BARCELONA

Selecciona el tipus d’inscripció que vols fer:

INSCRIPCIÓ D’ADULTS
I JUVENIL (a partir de 12 anys)

DADES PERSONALS

 
Nom i Cognoms: 
E-mail:
Telèfon: 
DNI (amb lletra):
Data de naixament:
Adreça:


 

QUOTA I MÈTODE DE PAGAMENT

 
Quota:

Mètode de pagament: passeu-me els rebuts per el banc prefereixo pagar en efectiu al centre cada inici de mes

En cas de domiciliació bancària:

 • Número de compte bancari IBAN:
  tot seguit, sense espais.
 • Titular del compte bancari: 
  → La matrícula i la primera quota (o fracció proporcional en cas d'apuntar-se a mig mes) no es passa per el banc, s'ha de pagar en efectiu al centre el primer dia de classe. La quota quedarà domiciliada per el banc a partir del següent mes.


 

INFORMACIÒ MÈDICA

 
Tens alguna patologia i/o lesió?
Quina/es?


 

ESTIL DE VIDA

 
Practiques algun esport o activitat física? 
Quins/quines? 
Fumes?  si no


 

Comentaris, suggeriments, t'agradaria un nou horari o activitat?

Com ens has conegut? instagram facebook web per un amic altres

He llegit i acepto la normativa del centre

NORMATIVA DE PAGAMENTS
 • Pots pagar cada més en efectiu al centre o bé si ho prefereixes et passem els rebuts per el banc. Els rebuts per domiciliació bancària es giraran a partir del dia 5 de cada mes. Els pagaments en efectiu cal fer-los durant la primera setmana del mes.
 • Tot i sol·licitar la domiciliació bancària, la Matrícula i la primera quota (o en quotes d’adults, fracció proporcional en cas d’apuntar-se a mig mes) s’ha de pagar en efectiu al centre el primer dia de classe. La quota ja quedarà domiciliada per el banc a partir del següent mes. En les quotes infantils i juvenils no hi haurà fracció proporcional al apuntar-se ja que són preus reduïts, però si es poden pagar com a classes aïllades.
 • Les baixes o canvis de quota cal notificar-les abans del dia 25 del mes anterior a la baixa o canvi,mitjançant el formulari online de canvi, en cas contrari s’abonarà la quota corresponent. Un rebut retornat tindrà un recàrreg de 6€.
 • No assistir a les classes no eximeix del pagament. La quota es paga tots els mesos de l’any. (Excepte infantil i juvenil que va per cursos escolars).
 • La Matricula només es paga al inscriure’s. No és anual. En cas de deixar de de pagar un o més mesos i voler retornar si que s’haurà de tornar a abonar la matrícula ja que es considera baixa. L’import de la matrícula no es retorna en cas de baixa.
RECUPERACIÓNS
 • En les quotes d’adults, per gentilesa del centre, les classes perdudes es poden recuperar en un altre horari (d’igual o diferent disciplina), amb data límit del mateix mes, i sempre prèvia consulta. En cap cas eximeixen del pagament regular. Els dies festius es poden recuperar de la mateixa manera (dins el mateix mes de la festivitat, abans o desprès d’aquesta). No es poden acumular recuperacions d’un mes per l’altre ni els dies festius eximeixen tampoc de pagament.
  Condicions no aplicables a les quotes infantils/juvenils, ja que són preus reduïts.
MATRÍCULA

MATRICULA:
20€ antics alumnes
25€ adults
25€ infantil
35€ familiar: pare+mare+fills
50€ parelles: 25€/persona
25€ parelles: promoció pagament íntegre 3 primers mesos
15€ embarassades*
15€ post-part
5€ alumnes formació
0€ promoció pagament íntegre 3 primers mesos d’il·limitades

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que, mitjançant aquest formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers “Clients” d’INGRAVITT., amb l’objectiu de poder oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, enviant escrit a info@ingravitt.com.

INSCRIPCIÓ INFANTIL

DADES DEL PARE/MARE O TUTOR

 
Nom i Cognoms: 
E-mail:
Telèfon: 
DNI (amb lletra):
Adreça:


 

NEN/S/ES

 

Nom, Cognoms i Edat del/s nen/s

QUOTA I MÈTODE DE PAGAMENT

 
Quota:

Mètode de pagament: passeu-me els rebuts per el banc prefereixo pagar en efectiu al centre cada inici de mes

En cas de domiciliació bancària:

 • Número de compte bancari IBAN:
  tot seguit, sense espais.
 • Titular del compte bancari: 
  → La matrícula i la primera quota (o fracció proporcional en cas d'apuntar-se a mig mes) no es passa per el banc, s'ha de pagar en efectiu al centre el primer dia de classe. La quota quedarà domiciliada per el banc a partir del següent mes.

 

INFORMACIÒ MÈDICA

 
Tenen alguna patologia i/o lesió?
Quina/es?


 

Com ens has conegut? instagram facebook web per un amic altres

He llegit i acepto la normativa del centre

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que, mitjançant aquest formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers “Clients” d’INGRAVITT., amb l’objectiu de poder oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, enviant escrit a info@ingravitt.com.

NORMATIVA DE PAGAMENTS
 • Pots pagar cada més en efectiu al centre o bé si ho prefereixes et passem els rebuts per el banc. Els rebuts per domiciliació bancària es giraran a partir del dia 5 de cada mes. Els pagaments en efectiu cal fer-los durant la primera setmana del mes.
 • Tot i sol·licitar la domiciliació bancària, la Matrícula i la primera quota (o en quotes d’adults, fracció proporcional en cas d’apuntar-se a mig mes) s’ha de pagar en efectiu al centre el primer dia de classe. La quota ja quedarà domiciliada per el banc a partir del següent mes. En les quotes infantils i juvenils no hi haurà fracció proporcional al apuntar-se ja que són preus reduïts, però si es poden pagar com a classes aïllades.
 • Les baixes o canvis de quota cal notificar-les abans del dia 25 del mes anterior a la baixa o canvi,mitjançant el formulari online de canvi, en cas contrari s’abonarà la quota corresponent. Un rebut retornat tindrà un recàrreg de 6€.
 • No assistir a les classes no eximeix del pagament. La quota es paga tots els mesos de l’any. (Excepte infantil i juvenil que va per cursos escolars).
 • La Matricula només es paga al inscriure’s. No és anual. En cas de deixar de de pagar un o més mesos i voler retornar si que s’haurà de tornar a abonar la matrícula ja que es considera baixa.

FORMACIÓ DE PROFESSORS DE IOGA

Reserva del plaça:

La plaça quedarà reservada una vegada realitzada la inscripció i efectuat el pagament previ al centre.
Si s’ha realitzat la inscripció però no s’ha efectuat el pagament del curs o matricula (en cas d’opció pagament fraccionat) al centre , la plaça NO quedà reservada.
.

DADES PERSONALS

 
Nom i Cognoms: 
E-mail:
Telèfon: 
DNI (amb lletra):
Data de neixament:
Adreça:


 
mètode de pagament:

Com ens has conegut? instagram facebook web per un amic soc alumne del centre

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que, mitjançant aquest formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers “Clients” d’INGRAVITT., amb l’objectiu de poder oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, enviant escrit a info@ingravitt.com.

Devolucions:

Una vegada iniciada la formació no es podrà retornar, però si reservar el import per quan pugui realitzar la formació en el següent curs.

CANVI DE QUOTA

El canvi de quota cal notificar-lo abans del dia 25 del mes anterior a la baixa,
en cas contrari s’abonarà la quota corresponent tal com s’indica a la normativa signada per el client en el moment d’inscripció.
Un rebut retornat tindrà un recàrreg de 6€.

.

Nom i Cognoms:

E-mail:

DNI (amb lletra):

Nova quota:

Comentaris:

DONAR-ME DE BAIXA

La baixa cal notificar-la abans del dia 25 del mes anterior a la baixa,
en cas contrari s’abonarà la quota corresponent tal com s’indica a la normativa signada per el client en el moment d’inscripció.
Un rebut retornat tindrà un recàrreg de 6€.

.

Nom i Cognoms:

E-mail:

DNI (amb lletra):

Motiu de la Baixa: