FORMACIÓ DE PROFESSORS DE
YOGA PER EDUCAR
juliol 2018

“Educadors conscients, infants i joves creatius”


Ensenyament-cat-granBARCELONA

A mestres,
professors de yoga,
educadors en el lleure,
famílies,
psicopedagogs i
a totes les persones interessades en l’educació integral d’infants i joves a través del yoga i les noves pedagogies.

 • 150 hores: 98 hores presencials i 52 hores no presencials.
 • Formació presencial intensiva: del 10 al 17 de juliol a INGRAVITT + retir 20 21 i 22 de juliol 2018 (el preu inclou el retir de 3 dies amb dietes i tot pagat). El retir es farà a Mas La Comademont (al municipi de Batet de la Serra – entre Olot i Santa Pau)
 • Formació no-presencial: a partir d’agost fins a finals de gener 2019
 • Horari a INGRAVITT: de 10:00 a 14:00 i de 15:30 a 19:30.
 • places limitades
 • Per a qualsevol dubte posar-se amb contacte amb INGRAVITT
 • INGRAVITT (del 10 al 17 de juliol)
 • RETIR (20-21-22 de juliol) a Mas La Comademont: al municipi de Batet de la Serra (entre Olot i Santa Pau)

 • Certificació oficial: la certificació de la formació està acreditada per el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 • la certificació es lliurarà al febrer 2019 una vegada superades les actvitats d’avaluació.
 • places limitades

–Conèixer i experimentar la filosofia i metodologia educativa de Yoga per educar i del Yoga Conscient i Creatiu.
–Experimentar com acompanyar el desenvolupament integral d’infants i joves a través d’aquesta metodologia.
–Conèixer, adaptar i aplicar les principals branques del yoga clàssic (Hatha yoga, Raja yoga, Mantra yoga, Karma yoga, Bhakti yoga, Jnana yoga) a les diferents etapes del desenvolupament.
–Integrar les filosofies de l’Educació lenta, de Rebeca i Mauricio Wild i la pedagogia Waldorf a través de la pràctica de yoga.
–Descobrir i analitzar les sinergies entre yoga, educació i aprenentatge.
–Acompanyar els processos d’aprenentatge i el desenvolupament físic, emocional, mental i espiritual a través del yoga.
–La pràctica personal de yoga de l’educador com a element essencial de transformació per a l’educació del segle XXI.

Yoga per educar infants i joves.
Y
oga i pedagogia.
Yoga: Educació Conscient i Creativa.

OBJECTIUS GENERALS

• Conèixer i experimentar la filosofia i metodologia educativa de Yoga per educar: educadors conscients, infants i joves creatius, recolzada en el Yoga Conscient i Creatiu.

• Acompanyar el desenvolupament integral de nens i joves a través d’aquesta metodologia.

• Conèixer la filosofia del Yoga Conscient i Creatiu: adapta i aplica les principals branques del yoga clàssic (Hatha ioga, Karma yoga, Bhakti yoga, Karma yoga, Raja yoga, Jnana yoga i Mantra yoga) a les diferents etapes del desenvolupament i relaciona les diferents eines educatives (l’expressió corporal, les cançons, els jocs, la música, els contes i els relats) amb aquesta filosofia.

• El sistema de chakras (centres energètics) a les etapes de desenvolupament.

• Conèixer les etapes de desenvolupament a través de la perspectiva del yoga i de l’enfocament de Rebeca Wild.

• Integrar les filosofies de l’Educació lenta, de Rebeca i Mauricio Wild i la pedagogia Waldorf a través de la pràctica del Ioga Conscient i Creatiu.

• Descobrir i analitzar les sinergies entre el Yoga Conscient i Creatiu,  l’educació, l’aprenentatge i les pedagogies anteriorment esmentades.

• Acompanyar els processos d’aprenentatge i el desenvolupament físic, emocional, mental i espiritual a través del Yoga Conscient i Creatiu.

• La pràctica personal de yoga de l’educador com a element essencial de transformació per a l’educació del segle XXI.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

• Fonamentar teòricament i pràctica les sinergies entre el yoga i les branques del yoga clàssic, educació i aprenentatge.

• Relacionar el yoga i les branques del yoga clàssic amb els processos d’aprenentatge com a base del Ioga Conscient i Creatiu.

• Acompanyar el desenvolupament de les capacitats i competències a través del Yoga Conscient i Creatiu.

• Aprendre a gestionar l’estrès en els diferents entorns educatius a partir de les eines pràctiques que ens ofereix el Yoga Conscient i Creatiu.

• Sintonitzar la ment i les emocions a través del cos.

• Equilibrar les emocions i l’energia amb la respiració i la relaxació conscient.

• Activar l’atenció i la concentració de forma natural a través de la meditació creativa.

• Desenvolupar la consciència i la creativitat a través del yoga.

• Incorporar els principis de diferents pedagogies a través de la pràctica del Yoga Conscient i Creatiu.

• Acompanyar estratègies que ens aporta la metodologia del programa de Yoga per educar per a la funció tutorial i la millora del clima d’un centre educatiu.

• Millorar les competències professionals del professorat per a la seva pràctica docent.

• Reduir el nivell d’estrès dels docents i ajudar a crear una atmosfera d’harmonia que afavoreixi els aprenentatges.

• Cultivar el pensament positiu com a eina que acompanya de manera constructiva i creativa els processos d’aprenentatge.

• Adonar-se de la importància d’utilitzar els sentits interns i externs en el procés d’aprenentatge i en el desenvolupament integral d’infants, joves i adults.

• Constatar els beneficis del yoga a nivell físic, a nivell emocional i psicològic, social i cognitiu a través de la pràctica.

• Reduir l’índex de dispersió mental provocada, en part, per l’excés d’estímuls externs.

• Acompanyar el desenvolupament a través del yoga per a desenvolupar l’atenció i la concentració a l’aula a partir de l’experiència pròpia.

CONTINGUTS GENERALS

• El Yoga Conscient i Creatiu com a pilar del programa de la formació Yoga per educar.

• Les bases educatives, pedagògiques i sinergies de la formació Yoga per educar: l’informe Delors de la UNESCO, l’Educació Lenta, la pedagogia Waldorf i la filosofia educativa de Rebeca i Mauricio Wild.

• La consciència i la creativitat: dos factors necessaris per a l’educació i l’aprenentatge.

• L’educador com adult conscient que és protgonista d’un acte educatiu que es desenvolupa a cada moment de la vida.

• L’infant i el jove com a elements sobre els quals cal centrar i ajustar la mirada educativa.

• La integració del Yoga Conscient i Creatiu a la vida quotidiana com a eina que vehicula el desenvolupament de les potencialitats de cada individu.

• Fonaments teòrics: sinergies entre el Yoga Conscient i Creatiu, educació i aprenentatge.

• La filosofia del Yoga Conscient i Creatiu: adaptar i aplicar les principals branques del yoga clàssic (Hatha yoga, Karma yoga, Bhakti yoga, Karma yoga, Raja yoga, Jnana yoga i Mantra yoga) a les diferents etapes del desenvolupament i relacionar les diferents eines educatives (l’expressió corporal, les cançons, els jocs, la música, els contes i els relats) amb aquesta filosofia.

• Fisiologia yòguica: el sistema de chakras (centres energètics) a les etapes de desenvolupament.

• Les etapes de desenvolupament a través de la perspectiva del yoga i de l’enfocament de Rebeca Wild.

• L’aportació del programa de Yoga per educar per al compliment de i les lleis educatives, les capacitats i competències.

• Els elements essencials per als aprenentatges i l’educació integral de l’Informe Delors de la UNESCO des de la perspectiva del Yoga Conscient i Creatiu:

-L’Educació corporal.
-La Intel·ligència emocional.
-L’Educació de l’intel·lecte.
-L’Educació espiritual.

• Eines pràctiques que ens aporta el yoga per acompanyar els processos d’aprenentatge:

-Postures corporals.
-Tècniques de respiració.
-Relaxació conscient.
-Meditació creativa.

• Metodologia Yoga per educar: incorporació d’aquestes eines en la vida quotidiana dels diferents contextos educatius: escoles, centres de yoga, famílies, espais psicopedagògics, educació en el temps lliure i adequació d’aquestes respectant les etapes de desenvolupament.

• Escoles sense estrès: Escoles Conscients i Creatives.

• Famílies sense estrès: Famílies Conscients i Creatives.

• Beneficis de la pràctica de yoga a nivell físic, a nivell emocional i psicològic, social i cognitiu.

• Activitats i mètodes per desenvolupar l’atenció i la concentració en els diferents entorns: família, escola, entorns educatius.

• El plaer d’educar i aprendre amb consciència i creativitat des de l’experiència del yoga.

• Efectes i beneficis del yoga en l’aprenentatge.

• La consciència i la creativitat com a elements essencials del desenvolupament integral d’infants i joves.

• El yoga com a eina d’autoconeixement i aprenentatge.

• El paper de l’educador en el nou paradigma educatiu.

CONTINGUTS ESPECÍFICS DE CADA ÀMBIT FORMATIU:

Metodologia Yoga per educar

• Etapes de desenvolupament en nens i joves segons Rebeca Wild i la pedagogia Waldorf.
• Ajustament i adaptació del yoga a les diferents etapes de desenvolupament.
• Yoga en sala: com preparar una sessió de yoga a sala amb infants i / o joves respectant les seves necessitats evolutives. Elaboració pràctica i realització d’una sessió.
• Yoga a l’escola: integració del yoga a la programació diària d’una aula i a l’escola.
• Yoga per educar: una pedagogia que acompanya el compliment del currículum educatiu i el desenvolupament de les capacitats i les competències bàsiques.
• Yoga en diferents contextos educatius: família, espais psicopedagògics, educació en el temps lliure.
• Metodologia per presentar un projecte o proposta d’activitat per realitzar yoga en diferents contextos: escola, centres de yoga.
• Recursos didàctics.

 • YOGA PER EDUCAR INFANTS I JOVES

Aquest mòdul es centra en experimentar eines pràctiques per realitzar Yoga Conscient i Creatiu a les diferents etapes de desenvolupament d’infants i joves i s’estructura en 7 temàtiques relacionades cadascuna d’elles amb els centres energètics (chakras).

Una part teòrica amb xerrades sobre ioga i amb lectures de llibres i educació justifica la realització de totes les activitats com a eines que acompanyen el desenvolupament integral d’infants i joves a través del yoga i les noves pedagogies.

Salut de la ment i del cos

• L’aprenentatge.
• El creixement personal.
• El Yoga Conscient i Creatiu (YCC).
• Aportacions del YCC en l’educació corporal i el creixement personal.
• Activitats de relaxació i desbloqueig com activitats preparatòries per a la pràctica de Hatha yoga.
• El Hatha yoga a la educació de la ment i del cos: metodologia, recursos i aplicació en les diferents etapes de desenvolupament.
• El yoga de les imatges: l’espelma.

Yoga per Educar el cos i la ment

• L’Educació emocional. emocions i sentiments des de la perspectiva del yoga.
• El Bhakti yoga i el Karma yoga a l’educació emocional: metodologia i recursos en les deferents etapes de desenvolupament.
• El yoga de les imatges: la lluna creixent i l’estrella de 5 puntes

Yoga per Educar les emocions.

• Estrès i vida quotidiana.
• Els tres pilars que ens aporta el Hatha yoga per a la gestió de l’energia: la relaxació, la respiració, el desbloqueig.
• El Hatha yoga a l’educació energètica: metodologia pràctica de la relaxació, la respiració i és desbloqueig corporal i mental en les diferents etapes de desenvolupament.
• El yoga de les imatges: el sol.

Yoga per Educar l’energia.

• L’educació des del cor: educació des del respecte, la consciència i la confiança.
• El desenvolupament de les qualitats del cor com a element indispensable per al perfil de l’educador del segle XXI.
• El Bhakti yoga i el Karma yoga a l’educació: metodologia en les deferents etapes de desenvolupament i recursos.
• El yoga de les imatges: el cor i l’estrella de 6 puntes.

Yoga per Educar la comunicació.

• El so, la veu i la paraula com a elements essencials per a la comunicació i l’aprenentatge.
• El poder del so i de la paraula i la seva vibració.
• La veu i la ment com a instruments que canalitzen el so i la vibració.
• El nom com mantra que ens acompanya tota la vida.
• El pensament conscient i creatiu i els seus efectes en el desenvolupament de la personalitat.
• El Mantra yoga a l’educació comunicativa: efectes, consideracions d’ús en les diferetnes etapes de desenvolupament.
• El yoga de les imatges: l’arbre.

Yoga per Educar els valors.

• Sentits, yoga i aprenentatge.
• Pinzellades de neurociència.
• Els factors de l’aprenentatge.
• El Raja yoga i el Jnana yoga a l’educació de l’atenció i la concentració: aplicació en les diferents etapes de desenvolupament.
• El yoga de les imatges: l’espiral, el mandala, el yantra.

Yoga per Educar l’atenció i la concentració.

• El yoga dels contes; els contes i el yoga.
• La simbologia yóguica dels contes, les faules, les llegendes, les biografies i els relats.
• Yoga per educar: un fonament enmig de la transformació.
• El Mantra yoga com a eina educativa que aporta arrelament i suport davant les transformacions i canvis.
• El yoga de les imatges: la papallona.

Yoga per Educar la consciència i la creativitat.

• Etapes de desenvolupament en nens i joves segons Rebeca Wild i la pedagogia Waldorf.
• Ajustament i adaptació del yoga a les diferents etapes de desenvolupament.
• Yoga en sala: com preparar una sessió de yoga a sala amb infants i / o joves respectant les seves necessitats evolutives. Elaboració pràctica i realització d’una sessió.
• Yoga a l’escola: integració del yoga a la programació diària d’una aula i a l’escola.
• Yoga per educar: una pedagogia que acompanya el compliment del currículum educatiu i el desenvolupament de les capacitats i les competències bàsiques.
• Yoga en diferents contextos educatius: família, espais psicopedagògics, educació en el temps lliure.
• Metodologia per presentar un projecte o proposta d’activitat per realitzar yoga en diferents contextos: escola, centres de yoga.
• Recursos didàctics.

 • YOGA I PEDAGOGIA

L’objectiu Yoga i pedagogia és educar des del cor des de la perspectiva del yoga i les noves pedagogies.
En aquest mòdul l’educador i educadora integren les filosofies educatives de l’Informe Delors de la UNESCO, de l’educació lenta, Rebeca i Mauricio Wild i
l’educació Waldorf a través d’algunes de les pràctiques de Yoga Conscient i Creatiu i això aporta una experiència integrativa de la pedagogia a través del yoga.
Es realitza a partir de lectures de llibres de pedagogia, pràctica personal de yoga i presentacions teòriques.
• El Yoga Conscient i Creatiu: una fusió entre les diferents branques del de yoga clàssic i diverses pedagogies.
• Les branques del ioga clàssic: Hatha yoga, Bhakti yoga, Karma yoga, Raja yoga, Jnana yoga, Mantra yoga.
• Corrents filosòfiques i pedagògiques holístiques: Informe Delos de la UNESCO, l’educació lenta, la pedagogia Waldorf, la filosofia educativa de Maurici i Rebeca Wild.
• Yoga i pedagogia: connexions i sinergies.
• La pràctica personal de yoga (sadhana) de l’educadora, de l’educador, com a element que aporta centratge, calma mental, salut física i prevenció de l’estrès.
• Integració de les filosofies pedagògiques esmentades a través de la sadhana de Yoga Conscient i Creatiu.

 • YOGA I EDUCACIÓ CONSCIENT I CREATIVA

Aquest mòdul es realitza de forma residencial durant un cap de setmana i pot formar part tant de la formació de Yoga per educar com de la formació permanent de l’alumnat.
El retir està obert a qualsevol persona que estigui interessada en l’educació integral d’infants i joves i en el propi creixement personal a través del yoga.
• Educar i aprendre durant tota la vida des de la consciència i la creativitat.
• Eines que ens aporta el yoga per a una Educació Conscient i Creativa.
• Pràctica de les diferents branques del yoga per acompanyar el procés de construcció i transformació de l’adult educador conscient.
• Viure la plenitud i l’alegria d’educar amb presència i consciència des de l’experiència del yoga.

Les persones assistents realitzaran les tasques següents de forma no-presencial:
1.-Pràctiques de yoga a casa per incorporar els principis de les diferents filosofies pedagògiques amb les que treballem i realització escrita d’unes taules de comentaris sobre la pràctica.
2.- Lectura de llibres sobre yoga i pedagogia i preparació de comentaris per compartir durant les trobades persencials o bé per enviar on-line.

Els llibres que es necessiten per a la formació de PROFESSORS DE YOGA PER EDUCAR són:
Llibre de la formació “Yoga per educar 2107-2018”: es lliura en format carpeta el primer dia de la formació.
SWAMI SATYANANDA (1990). Yoga education for Children, vol 1. Bihar: Yoga Publications Trust. (Títol en castellà: Yoga para niños, vol. 1)
WILD, R. (2011). Etapas del desarrollo. Barcelona: Herder.
WILD, R. (2007). Educar para ser. Barcelona: Herder.
DOMÈNECH, J. (2009). Elogi de l’educació lenta. Barcelona: Graó.
CLOUDER, C.-RAWSON, M. (2009). Educación Waldorf. Madrid: Editorial Rudolf Steiner.
SWAMI SURYAMANI (2005). El manejo del estrés a través del yoga. Colombia: Academia de yoga Satyananda.
SERRA LÓPEZ, L. (2015). La Terra és casa meva. Barcelona: Baula.

Lídia Serra López

Lídia Serra López, mestra de primària, professora de yoga, creadora del mètode “Yoga per educar” i fundadora de l’escola de formació “El Yoga Educa”.

LÍDIA SERRA LÓPEZ

Formació

 • Diplomada en Magisteri per la Universitat de Blanquerna de Barcelona.
 • Cursos de pedagogia musical dels mètodes Dalcroze i Ireneu Segarra.
 • Participació en cursos i jornades de formació dins del Pla de Formació Permanent per al Professorat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relacionats amb temes com els Projectes de treball, El yoga a l’educació, la pedagogia sistèmica, l’avaluació i l’acompanyament per al professorat interí.
 • Professora de yoga, títol reconegut per l’AEPY  (Asociación Española de practicantes de Yoga) i reconegut per la Unió Europea de Yoga.
 • Certificat de Professionalitat com a Instructor en yoga.
 • Estudios Yóguicos 1 i 2  a la Academia de Yoga Satyananda de Colòmbia.
 • Actualment cursant estudios Yóguicos Profesores a la Academia de Yoga Satyananda de Colòmbia.
 • Participació a 2013 en la World Yoga Convention a la Bihar School of Yoga de l’Índia.
 • Cursos de formació de yoga:
 1. Yoga Nidra, Asana i Pranayama amb Swami Digambarananda (Danilo Hernández).
 2. Psicologia del Yoga, amb Swami Vivekananda.
 3. Prana Vidya, amb Swami Muktidharmananda.
 4. Estil de vida yòguic i Antar Mouna (meditació) amb Swami Muktidharmananda a la Bihar School of Yoga, (Índia).
 5. Mantra, Yantra i Màndala, amb Swami Muktidharmananda a la Bihar School of Yoga (Índia).
 6. Tattwa shuddhi, amb Swami Anandananda.
 • Formació en Tècniques de Yoga a l’Educació i Tècniques de Relaxació reconeguda pel RYE França (Récherche sur le Yoga dans l’Education).
 • Formació Rainbow Kids Y oga.
 • Participació en les Jornades Internacionals de Mindfulness a l‘Educació (ICE UB).

Experiència

 • Mare.
 • Mestra de primària des de l’any 1984.
 • Mestra especialista d’Educació Musical des de l’any 1998 fins a 2013.
 • Professora de yoga.
 • Llicència d’estudis retribuïda concedida pel Departament d’Ensenyament el curs 2007-2008 sobre l’investigació dels efectes de l’aplicació del Yoga a l’educació.
 • Formadora de l’ICE (Institut de Ciències de l’Educació) de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) des de l’any 2004 fins a 2017.
 • Coordinadora del Grup de Treball de Formació de formadors “El Yoga a l’Educació” de l’ICE de la UAB des de l’any 2006 fins al 2013.
 • Coordinadora del Grup de Treball ” El Yoga a l’Educació” del CRP (Centre de Recursos Pedagògics) del Bages des de l’any 2007 fins al 2013.
 • Presidenta del RYE Espanya des de l’any 2011 al 2013.
 • Vocal del Comitè Pedagògic de l’associació AEPY (Associació Espanyola de Practicants del Yoga) i coordinadora d’un grup de treball sobre Yoga i educació que s’ha impulsat des d’aquesta associació des de l’any 2014 a 2016.
 • Cursos a l’Escola d’Estiu del Bages, de l’Anoia i del Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya des de l’any 2005 fins a l’actualitat sobre Yoga i Educació.
 • Presidenta de l’associació El Yoga Educa.
 • Creadora del mètode “Yoga per Educar” .
 • Directora dels programes formatius de l’escola de formació El Yoga Educa.

Els criteris de l’avaluació es centraran en:
1.- La participació tant pràctica com reflexiva dels participants durant les sessions presencials.
2.- L’entrega de les tasques acordades.
3.- La producció escrita d’una sessió i la demostració pràctica de l’aplicació d’aquesta sessió que ha d’estar dissenyada a partir dels continguts i la metodologia treballats.
Els formadors garantiran que cadascuna de les persones assistents tingui ocasió de mostrar la seva participació activa a la formació.

Requisits per a la certificació de “Professor de Yoga per Educar”

Per obtenir la certificació de “Professor de Yoga per Educar” caldrà complir amb els següents requisits:
1.- Haver assistit a la part presencial de la formació.
2.- Haver realitzat totes les tasques corresponents ales hores no-presencials de la formació: lectura dels llibres proposats i haver presentat les activitats teòriques i pràctiques que es requereixen.
3.- Haver participat de manera activa i implicada en les reflexions i col·loquis que es realitzen sobre aquestes pràctiques i lectures durant la formació presencial.
4.- Haver superat satisfactòriament l’avaluació de la formació.

 • 1450 euros (inclou el retir de 3 dies amb dietes i tot pagat)
 • per a la reserva de plaça cal omplir el formulari d’inscripció i abonar l’import al següent núm. de compte: ES82 2100 0017 5202 0118 7671
 • es pot pagar també fracionadament: l’import total haurà de quedar abonat fins dos dies abans de la data d’inici del curs. entrada mínima per a reserva de plaça 350€ (la resta es paga a plaços mensualment mitjançant també transeferència al mateix numero de compte).
 • places limitades
 • Per a qualsevol dubte posar-se amb contacte amb INGRAVITT
 • INGRAVITT (del 10 al 17 de juliol)
 • RETIR (20-21-22 de juliol)


PROPERS CAPS DE SETMANA: