AYURVEDA


L’Ayurveda és un antiquíssim art de curar, que es practica a l’Índia des de fa més de 5000 anys en forma ininterrompuda. En l’idioma sànscrit “Ayur” significa vida i “Veda” coneixement. Literalment significa “la ciència de la vida”. No està concebut només com un sistema mèdic sino com un veritable sistema de vida per promocionar la salut.
Va ser formalment reconegut per l’Organització Mundial de la Salut com un sistema mèdic tradicional.

Massatges, tractaments i Nutrició

A INGRAVITT disposes de servei de massatges i tractaments ayurvedics així com nutrició Ayurvèdica.

Al teu servei professionals especialitzats que t’acompanyen en el camí de l’equilibri i la salut.

MASSATEGES I TRACTAMENTS AYURVÈDICS


 

ABHYANGA


MASSATGE ABHYANGA
cos sencer: cap, cos i cara
descripció

Aquest massatge unta el cos amb olis a base de plantes específics per a la seva constitució . Aporta molts beneficis i és emprat terapèuticament per a certs trastorns.

Beneficis del massatge ayurvèdic:

 • Proporciona suavitat, resistència i color al cos
 • Rejovenidor i preveu l’envelliment y augmenta la longetivitat
 • Atorga una bona visió
 • Nodreix el cos
 • Augmenta la longevitat
 • Dóna suport un patró de son saludable
 • Beneficia la pell
 • Crea un balanceig electroquímic en el cos
 • Enforteix la tolerància del cos
 • Proporciona fermesa a les extremitats del cos
 • Nodreix tots els teixits del cos, imparteix to i vigor als dhatus (teixits del cos)
 • Estimula els òrgans interns del cos i augmenta la circulació
 • Ajuda a curar enfermetats del sistema nerviós (dolor corporal, óssos, nervis)
 • Ajuda a regular el foc del agni (foc digestiu)
 • Pacifica a vata i pitta
 • Millora la vista
 • Expulsa i elimina l’estrès i la fatiga del dia a dia
 • Enforteix els nervis del cos
 • Augmenta el sistema immunològic
 • Estimula la creació de anticossos
 • Ajuda a equilibrar els doshas
 • Ajuda a calmar el dolor dels punts marma (punts vitals del cos)
 • Cura el mal de cap
 • Equilibra nervis del crani
 • Insomni.

Els olis utilitzats a base de plantes, son expecífics per a la seva constitució.


 • 60-75 minuts
 • 50 per sessió
 • 135 pack de 3 sessions
 • Joel Parera

cap


MASSATGE CHAMPI
cap + facial
descripció

Es el massatge de cap i cara.
El beneficis d’aquest dos massatge son molts: potencia la nutrició de la cara, neteja teixits facials, redirigeix les energies sutils, redueix l’estrès, potencia òrgans sensorials, rejoveneix la cara, elimina fatiga, relaxa els ulls, enforteix els óssos del crani, evita la caiguda del cabell, balanceja doshas del cap,insomni

És el massatge Abhyanga per al cap.
El cap és el centre de tot el sistema nerviós i és el primer òrgan que es forma en el procés de desenvolupament del fetus.

La gent que pateix insomni hauria de rebre un massatge al cap abans de retirar-se a dormir.

Beneficis Shiro Abhyanga:

 • Tensió a cervicals
 • insomni
 • Mals de cap
 • migranyes
 • estrès
 • Caiguda del cabell
 • rigidesa muscular
 • Picors i sequedat del cuir cabellut
 • Enfortir ossos del crani
 • Potenciar poders òrgans sensorials

El massatge es realitza amb olis preparats a base d’herbes i que són apropiats per a la seva constitució o condició actual.

MASSATGE FACIAL

És la part final del massatge Abhyanga i la més relajajante. Aquest massatge es realitza amb una crema especial que li proporciona color i brillantor a la pell, a més d’una profunda relaxació.

Beneficis del massatge facial

 • Potència la nutrició de la cara
 • Neteja teixits facials
 • Manté un bon to i elasticitat de la pell
 • Elimina les tensions facials
 • Elimina les arrugues
 • Dóna suavitat a l’expressió
 • Redirigeix les energies subtils
 • Redueix l’estrès
 • Baixa la tensió
 • Potència òrgans sensorials
 • Rejoveneix la cara
 • elimina fatiga
 • Relaxa els ulls

El massatge es realitza amb olis preparats a base d’herbes i que són apropiats per a la seva constitució o condició actual i amb una crema especial apta per a totes les pells.

S’utilitza un oli especial per el massatge de cap i una crema de bellesa ayurvedica per la cara.


 • 20-25 minuts
 • 35 per sessió
 • 80 pack de 3 sessions
 • Joel Parera

pinda


PINDA SWEDA
BOLES D’HERVES
descripció

Es un tractament a base de boles fetes amn diferents materials y que mitjançant la calor, ajuden a eliminar totes les substancies tóxiques que hi ha en el organisme. La pinda que recomanaria per fer al centre es la de herbes seques.
Podikizhi: es la pinda feta a base de herbes seques. Esta indicada per aprimar, per alleujar el dolor en general, anti-inflamatori, artritis, osteoporosis, descalcificació, tendinitis, contractures musculars, rotures de fibres musculars, articulacions, hernia discal, dolor lumbar…

Pinda Sweda és un tractament a base de boles fetes de diferents materials i que mitjançant la calor, ajuden a eliminar totes les substàncies tòxiques que hi ha en l’organisme. Aquestes pindes poden estar fetes de plantes fresques, pols de plantes, amb sorra de riu, d’arròs, d’ou i de llimona.

S’utilitza un oli especial medicat per aquest tractament.


 • 45-50 minuts
 • 60 €
 • oli específic per la persona segons constitució i patologia (medicat: només pot ser utilitzat per a una persona)
 • Joel Parera

pou


BASTIS
POUS D’OLI CALENT
descripció

Son les teràpies on l’oli medicinal s’aplica i es manté durant 20-25 minuts a sobre l’àrea especifica a tractar. Aquests banys d’oli calent es poden realitzar en diferents parts del cos. Després es fa un massatge a tota l’àrea afectada.

S’utilitza un oli especial medicat per aquests tipus de tractament


 • 45-50 minuts
 • 60 €
 • oli específic per la persona segons constitució i patologia (medicat: només pot ser utilitzat per a una persona)
 • Joel Parera

NUTRICIÓ AYURVEDA


 

Consulta Ayurveda

L’Ayurveda es la medicina tradicional de la Índia. La característica principal es que tracte a la persona de manera holística, es a dir, tenint en compte l’estat físic, fisiológic, mental i espiritual de la persona. El que volem aconseguir es que el cos torni al equilibri i la persona es trobi millor i amb més energía.

Com ho fem

El primer que hem de saber es quin dosha o doshas son els dominants en la persona.
Aixó ho sabrem mitjançant una entrevista on s’analitzen la historia clínica, les rutines diaries, la manera que te de funcionar el cos fisiologicament i psicologicament.
Un cop tenim aquesta informació, s’entrega una llista d’aliments que son beneficiosos per a la seva constitució, un menú orientatiu (esmorzar-dinar-sopar), unes pautes a seguir a la hora de menjar i algunes herbes rejovenidores que ajudarán al cos a tornar al equilibri.
Els menús entregats poden disposar de ingestia de proteína animal o no. Depenent de si la persona es vegana/vegetariana.

Seguiment

La primera visita es de una durada de 1h 30min. Es fa un seguiment telefónic al cap de 15 dies per resoldre algunes questions que puguin sorgir els primers dies i es torna a quedar amb el pacient al cap de 1 mes de la primera consulta.

A qui va dirigit

– Persones que vulguin tornar al equilibri i que vulguin seguir uns hàbits alimentaris que els ajudin a trobar-se millor.
– Esportistes que vulguin augmentar la seva capacitat física i millorar el seu rendiment esportiu
– Ioguis que vulguin tenir una dieta depurativa

Preu

Primera visita: 60 euros
Visites succesives: 40 euros

Joel Parera

PROPERS WORKSHOPS