

DIUMENGE

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 1

SALA 2

SALA 3

08:30-09:30

08:30-09:30

08:30-09:30

08:30-09:30

08:30-09:30

09:00-17:30

09:00-14:00

GENTLE YOGA

POWER YOGA

GENTLE YOGA

AERIAL

ROCKET YOGA

FORMACIÓ

FORMACIÓ

ARIADNA

ARIADNA

ARIADNA

HIPO-PILATES

ARIADNA

PROFESSORS

PROFESSORS

sala 1

sala 1

sala 1

ARIADNA

sala 1

GRATUÏTA:

DE IOGA

DE IOGA

09:30-11:00

09:30-10:30

09:30-10:30

09:30-11:00

09:30-11:00

09:30-10:30

09:30-10:30

09:30-11:00

09:30-10:30

09:30-10:30

[+info]

[+info]

VINYASA

OCTUBRE:

WHEEL YOGA

GENTLE YOGA

09:45-10:45

IOGA

POWER

AERIAL YOGA

OCTUBRE:

AROMA YOGA

ASHTANGA

YIN FLOW

HATHA YOGA

YOGA

10:00-11:00

ARIADNA

ARIADNA

IOGA PRE-NATAL

D’ALINEACIÓ

YOGA

ARIADNA

10:00-11:00

NATALIA

YOGA

ANDREA

INÉS

22 SETEMBRE:

22 SETEMBRE:

23 SETEMBRE:

23 SETEMBRE:

CESAR

SPRING PILATES

sala 3

sala 1

VIRGINIE

LAIA

CESAR

sala 1

MAT PILATES

sala 3

ARIADNA

sala 2

sala 2

MASTERCLASS:

MASTERCLASS:

MASTERCLASS:

MASTERCLASS:

sala 1

ANNA

sala 1

sala 2

sala 3

10:30-11:30

ANNA

10:30-11:30

sala 1

GRATUÏTA:

11:00-12:30

11:00-12:30

09:00-10:30

09:00-10:30

sala 2

AERIAL

sala 2

MINDFULNESS

10:30-11:30

10:45-11:45

ASHTANGA

IOGA

ASHTANGA

IOGA

09:30-12:30

09:30-12:30

09:30-12:30

RESTORATIVE

I MEDITACIÓ

09:30-12:00

YIN YOGA

POST PART

YOGA.

D’ALINIACIÓ –

YOGA.

D’ALINIACIÓ –

CURS DE

CURS DE

CURS DE

ARIADNA

NATALIA

CURS DE

ANDREA

AMB NADONS

PRIMERA SÈRIE

LA COMPACITAT

PRIMERA SÈRIE

LA COMPACITAT

FORMACIÓ DE

FORMACIÓ DE

FORMACIÓ DE

09:30-13:00

FORMACIÓ DE

sala 2

INÉS

GUIADA

LAIA

GUIADA

LAIA

PROFESSORS

PROFESSORS

PROFESSORS

CURS DE

12:00-13:00

PROFESSORS

[+info]

[+info]

[+info]

[+info]

DE IOGA

DE IOGA

DE IOGA

FORMACIÓ DE

FLOW YOGA

DE IOGA

200h Y.A.

200h Y.A.

200h Y.A.

PROFESSORS

ARIADNA

200h Y.A.

23 SETEMBRE:

OCTUBRE:

OCTUBRE:

DE IOGA

sala 2

22 SETEMBRE:

SESSIÓ ESPECIAL:

15:15-16:15

17:30-18:30

15:15-16:15

200h Y.A.

15:15-16:15

SESSIÓ ESPECIAL:

12:00-13:30

SPRING PILATES

AERIAL YOGA

AERIAL HIPO-PILATES

VINYASA YOGA

16:30-17:30

BIORESPIRACIÓ:

ANNA

ALBA

ARIADNA

ALBA

RELAXACIÓ

ALLIBERACIÓ

sala 2

sala 1

sala 1

sala 2

PROFUNDA:

EMOCIONAL

.

YOGA NIDRA

17:30-18:30

17:30-18:30

17:30-18:30

17:30-18:30

17:30-18:30

17:30-18:30

17:30-18:30

17:30-18:30

17:30-18:30

17:30-18:30

17:30-18:30

17:30-18:30

[+info]

AERIAL YOGA

RESTORATIVE

ASHTANGA

AERIAL YOGA

GENTLE YOGA

FLOW YOGA

AERIAL YOGA

RESTORATIVE

ASHTANGA

AERIAL YOGA

YOGA WALL

ASHTANGA

[+info]

INFANTIL

YOGA

YOGA

INFANTIL

ANDREA

ALBA

INFANTIL

YOGA

YOGA

18:00-19:00

18:00-19:00

18:00-19:00

ALBA

RONALD

YOGA

sala 1

ALBA

CESAR

sala 1

sala 2

sala 1

sala 1

ALBA

CESAR

AERIAL YOGA

YOGA WALL

GENTLE YOGA

sala 1

sala 2

CESAR

18:30-19:30

25 setembre:

18:30-19:30

INFANTIL

RONALD

ANDREA

18:45-20:15

18:45-19:45

AERIAL YOGA

18:30-19:20

18:45-19:45

HIPOPRESSIUS

18:45-20:15

sala 1

sala 2

sala 3

18:45-19:45

18:45-20:15

POWER

YOGA WALL

RONALD

XERRADA

GENTLE YOGA

REBECA

POWER

19:00-20:00

OCTUBRE:

BUNGEE

POWER

YOGA

RONALD

sala 1

INFORMATIVA

RONALD

sala 2

YOGA

AERIAL YOGA

19:00-20:00

19:15-20:15

RONALD

YOGA

CESAR

sala 2

19:30-21:00

19:30-20:30

SOBRE EL

19:30-20:30

sala 1

19:30-21:00

CESAR

RONALD

SPRING PILATES

RESTORATIVE

sala 1

19:30-21:00

CESAR

sala 1

KUNDALINI

AERIAL PILATES

CURS DE

IOGA INTEGRAL

KUNDALINI

sala 1

sala 1

ANNA

YOGA

KUNDALINI

sala 1

20:00-21:15

YOGA

RONALD

MINDFULNESS

ANDREA

20:00-21:30

YOGA

20:00-21:30

sala 2

ANDREA

20:00-21:00

YOGA

IOGA

JEFF

sala 1

[+info]

sala3

VINYASA

JEFF

OCTUBRE:

VINYASA

RESTORATIVE

JEFF

20:30-21:30

D’ALINEACIÓ

sala 3

20:30-21:30

20:30-21:30

YOGA

sala 3

20:30-21:30

YOGA

20:30-21:30

YOGA

sala 3

BUNGEE

LAIA

VINYASA YOGA

YIN YOGA

RONALD

CURS DE

RONALD

YIN YOGA

RONALD

RONALD

sala 2

RONALD

ANDREA

sala 1

HIPOPRESSIUS

sala 1

ANDREA

sala 1

sala 1

sala 3

INICIACIÓ

sala 3

HIPOPRESSIUS HIPOPRESSIUS HIPOPRESSIUS

[+info]

HIPOPRESSIUS HIPOPRESSIUS HIPOPRESSIUS SESSIÓAESPECIAL HIPOPRESSIUS HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

CLASSES SUAUS

INTENSITAT INTERMITJA

CLASSES INTENSES

MINDFULNESS I MEDITACIÓ

WHEEL YOGA

BUNGEE

YIN YOGA

AERIAL PILATES

VINYASA YOGA

RESTORATIVE

SPRING PILATES

ROCKET YOGA

YIN FLOW

HIPO-PILATES

ASHTANGA YOGA

GENTLE YOGA

AERIAL HIPO-PILATES

ASHTANGA MYSORE

IOGA INTEGRAL

HIPOPRESSIUS

POWER YOGA

AROMA YOGA

MAT PILATES

AERIAL RESTORATIVE

POST PART AMB NADONS

IOGA PRE-NATAL

AERIAL YOGA

TOTES LES CLASSES D’AQUESTA COLUMNA SÓN TOTES APTES PER EMBARASSADES

YOGA WALL

IOGA D’ALINEACIÓ

HATHA YOGA

KUNDALINI YOGA

FLOW YOGA

CLASSES REGULARS

No és imprescindible la reserva, però si molt recomanada per a totes les activitats aèries.

ALTA

La opció més econòmica per a realitzar classses regularment.
Tu tries la quota mensual segons el nombre de classes que vols realitzar al mes (les pots realitzar dins del mes ens els horaris que tu vulguis, pots anar variant d’horaris, disciplines i de freqüencia setmanal, disposes de flexibiltitat horaria total).
Matrícula: 25€

ABONAMENTS / CLASSES AÏLLADES

Si vols venir a provar sense encara donar-te d’alta pots comprar classes aïllades o abonaments de classes. No hi ha matrícula.

CURSOS / FORMACIONS

Reserva per aquí la teva plaça al curs o formació que vols realitzar.