POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de protecció de dades personals estableix les bases sobre les que INGRAVITT MOVIMENT Conscient (en endavant, “INGRAVITT”) tracta les seves dades personals quan ens els faciliti durant la seva experiència a través de la nostra pàgina web www.ingravitt.com (en endavant, “la Web”). La protecció de les dades personals és de vital importància per a nosaltres, per això creiem que un acord tractament dels mateixos basat en la transparència amb els nostres clients, genera confiança i tranquil·litat.

Recordeu que cada vegada que navegui, contracti els nostres serveis, compri els nostres productes, o faci ús dels serveis i funcionalitats del web i se li sol·licitin dades personals  sigui necessari que accedim a ells, li serà d’aplicació la present Política de Privacitat. Per això ha de llegir-la i comprovar que està d’acord amb ella. Revisa-la periòdicament per si es produeixen canvis en la mateixa.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, esdeveniments, recessos, gestió de consultes, gestió de vendes i altres activitats pròpies de INGRAVITT. Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

INGRAVITT adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.

Responsable del tractament de les seves dades

Identitat: INGRAVITT MOVIMENT CONSCIENT, S.L. (També referit com “INGRAVITT”).
CIF: B-67431718
Domicili: Ctra. Canoves nº 23, Les Franqueses del Vallès (08520)
Telèfon: 680.641.300
Delegat de Protecció de Dades: No disposa.
Si té qualsevol pregunta, petició o inquietud sobre el tractament que realitzem de les seves dades personals, contacti amb nosaltres, enviant un correu electrònic a la següent adreça: info@ingravitt.com

Quines dades personals tractem?

Quan vam indicar que tractarem les seves dades personals ens referim a qualsevol informació o dada que permeti identificar-lo, sigui directament (nom i cognoms), com indirectament (nombre telèfon, correu electrònic, …).

Les dades personals que recaptem a través del web pot ser directament a través de formularis, aplicacions, dispositius, o pàgines en xarxes socials, i es recullen dades com ara: nom i cognoms, correu electrònic, telèfon, domicili, DNI, data naixement, gènere, dades bancàries; i també dades que recaptem nosaltres indirectament com: preferències personals i hàbits de compra, informació sobre com fas servir la web obtinguda a través de galetes, identificadors numèrics únics com l’adreça IP del seu ordinador o contingut generat per l’usuari.

Amb quines finalitats tractem les seves dades personals?

En INGRAVITT, tractarem les teves dades personals recaptats o rebuts a través del lloc web amb les següents finalitats:

 • En cas de contacte a través del formulari, respondre les consultes, peticions d’informació, reclamacions i suggeriments que puguin fer-nos a través del web, i que poden estar relacionats amb qualsevol dels nostres serveis, productes, preus, promocions, noves obertures, oportunitats d’inversió, entre d’altres.
 • En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través del web, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
 • Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de INGRAVITT i del sector.
 • En el cas que ens enviï el seu Currículum (CV) a través de l’apartat habilitat a l’efecte, l’informem que les dades personals aportades es tractaran amb la finalitat d’analitzar la seva candidatura i perfil per valorar la seva participació en processos de selecció actuals o futurs per a la seva contractació per INGRAVITT o en futur per centres franquiciats.
 • Compliment d’obligacions legals, en què la normativa obligui a la retenció de dades personals per al compliment de determinades obligacions legals o per a l’atenció de responsabilitats.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.

Els camps d’aquests registres (newsletters o formulari contacte) són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanis la seva supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

El criteri per determinar el període de retenció de les seves dades personals és el següent:

 • Dades personals obtingudes a contractar on-line els nostres serveis: mentre duri la relació contractual.
 • Dades personals obtingudes en contactar amb nosaltres per a una consulta: durant el temps necessari per atendre la seva consulta.
 • Dades personals obtingudes en prestar el seu consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials: fins que cancel·li la subscripció, exigeixi que el eliminem o després d’un període d’inactivitat.
 • Dades personals de candidats: mentre duri el procés de selecció i per un període màxim d’un any. Transcorregut aquest termini s’eliminaran.
 • Galetes que s’instal·len al seu ordinador: les guardem durant el temps necessari per aconseguir els seus propòsits.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

 1. La sol·licitud d’informació i / o la contractació dels serveis de INGRAVITT, els termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
 2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que et vam informar posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte. En cas que no ens facilitis les teves dades o el facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.
 3. El compliment d’obligacions legals que comporten un tractament de dades personals (p. Ex. Facturació).

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? Hi ha transferència internacional d’aquests?

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a INGRAVITT, llevat obligació legal.

Com encarregats de tractament, tenim contractats als següents proveïdors de serveis, havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

a) Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar al Responsable a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web.

b) Vector Desarrollo y Aplicaciones SL: ofereix un servei de software de gestió Deportiva a través de l’aplicació “Poliwin”, tant per a clients, directius com
professors. L’oficina la tenen a l’Avinguda Madrid nº 88-92, entre sòl 2ª, de Barcelona (08028), i podeu accedir a més informació a través de la pagina web
https://www.poliwin.es/es/pagina/normal/lopd.

Les seves dades personals poden ser tractats o emmagatzemats en països diferents als de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), en funció d’on estiguin ubicats els nostres proveïdors de serveis. Únicament es transfereixen dades fora de l’EEE si ofereix garanties equiparables. Prestadors de serveis ubicats fora de l’EEE com ara Facebook, Google, podran accedir a les seves dades de caràcter personal. Aquests prestadors de serveis es  troben acollits al “Privacy Shield” o escut de privacitat i, per tant, es troben obligats a protegir les seves dades personals d’acord amb una sèrie de normes de protecció i salvaguardes ben definides per la Unió Europea.

Quins són els seus drets respecte al tractament de les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a INGRAVITT estem tractant dades personals que ens concerneix, o no.

Les persones interessades tenen dret a:
– Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
– Sol·licitar la rectificació o supressió
– Sol·licitar la limitació del seu tractament
– Oposar-se al tractament
– Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. INGRAVITT deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que et incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

– El tractament estigui basat en el consentiment
– Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
– El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades, tindrà dret al fet que les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Menors d’edat

Els formularis de captació de dades contingudes en aquest lloc web no van dirigits a menors de 16 anys. Hauran de ser els titulars de la pàtria potestat o tutela del menor qui autoritzin el tractament de les dades del nen / a.

SI TENS MENYS DE 16 ANYS NO POTS FACILITAR LES TEVES DADES PERSONALS EN AQUESTA PÀGINA WEB. DEMANA AL TEU PARE O AL TEVA
MARE QUE T’AJUDIN A LLEGIR AQUESTA INFORMACIÓ I QUE T’ACLAREIXIN TOT ALLÒ QUE NO ENTENGUIS.

Secret i seguretat de les dades

INGRAVITT es compromet a l’ús i tractament de les dades personals incloses dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les seves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

INGRAVITT no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, INGRAVITT s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per la mateixa per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-INGRAVITT, ha de notificar al Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti al lloc web exonerant a INGRAVITT de qualsevol responsabilitat referent a això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de INGRAVITT en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a INGRAVITT en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Mesures de Seguretat

De conformitat amb el disposats en les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del RGPD i en l’article 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

Canvis en la política de privacitat

INGRAVITT es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, INGRAVITT. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus Comercials

D’acord amb la LSSICE, INGRAVITT no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, INGRAVITT es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Igualment si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic de l’entitat info@ingravitt.com, indicant en l’assumpte “no enviar”.

Aspectes tècnics

En el cas que el lloc web utilitzi galetes sempre serà amb la finalitat d’intentar millorar l’experiència d’usuari així com la navegació.

En el cas que s’hagi d’incloure o citar algun enllaç extern l’empresa INGRAVITT MOVIMENT CONSCIENT, SL no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les seves polítiques de seguretat a l’ésser llocs aliens a la nostra empresa.

Tots els components i elements que formen el lloc web, ja siguin imatges, disseny, logos, etc. són titularitat de INGRAVITT MOVIMENT CONSCIENT, SL.

Es prohibeix expressament la reproducció, còpia o alteració de el disseny, configuració original o continguts d’aquest lloc web ja que està protegit pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

WhatsApp chat