HORARI LLIURE

Pots distribuir-te les classes com tu vulguis. Pots anar variant d’horaris i disciplines sense avisar. Troba el moment ideal per practicar. Ningú t’ofereix tantes classes i horaris.

TOTS ELS NIVELLS

Segur trobes el nivell de pràctica que s’adapta millor a tu en aquest moment. T’acompanyem perquè sempre puguis anar evolucionant.

OBERT TOTS ELS MESOS

Perquè no és simplement fer exercici, és un estil de vida que t’acompanya al teu dia a dia.

DIVERSITAT

T’ofereim més disicplines i estils que ningú, disciplines complemetàries per a un desenvolupament integral i holístic.

ACOMPANYAMENT

Si tu ho deitges, t’acompanyem en el teu creixement personal. Sempre en mans de professionals especialitzats.

SALUT

Sóm un equip multidisciplinar de professionals del moviment, fisioterapeutes, ostòpates, nutricionistes, psicòlegs… i treballem per a una salut integral i holística.

HORARIS


.

DILLUNS

.

DIMARTS

.

DIMECRES

.

DIJOUS

.

DIVENDRES

.

DISSABTE

.

DIUMENGE

.

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 4

SALA BRUC

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 4

SALA BRUC

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 4

SALA BRUC

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 4

SALA BRUC

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 4

SALA BRUC

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 4

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 4

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

08:15-09:15

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

08:15-09:15

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

08:15-09:15

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

08:15-09:15

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

08:15-09:15

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

HIPOPRESSIUS

WHEEL

08:30-09:30

POWER

08:30-09:30

GENTLE

08:30-09:30

VINYASA

08:30-09:30

RESTORATIVE

08:30-09:30

YOGA

PILATES

YOGA

PILATES

YOGA

PILATES

YOGA

PILATES

YOGA

PILATES

ARIADNA

MÀQUINES

ARIADNA

MÀQUINES

ARIADNA

MÀQUINES

ARIADNA

MÀQUINES

ARIADNA

MÀQUINES

FORMACIÓ

FORMACIÓ

sala 1

sala 1

sala 1

sala 1

sala 1

FORMACIÓ

FORMACIÓ

sala bruc

sala bruc

sala bruc

sala bruc

sala bruc

FORMACIÓ

FORMACIÓ

FORMACIÓ

FORMACIÓ

FORMACIÓ

FORMACIÓ

09:30-11:00

09:30-10:30

FORMACIÓ

09:30-11:00

FORMACIÓ

09:30-10:30

09:30-11:00

FORMACIÓ

PROFESSORS

FORMACIÓ DE

ASHTANGA

PROFESSORS

FORMACIÓ

ASHTANGA

VINYASA

09:30-10:30

GENTLE

10:00-11:00

09:30-10:30

10:30-12:00

IOGA

09:30-10:30

RESTORATIVE

09:30-10:30

VINYASA

10:00-11:00

09:30-10:30

DE IOGA

PROFESSORS

VINYASA

PROFESSORS

DE IOGA

DE

VINYASA

PROFESSORS

YOGA

PILATES

YOGA

SPRING

PILATES

PROFESSORS

D’ALINEACIÓ

FORMACIÓ

PILATES

YOGA

PILATES

YOGA

FORMACIÓ

HIPOPRESSIUS

PILATES

200h Y.A.

DE YIN IOGA

YOGA

DE MAT

200h Y.A.

PROFESSORS

YOGA

DE MAT

OCTUBRE

ALBA

MÀQUINES

ALBA

PILATES

MÀQUINES

DE IOGA

NÚRIA

ASHTANGA

MÀQUINES

NÚRIA

MÀQUINES

ALBA

ASHTANGA

Bàsic

MÀQUINES

MÈTODE

PILATES

DE YIN IOGA

MÈTODE

PILATES

FORMACIÓ

11:00-12:00

sala 3

sala 1

Bàsic

200h Y.A.

sala 3

VINYASA

sala 2

ANNA

sala 1

VINYASA

INÉS

[+info]

[+info]

PROGRESSIU

[+info]

[+info]

PROGRESSIU

11:00-12:00

MEDITACIÓ

sala bruc

FORMACIÓ

ANNA

sala bruc

[+info]

YOGA

sala bruc

sala bruc

YOGA

sala 3

sala bruc

200h Y.A.

[+info]

200h Y.A.

[+info]

PROFESSORS

GUIADA

2 PLACES LLIURES

10:30-12:00

sala 2

2 PLACES LLIURES

MÈTODE

2 PLACES LLIURES

FORMACIÓ

2 PLACES LLIURES

FORMACIÓ

MÈTODE

2 PLACES LLIURES

DE IOGA

ARIADNA

10:30-11:30

PROFESSORS

10:30-11:30

PROGRESSIU

10:30-11:30

10:30-12:00

10:30-11:30

11:00-12:00

PROGRESSIU

10:30-11:30

[+info]

[+info]

200h Y.A.

sala 2

PILATES

DE IOGA

PILATES

200h Y.A.

PILATES

PROFESSORS

PILATES

PROFESSORS

200h Y.A.

PILATES

[+info]

MÀQUINES

200h Y.A.

MÀQUINES

MÀQUINES

DE IOGA

MÀQUINES

DE IOGA

MÀQUINES

SESSIÓ ESPECIAL

SESSIÓ ESPECIAL

TALLER

TALLER

[+info]

[+info]

200h Y.A.

200h Y.A.

[+info]

10 Octubre

24 Octubre

Pròximament

Pròximament

OCTUBRE

sala bruc

sala bruc

sala bruc

[+info]

sala bruc

[+info]

sala bruc

BIORESPIRACIÓ

IOGA I

POSTURES

INICIACIÓ

CURS

ALLIBERACIÓ

MOVIMENT

INVERTIDES

AL

17:30-18:30

17:30-18:30

17:30-18:30

17:30-18:30

17:30-18:30

17:30-18:30

17:30-18:30

OCTUBRE

16:00-17:00

EMOCIONAL

CORPORAL

I EQUILIBRIS

ACROYOGA

INICIACIÓ

SPRING

RESTORATIVE

PILATES

IOGA

SPRING

GENTLE

18:00-19:00

17:30-18:30

17:30-18:30

CURS

PILATES

ARIADNA

AMB MÚSICA

SOBRE LES

AMB

ALS

PILATES

YOGA

MÀQUINES

INFANTIL

PILATES

YOGA

PILATES

FLOW

YOGA

17:30-18:30

17:30-18:30

17:30-18:30

17:30-18:30

17:30-18:30

17:30-18:30

17:30-18:30

MÀQUINES

sala 1

EN VIU

MANS

PARELLES

HIPOPRESSIUS

Bàsic

ALBA

VERONICA

Intermig

ANDREA

MÀQUINES

YOGA

WALL

18:00-19:00

IOGA

FLOW

GENTLE

MEDITACIÓ

PILATES

INICIACIÓ

YOGA

17:45-18:45

[+info]

JEFF I RONALD

IVET

IVET

ARIADNA

ANNA

sala 3

sala bruc

sala 1

ANNA

sala 3

CARMEN

ALBA

RONALD

PILATES

INFANTIL

YOGA

YOGA

GUIADA

MÀQUINES

A LA DANSA

WALL

IOGA

sala bruc

sala 2

sala 3

sala 4

sala 1

sala 2

sala 2

sala bruc

sala 1

sala 2

OCTUBRE

MÀQUINES

VERONICA

ADA

ANDREA

ARIADNA

DEL VENTRE

RONALD

D’ALINEACIÓ

[+info]

[+info]

[+info]

[+info]

29 SETEMBRE

CURS

ANNA

sala 1

sala 2

sala 3

sala 4

sala bruc

ARIADNA

sala 2

NÚRIA

17:00-18:00

18:45-19:45

18:45-19:45

CURS

19:00-20:00

18:45-19:45

18:30-19:30

sala bruc

sala 1

sala 3

PILATES

18:30 a 20:00

AERIAL

IOGA

18:45-20:45

PILATES

GENTLE

INICIACIÓ

18:45-19:45

18:45-19:45

18:45-19:45

18:45-19:45

[+info]

MÀQUINES

VINYASA

18:45-19:45

18:45-19:45

18:45-19:45

YOGA

19:30-21:00

INTEGRAL

MINDFULNESS

MÀQUINES

YOGA

AL IOGA

NOVEMBRE

19:00-20:00

AERIAL

MAT

YIN FLOW

PILATES

YOGA

YOGA

BACKMITRA

PILATES

ADA

KUNDALINI

ANDREA

REDUIR

ANNA

RONALD

DINÀMIC

18:30-20:30

PILATES

YOGA

PILATES

YOGA

MÀQUINES

18:30-20:00

OCTUBRE

sala bruc

IVET

WALL

YOGA

MÀQUINES

sala 1

YOGA

sala3

L’ESTRÈS

sala bruc

sala 1

19:30-21:00

ARIADNA I IVAN

LABORATORI

MÀQUINES

RONALD

KATJA

ANDREA

VINYASA

CURS

sala 1

RONALD

NÚRIA

ANNA

JEFF

MERITXELL

KUNDALINI

sala 3

YOGA

sala 1

sala 2

sala 3

sala bruc

YOGA

19:00-20:30

18:00-19:00

sala 2

sala 3

sala bruc

sala 2

20:00-21:00

sala 4

20:00-21:00

YOGA

[+info]

CÉSAR

sala bruc

RONALD

INICIACIÓ

PILATES

YIN

[+info]

PILATES

JEFF

sala 4

20:00-21:30

CURS

20:00-21:00

20:00-21:00

sala 1

AL IOGA

MÀQUINES

20:00-21:00

20:00-21:00

20:00-21:00

YOGA

MÀQUINES

20:00-21:30

sala 2

Primer dimecres

20:00-21:00

VINYASA

20:00-21:00

BACKMITRA

PILATES

INTEGRATIU

20:15-21:15

IOGA

HATHA

PILATES

ANDREA

ANNA

VINYASA

del mes

PILATES

YOGA

INICIACIÓ

YOGA

MÀQUINES

NÚRIA I

sala bruc

AERIAL

TERAPÈUTIC

YOGA

MÀQUINES

sala 3

sala bruc

YOGA

[+info]

MÀQUINES

RONALD

VINYASA

ANDREA

KATJA

ANDREA

YOGA

NÚRIA

IVET

CARMEN

RONALD

sala 1

YOGA

sala 3

sala bruc

20:00-21:00

sala 3

RONALD

sala 2

sala 3

sala bruc

sala 1

sala bruc

ADA

RESTORATIVE

[+info]

sala 1

sala 2

YOGA

RONALD

sala 2

TIPUS DE CLASSES / ESTILS :

SUAUS

INTERMITGES

INTENSES

FORMACIONS PROFESSORS

PILATES I HIPOPRESSIUS

YIN

HATHA

VINYASA

FORMACIÓ

MAT

YOGA

YOGA

YOGA

YOGA 200H

PILATES

RESTORATIVE

FLOW

POWER

FORMACIÓ

SPRING

YOGA

YOGA

YOGA

MAT PILATES

PILATES

BACKMITRA

WHEEL

ACRO

FORMACIÓ

POSTPART

YOGA

YOGA

YOGA

REFORMER

AMB NADONS

IOGA

AERIAL

ROCKET

FORMACIÓ

HIPO-

INTEGRAL

YOGA

YOGA

YIN YOGA

PRESSIUS

IOGA

KUNDALINI

ASHTANGA

FORMACIÓ

PILATES

PRENATAL

YOGA

YOGA

VINYASA 200H

MAQUINES

YOGA

YOGA

FORMACIÓ

TERAPÈUTIC

WALL

ASHTANGA

GENTLE

200H

YOGA

FORMACIÓ

IOGA

AVANÇADA

D’ALINIACIÓ

MÈTODE

PROGRESSIU

300H

TOTES LES CLASSES DE LA PRIMERA COLUMNA (SUAUS) SÓN ÀPTES PER A EMBARASSADES

CLASSES REGULARS

No és imprescindible la reserva, però si molt recomanada per a totes les activitats aèries.

ALTA

La opció més econòmica per a realitzar classses regularment.
Tu tries la quota mensual segons el nombre de classes que vols realitzar al mes (les pots realitzar dins del mes ens els horaris que tu vulguis, pots anar variant d’horaris, disciplines i de freqüencia setmanal, disposes de flexibiltitat horaria total).
Matrícula: 25€

ABONAMENTS / CLASSES AÏLLADES

Si vols venir a provar sense encara donar-te d’alta pots comprar classes aïllades o abonaments de classes. No hi ha matrícula.

CURSOS / FORMACIONS

Reserva per aquí la teva plaça al curs o formació que vols realitzar.

WhatsApp chat