FORMACIÓ DE PROFESSORS DE
YOGA PER EDUCAR
juliol 2018

“Educadors conscients, infants i joves creatius”


Ensenyament-cat-granBARCELONA


A mestres,
professors de yoga,
educadors en el lleure,
famílies,
psicopedagogs i
a totes les persones interessades en l’educació integral d’infants i joves a través del yoga i les noves pedagogies.

 • 150 hores: 98 hores presencials i 52 hores no presencials.
 • Formació presencial intensiva: del 10 al 17 de juliol a INGRAVITT + retir 20-21-22 de juliol 2018 (el preu inclou el retir de 3 dies amb dietes i tot pagat a la fundació la Plana)
 • Formació no-presencial: a partir d’agost fins a finals de gener 2019
 • Horari a INGRAVITT: de 10:00 a 14:00 i de 15:30 a 19:30.
 • Certificació oficial: la certificació de la formació està acreditada per el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 • la certificació es lliurarà al febrer 2019 una vegada superades les actvitats d’avaluació.
 • 1420 euros (inclou el retir de 3 dies amb dietes i tot pagat a la fundació la Plana)
 • places limitades
 • INGRAVITT (del 10 al 17 de juliol)
 • FUNDACIÓ LA PLANA (20-21-22 de juliol)

–Conèixer i experimentar la filosofia i metodologia educativa de Yoga per educar i del Yoga Conscient i Creatiu.
–Experimentar com acompanyar el desenvolupament integral d’infants i joves a través d’aquesta metodologia.
–Conèixer, adaptar i aplicar les principals branques del yoga clàssic (Hatha yoga, Raja yoga, Mantra yoga, Karma yoga, Bhakti yoga, Jnana yoga) a les diferents etapes del desenvolupament.
–Integrar les filosofies de l’Educació lenta, de Rebeca i Mauricio Wild i la pedagogia Waldorf a través de la pràctica de yoga.
–Descobrir i analitzar les sinergies entre yoga, educació i aprenentatge.
–Acompanyar els processos d’aprenentatge i el desenvolupament físic, emocional, mental i espiritual a través del yoga.
–La pràctica personal de yoga de l’educador com a element essencial de transformació per a l’educació del segle XXI.

Yoga per educar infants i joves.
Y
oga i pedagogia.
Yoga: Educació Conscient i Creativa.

OBJECTIUS GENERALS

• Conèixer i experimentar la filosofia i metodologia educativa de Yoga per educar: educadors conscients, infants i joves creatius, recolzada en el Yoga Conscient i Creatiu.

• Acompanyar el desenvolupament integral de nens i joves a través d’aquesta metodologia.

• Conèixer la filosofia del Yoga Conscient i Creatiu: adapta i aplica les principals branques del yoga clàssic (Hatha ioga, Karma yoga, Bhakti yoga, Karma yoga, Raja yoga, Jnana yoga i Mantra yoga) a les diferents etapes del desenvolupament i relaciona les diferents eines educatives (l’expressió corporal, les cançons, els jocs, la música, els contes i els relats) amb aquesta filosofia.

• El sistema de chakras (centres energètics) a les etapes de desenvolupament.

• Conèixer les etapes de desenvolupament a través de la perspectiva del yoga i de l’enfocament de Rebeca Wild.

• Integrar les filosofies de l’Educació lenta, de Rebeca i Mauricio Wild i la pedagogia Waldorf a través de la pràctica del Ioga Conscient i Creatiu.

• Descobrir i analitzar les sinergies entre el Yoga Conscient i Creatiu,  l’educació, l’aprenentatge i les pedagogies anteriorment esmentades.

• Acompanyar els processos d’aprenentatge i el desenvolupament físic, emocional, mental i espiritual a través del Yoga Conscient i Creatiu.

• La pràctica personal de yoga de l’educador com a element essencial de transformació per a l’educació del segle XXI.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

• Fonamentar teòricament i pràctica les sinergies entre el yoga i les branques del yoga clàssic, educació i aprenentatge.

• Relacionar el yoga i les branques del yoga clàssic amb els processos d’aprenentatge com a base del Ioga Conscient i Creatiu.

• Acompanyar el desenvolupament de les capacitats i competències a través del Yoga Conscient i Creatiu.

• Aprendre a gestionar l’estrès en els diferents entorns educatius a partir de les eines pràctiques que ens ofereix el Yoga Conscient i Creatiu.

• Sintonitzar la ment i les emocions a través del cos.

• Equilibrar les emocions i l’energia amb la respiració i la relaxació conscient.

• Activar l’atenció i la concentració de forma natural a través de la meditació creativa.

• Desenvolupar la consciència i la creativitat a través del yoga.

• Incorporar els principis de diferents pedagogies a través de la pràctica del Yoga Conscient i Creatiu.

• Acompanyar estratègies que ens aporta la metodologia del programa de Yoga per educar per a la funció tutorial i la millora del clima d’un centre educatiu.

• Millorar les competències professionals del professorat per a la seva pràctica docent.

• Reduir el nivell d’estrès dels docents i ajudar a crear una atmosfera d’harmonia que afavoreixi els aprenentatges.

• Cultivar el pensament positiu com a eina que acompanya de manera constructiva i creativa els processos d’aprenentatge.

• Adonar-se de la importància d’utilitzar els sentits interns i externs en el procés d’aprenentatge i en el desenvolupament integral d’infants, joves i adults.

• Constatar els beneficis del yoga a nivell físic, a nivell emocional i psicològic, social i cognitiu a través de la pràctica.

• Reduir l’índex de dispersió mental provocada, en part, per l’excés d’estímuls externs.

• Acompanyar el desenvolupament a través del yoga per a desenvolupar l’atenció i la concentració a l’aula a partir de l’experiència pròpia.

CONTINGUTS GENERALS

• El Yoga Conscient i Creatiu com a pilar del programa de la formació Yoga per educar.

• Les bases educatives, pedagògiques i sinergies de la formació Yoga per educar: l’informe Delors de la UNESCO, l’Educació Lenta, la pedagogia Waldorf i la filosofia educativa de Rebeca i Mauricio Wild.

• La consciència i la creativitat: dos factors necessaris per a l’educació i l’aprenentatge.

• L’educador com adult conscient que és protgonista d’un acte educatiu que es desenvolupa a cada moment de la vida.

• L’infant i el jove com a elements sobre els quals cal centrar i ajustar la mirada educativa.

• La integració del Yoga Conscient i Creatiu a la vida quotidiana com a eina que vehicula el desenvolupament de les potencialitats de cada individu.

• Fonaments teòrics: sinergies entre el Yoga Conscient i Creatiu, educació i aprenentatge.

• La filosofia del Yoga Conscient i Creatiu: adaptar i aplicar les principals branques del yoga clàssic (Hatha yoga, Karma yoga, Bhakti yoga, Karma yoga, Raja yoga, Jnana yoga i Mantra yoga) a les diferents etapes del desenvolupament i relacionar les diferents eines educatives (l’expressió corporal, les cançons, els jocs, la música, els contes i els relats) amb aquesta filosofia.

• Fisiologia yòguica: el sistema de chakras (centres energètics) a les etapes de desenvolupament.

• Les etapes de desenvolupament a través de la perspectiva del yoga i de l’enfocament de Rebeca Wild.

• L’aportació del programa de Yoga per educar per al compliment de i les lleis educatives, les capacitats i competències.

• Els elements essencials per als aprenentatges i l’educació integral de l’Informe Delors de la UNESCO des de la perspectiva del Yoga Conscient i Creatiu:

-L’Educació corporal.
-La Intel·ligència emocional.
-L’Educació de l’intel·lecte.
-L’Educació espiritual.

• Eines pràctiques que ens aporta el yoga per acompanyar els processos d’aprenentatge:

-Postures corporals.
-Tècniques de respiració.
-Relaxació conscient.
-Meditació creativa.

• Metodologia Yoga per educar: incorporació d’aquestes eines en la vida quotidiana dels diferents contextos educatius: escoles, centres de yoga, famílies, espais psicopedagògics, educació en el temps lliure i adequació d’aquestes respectant les etapes de desenvolupament.

• Escoles sense estrès: Escoles Conscients i Creatives.

• Famílies sense estrès: Famílies Conscients i Creatives.

• Beneficis de la pràctica de yoga a nivell físic, a nivell emocional i psicològic, social i cognitiu.

• Activitats i mètodes per desenvolupar l’atenció i la concentració en els diferents entorns: família, escola, entorns educatius.

• El plaer d’educar i aprendre amb consciència i creativitat des de l’experiència del yoga.

• Efectes i beneficis del yoga en l’aprenentatge.

• La consciència i la creativitat com a elements essencials del desenvolupament integral d’infants i joves.

• El yoga com a eina d’autoconeixement i aprenentatge.

• El paper de l’educador en el nou paradigma educatiu.

CONTINGUTS ESPECÍFICS DE CADA ÀMBIT FORMATIU:

Metodologia Yoga per educar

• Etapes de desenvolupament en nens i joves segons Rebeca Wild i la pedagogia Waldorf.
• Ajustament i adaptació del yoga a les diferents etapes de desenvolupament.
• Yoga en sala: com preparar una sessió de yoga a sala amb infants i / o joves respectant les seves necessitats evolutives. Elaboració pràctica i realització d’una sessió.
• Yoga a l’escola: integració del yoga a la programació diària d’una aula i a l’escola.
• Yoga per educar: una pedagogia que acompanya el compliment del currículum educatiu i el desenvolupament de les capacitats i les competències bàsiques.
• Yoga en diferents contextos educatius: família, espais psicopedagògics, educació en el temps lliure.
• Metodologia per presentar un projecte o proposta d’activitat per realitzar yoga en diferents contextos: escola, centres de yoga.
• Recursos didàctics.

 • YOGA PER EDUCAR INFANTS I JOVES

Aquest mòdul es centra en experimentar eines pràctiques per realitzar Yoga Conscient i Creatiu a les diferents etapes de desenvolupament d’infants i joves i s’estructura en 7 temàtiques relacionades cadascuna d’elles amb els centres energètics (chakras).

Una part teòrica amb xerrades sobre ioga i amb lectures de llibres i educació justifica la realització de totes les activitats com a eines que acompanyen el desenvolupament integral d’infants i joves a través del yoga i les noves pedagogies.

Salut de la ment i del cos

• L’aprenentatge.
• El creixement personal.
• El Yoga Conscient i Creatiu (YCC).
• Aportacions del YCC en l’educació corporal i el creixement personal.
• Activitats de relaxació i desbloqueig com activitats preparatòries per a la pràctica de Hatha yoga.
• El Hatha yoga a la educació de la ment i del cos: metodologia, recursos i aplicació en les diferents etapes de desenvolupament.
• El yoga de les imatges: l’espelma.

Yoga per Educar el cos i la ment

• L’Educació emocional. emocions i sentiments des de la perspectiva del yoga.
• El Bhakti yoga i el Karma yoga a l’educació emocional: metodologia i recursos en les deferents etapes de desenvolupament.
• El yoga de les imatges: la lluna creixent i l’estrella de 5 puntes

Yoga per Educar les emocions.

• Estrès i vida quotidiana.
• Els tres pilars que ens aporta el Hatha yoga per a la gestió de l’energia: la relaxació, la respiració, el desbloqueig.
• El Hatha yoga a l’educació energètica: metodologia pràctica de la relaxació, la respiració i és desbloqueig corporal i mental en les diferents etapes de desenvolupament.
• El yoga de les imatges: el sol.

Yoga per Educar l’energia.

• L’educació des del cor: educació des del respecte, la consciència i la confiança.
• El desenvolupament de les qualitats del cor com a element indispensable per al perfil de l’educador del segle XXI.
• El Bhakti yoga i el Karma yoga a l’educació: metodologia en les deferents etapes de desenvolupament i recursos.
• El yoga de les imatges: el cor i l’estrella de 6 puntes.

Yoga per Educar la comunicació.

• El so, la veu i la paraula com a elements essencials per a la comunicació i l’aprenentatge.
• El poder del so i de la paraula i la seva vibració.
• La veu i la ment com a instruments que canalitzen el so i la vibració.
• El nom com mantra que ens acompanya tota la vida.
• El pensament conscient i creatiu i els seus efectes en el desenvolupament de la personalitat.
• El Mantra yoga a l’educació comunicativa: efectes, consideracions d’ús en les diferetnes etapes de desenvolupament.
• El yoga de les imatges: l’arbre.

Yoga per Educar els valors.

• Sentits, yoga i aprenentatge.
• Pinzellades de neurociència.
• Els factors de l’aprenentatge.
• El Raja yoga i el Jnana yoga a l’educació de l’atenció i la concentració: aplicació en les diferents etapes de desenvolupament.
• El yoga de les imatges: l’espiral, el mandala, el yantra.

Yoga per Educar l’atenció i la concentració.

• El yoga dels contes; els contes i el yoga.
• La simbologia yóguica dels contes, les faules, les llegendes, les biografies i els relats.
• Yoga per educar: un fonament enmig de la transformació.
• El Mantra yoga com a eina educativa que aporta arrelament i suport davant les transformacions i canvis.
• El yoga de les imatges: la papallona.

Yoga per Educar la consciència i la creativitat.

• Etapes de desenvolupament en nens i joves segons Rebeca Wild i la pedagogia Waldorf.
• Ajustament i adaptació del yoga a les diferents etapes de desenvolupament.
• Yoga en sala: com preparar una sessió de yoga a sala amb infants i / o joves respectant les seves necessitats evolutives. Elaboració pràctica i realització d’una sessió.
• Yoga a l’escola: integració del yoga a la programació diària d’una aula i a l’escola.
• Yoga per educar: una pedagogia que acompanya el compliment del currículum educatiu i el desenvolupament de les capacitats i les competències bàsiques.
• Yoga en diferents contextos educatius: família, espais psicopedagògics, educació en el temps lliure.
• Metodologia per presentar un projecte o proposta d’activitat per realitzar yoga en diferents contextos: escola, centres de yoga.
• Recursos didàctics.

 • YOGA I PEDAGOGIA

L’objectiu Yoga i pedagogia és educar des del cor des de la perspectiva del yoga i les noves pedagogies.
En aquest mòdul l’educador i educadora integren les filosofies educatives de l’Informe Delors de la UNESCO, de l’educació lenta, Rebeca i Mauricio Wild i
l’educació Waldorf a través d’algunes de les pràctiques de Yoga Conscient i Creatiu i això aporta una experiència integrativa de la pedagogia a través del yoga.
Es realitza a partir de lectures de llibres de pedagogia, pràctica personal de yoga i presentacions teòriques.
• El Yoga Conscient i Creatiu: una fusió entre les diferents branques del de yoga clàssic i diverses pedagogies.
• Les branques del ioga clàssic: Hatha yoga, Bhakti yoga, Karma yoga, Raja yoga, Jnana yoga, Mantra yoga.
• Corrents filosòfiques i pedagògiques holístiques: Informe Delos de la UNESCO, l’educació lenta, la pedagogia Waldorf, la filosofia educativa de Maurici i Rebeca Wild.
• Yoga i pedagogia: connexions i sinergies.
• La pràctica personal de yoga (sadhana) de l’educadora, de l’educador, com a element que aporta centratge, calma mental, salut física i prevenció de l’estrès.
• Integració de les filosofies pedagògiques esmentades a través de la sadhana de Yoga Conscient i Creatiu.

 • YOGA I EDUCACIÓ CONSCIENT I CREATIVA

Aquest mòdul es realitza de forma residencial durant un cap de setmana i pot formar part tant de la formació de Yoga per educar com de la formació permanent de l’alumnat.
El retir està obert a qualsevol persona que estigui interessada en l’educació integral d’infants i joves i en el propi creixement personal a través del yoga.
• Educar i aprendre durant tota la vida des de la consciència i la creativitat.
• Eines que ens aporta el yoga per a una Educació Conscient i Creativa.
• Pràctica de les diferents branques del yoga per acompanyar el procés de construcció i transformació de l’adult educador conscient.
• Viure la plenitud i l’alegria d’educar amb presència i consciència des de l’experiència del yoga.

Les persones assistents realitzaran les tasques següents de forma no-presencial:
1.-Pràctiques de yoga a casa per incorporar els principis de les diferents filosofies pedagògiques amb les que treballem i realització escrita d’unes taules de comentaris sobre la pràctica.
2.- Lectura de llibres sobre yoga i pedagogia i preparació de comentaris per compartir durant les trobades persencials o bé per enviar on-line.

Els llibres que es necessiten per a la formació de PROFESSORS DE YOGA PER EDUCAR són:
Llibre de la formació “Yoga per educar 2107-2018”: es lliura en format carpeta el primer dia de la formació.
SWAMI SATYANANDA (1990). Yoga education for Children, vol 1. Bihar: Yoga Publications Trust. (Títol en castellà: Yoga para niños, vol. 1)
WILD, R. (2011). Etapas del desarrollo. Barcelona: Herder.
WILD, R. (2007). Educar para ser. Barcelona: Herder.
DOMÈNECH, J. (2009). Elogi de l’educació lenta. Barcelona: Graó.
CLOUDER, C.-RAWSON, M. (2009). Educación Waldorf. Madrid: Editorial Rudolf Steiner.
SWAMI SURYAMANI (2005). El manejo del estrés a través del yoga. Colombia: Academia de yoga Satyananda.
SERRA LÓPEZ, L. (2015). La Terra és casa meva. Barcelona: Baula.

Lídia Serra López

Lídia Serra López, mestra de primària, professora de yoga, formadora de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, creadora del mètode “Yoga per educar” i fundadora de l’escola de formació “El Yoga Educa”.

LÍDIA SERRA LÓPEZ

Formació

 • Diplomada en Magisteri per la Universitat de Blanquerna de Barcelona.
 • Cursos de pedagogia musical dels mètodes Dalcroze i Ireneu Segarra.
 • Participació en cursos i jornades de formació dins del Pla de Formació Permanent per al Professorat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relacionats amb temes com els Projectes de treball, El yoga a l’educació, la pedagogia sistèmica, l’avaluació i l’acompanyament per al professorat interí.
 • Professora de yoga, títol reconegut per l’AEPY  (Asociación Española de practicantes de Yoga) i reconegut per la Unió Europea de Yoga.
 • Certificat de Professionalitat com a Instructor en yoga.
 • Estudios Yóguicos 1 i 2  a la Academia de Yoga Satyananda de Colòmbia.
 • Actualment cursant estudios Yóguicos Profesores a la Academia de Yoga Satyananda de Colòmbia.
 • Participació a 2013 en la World Yoga Convention a la Bihar School of Yoga de l’Índia.
 • Cursos de formació de yoga:
 1. Yoga Nidra, Asana i Pranayama amb Swami Digambarananda (Danilo Hernández).
 2. Psicologia del Yoga, amb Swami Vivekananda.
 3. Prana Vidya, amb Swami Muktidharmananda.
 4. Estil de vida yòguic i Antar Mouna (meditació) amb Swami Muktidharmananda a la Bihar School of Yoga, (Índia).
 5. Mantra, Yantra i Màndala, amb Swami Muktidharmananda a la Bihar School of Yoga (Índia).
 6. Tattwa shuddhi, amb Swami Anandananda.
 • Formació en Tècniques de Yoga a l’Educació i Tècniques de Relaxació reconeguda pel RYE França (Récherche sur le Yoga dans l’Education).
 • Formació Rainbow Kids Y oga.
 • Participació en les Jornades Internacionals de Mindfulness a l‘Educació (ICE UB).

Experiència

 • Mare.
 • Mestra de primària des de l’any 1984.
 • Mestra especialista d’Educació Musical des de l’any 1998 fins a 2013.
 • Professora de yoga.
 • Llicència d’estudis retribuïda concedida pel Departament d’Ensenyament el curs 2007-2008 sobre l’investigació dels efectes de l’aplicació del Yoga a l’educació.
 • Formadora de l’ICE (Institut de Ciències de l’Educació) de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) des de l’any 2004 fins a 2017.
 • Coordinadora del Grup de Treball de Formació de formadors “El Yoga a l’Educació” de l’ICE de la UAB des de l’any 2006 fins al 2013.
 • Coordinadora del Grup de Treball ” El Yoga a l’Educació” del CRP (Centre de Recursos Pedagògics) del Bages des de l’any 2007 fins al 2013.
 • Presidenta del RYE Espanya des de l’any 2011 al 2013.
 • Vocal del Comitè Pedagògic de l’associació AEPY (Associació Espanyola de Practicants del Yoga) i coordinadora d’un grup de treball sobre Yoga i educació que s’ha impulsat des d’aquesta associació des de l’any 2014 a 2016.
 • Cursos a l’Escola d’Estiu del Bages, de l’Anoia i del Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya des de l’any 2005 fins a l’actualitat sobre Yoga i Educació.
 • Presidenta de l’associació El Yoga Educa.
 • Creadora del mètode “Yoga per Educar” .
 • Directora dels programes formatius de l’escola de formació El Yoga Educa.

Els criteris de l’avaluació es centraran en:
1.- La participació tant pràctica com reflexiva dels participants durant les sessions presencials.
2.- L’entrega de les tasques acordades.
3.- La producció escrita d’una sessió i la demostració pràctica de l’aplicació d’aquesta sessió que ha d’estar dissenyada a partir dels continguts i la metodologia treballats.
Els formadors garantiran que cadascuna de les persones assistents tingui ocasió de mostrar la seva participació activa a la formació.

Requisits per a la certificació de “Professor de Yoga per Educar”

Per obtenir la certificació de “Professor de Yoga per Educar” caldrà complir amb els següents requisits:
1.- Haver assistit a la part presencial de la formació.
2.- Haver realitzat totes les tasques corresponents ales hores no-presencials de la formació: lectura dels llibres proposats i haver presentat les activitats teòriques i pràctiques que es requereixen.
3.- Haver participat de manera activa i implicada en les reflexions i col·loquis que es realitzen sobre aquestes pràctiques i lectures durant la formació presencial.
4.- Haver superat satisfactòriament l’avaluació de la formació.


PROPERS CAPS DE SETMANA: