barcelona


gene eduBARCELONA

.
Formacions reconegudes dins del Pla de Formació Permanent del Professorat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

BARCELONA

fci

fed


Els beneficis del ioga a les escoles.


Dues formacions dirigides als mestres:

Formació
EDUCAR AMB EL IOGA

Com amb el Ioga podem ajudar als infants a calmar la ment i ser més conscients del seu dia a dia, per poden afrontar amb serenitat tot allò que va succeint, i poder millorar el clima a l’aula i el seu aprenentatge.

barcelona

MODALITATS:

Formació SEMI-PRESENCIAL
EDUCAR AMB EL IOGA

OBJECTIUS PREVISTOS:

 1. Conèixer les arrels del Ioga, i les diferents branques del Ioga. Així com les diferents vessants a tenir en compte per poder acompanyar l’alumne en el seu desenvolupament integral: l’educació corporal, l’emocional, la de l’intel·lecte i l’educació espiritual.
 2. Treballar en com com induir la calma mental a l’alumne a partir de les tècniques del Ioga com la relaxació i pranayames. Espais per treballar-ho a l’escola.
 3. Integrar les tècniques de meditació creativa a l’aula per despertar en els alumnes la creativitat en el seu dia a dia. Espais per treballar-ho a l’escola.
 4. Entendre la branca del Karma Ioga per aconseguir una atenció conscient a l’aula a partir d’activitats inspiradores.
 5. Entendre la branca del Bhakti Ioga per distingir les emocions que construeixen i les que ens destrueixen, i aprendre a gestionar-les. Espais per treballar-ho a l’escola.
 6. Conèixer les diferents asanes que es poden treballar a l’educació Primària, i com ens ajuden a sintonitzar la ment i les emocions a través del moviment. Com adaptar la pràctica del ioga corporal a l’escola. Com preparar una sessió.
 7. Conèixer les diferents asanes que es poden treballar a l’educació Secundària, i com ens ajuden a sintonitzar la ment i les emocions a través del moviment. Com adaptar la pràctica del ioga corporal a l’escola. Com preparar una sessió.
 8. Entendre com afecta una rutina i nutrició inadequada a les capacitats de l’alumne.
 9. Inter-relacionar allò après per guiar a l’alumne en el seu creixement i desenvolupament integral com a persona. Aprendre a dissenyar activitats creatives i respectuoses.

Formació no-presencial:

Les persones assistents realitzaran les següents tasques de forma no-presencial:

 1. Realització d’activitats relacionades amb els continguts: comentaris, preparació d’activitats per realitzar a l’escola (de relaxació i meditacions creatives), aplicació del Karma Ioga i del Bhakti Ioga a les aules, preparació de pràctiques de Ioga complertes per integrar els principis de les diferents branques del Ioga amb les que treballem. Les activitats realitzades es compartiran durant les trobades o bé s’enviaran on-line.
 2. Lectura de material preparat i visualització de vídeos sobre Ioga i pedagogia. Preparació de comentaris per compartir durant les trobades presencials o bé per enviar on-line.

Pla d’avaluació de l’activitat:

 • Assistència al 80% de les activitats presencials, així com la participació activa a partir de reflexions durant les sessions presencials.
 • Lliurament de les tasques periòdiques en els terminis establerts. En total hi hauran en 9 tasques, cadascuna d’elles relacionada amb els 9 punts dels continguts.
 • Superar l’avaluació d’aquestes tasques. Sempre es poden recuperar les tasques no superades, en el cas que sigui necessari, modificant-les tenint en compte les observacions pertinents.
 • Avaluació de la satisfacció a partir d’una enquesta
 • 30 hores (15h presencials i 15h no-presencials)
 • en breu
 • Titulació Certificada
 • Inclou suport material
 • 200
 • INGRAVITT
 • Ariadna Candeal
 • Isabel Santanach

Formació ONLINE
EDUCAR AMB EL IOGA

OBJECTIUS PREVISTOS

 1. Conèixer les arrels del Ioga, i les diferents branques del Ioga. Així com les diferents vessants a tenir en compte per poder acompanyar l’alumne en el seu desenvolupament integral: l’educació corporal, l’emocional, la de l’intel·lecte i l’educació espiritual.
 2. Treballar en com com induir la calma mental a l’alumne a partir de les tècniques del Ioga com la relaxació i pranayames. Espais per treballar-ho a l’escola.
 3. Integrar les tècniques de meditació creativa a l’aula per despertar en els alumnes la creativitat en el seu dia a dia. Espais per treballar-ho a l’escola.
 4. Entendre la branca del Karma Ioga per aconseguir una atenció conscient a l’aula a partir d’activitats inspiradores.
 5. Entendre la branca del Bhakti Ioga per distingir les emocions que construeixen i les que ens destrueixen, i aprendre a gestionar-les. Espais per treballar-ho a l’escola.
 6. Conèixer les diferents asanes que es poden treballar a l’educació Primària, i com ens ajuden a sintonitzar la ment i les emocions a través del moviment. Com adaptar la pràctica del ioga corporal a l’escola. Com preparar una sessió.
 7. Conèixer les diferents asanes que es poden treballar a l’educació Secundària, i com ens ajuden a sintonitzar la ment i les emocions a través del moviment. Com adaptar la pràctica del ioga corporal a l’escola. Com preparar una sessió.
 8. Entendre com afecta una rutina i nutrició inadequada a les capacitats de l’alumne
 9. Inter-relacionar allò après per guiar a l’alumne en el seu creixement i desenvolupament integral com a persona. Aprendre a dissenyar activitats creatives i respectuoses.

PLA D’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT

 • Lliurament de les tasques periòdiques en els terminis establerts. Cada setmana de la formació es facilitaran els documents (documents de text i vídeos) pertinents relacionats amb els continguts que es treballen aquella setmana i es demanarà la realització d’una tasca o activitat. Aquesta activitat pot ser un document de text, una gravació de veu o un vídeo.
 • Superar l’avaluació d’aquestes tasques setmanals. En total hi hauran en 9 tasques, cadascuna d’elles relacionada amb els 9 punts dels continguts, així com varies participacions al fòrum. La darrera setmana de la formació es reserva per recuperar les tasques no superades, en el cas que sigui necessari.
 • Avaluació de la satisfacció a partir d’una enquesta.
 • Modalitat no-presencial
 • curs telemàtic.
 • Titulació Certificada
 • 30 hores
 • inclou dossier
 • inclou vídeos
 • inclou àudios
 • 120
 • places limitades
 • Ariadna Candeal
 • Isabel Santanach

Formació
SER AMB EL IOGA

Com el Ioga ens pot ajudar a educar essent mestres-professors desperts a les necessitats de l’alumnat. Activant la calma i la creativitat a partir del Ioga podem arribar als alumnes d’una forma sincera i respectuosa que de ben segur que millorarà els seus aprenentatges, la nostra relació amb ells i la convivència a l’aula.

barcelona

MODALITATS:

Formació SEMI-PRESENCIAL
SER AMB EL IOGA

OBJECTIUS PREVISTOS:

 1. Conèixer les arrels del Ioga, i les diferents branques del Ioga. Així com les diferents vessants a tenir en compte per desenvolupament integral de l’individu: l’educació corporal, l’emocional, la de l’intel·lecte i l’educació espiritual.
 2. Com desenvolupar la calma mental per ser millor educador i millorar el clima a l’aula. Entendre les meditacions creatives i com potencien el pensament positiu.
 3. Comprendre la importància de la intel·ligència emocional a través del Bhakti i Karma Ioga. Entendre com d’important és per una educació conscient i reduir el nivell d’estres.
 4. Entendre com les asanes ens poden ser útils per viure el moment present, i sintonitzar la ment i les emocions a través del moviment.
 5. Ús del pranayames o tècniques de respiració per equilibrar la ment.
 6. Ús de les tècniques de biorespiració o alliberació emocional per alliberar tensions.
 7. Entendre com ens afecta la rutina i la nutrició al dia a dia. Com gestionar-ho a través del Ioga.
 8. La pràctica personal del Ioga de l’educador per transformar l’educació. Com aplicar el Ioga per educar.
 9. Inter-relacionar allò après per guiar a tant als professors com als alumnes en el seu creixement i desenvolupament integrals com a persona.

Formació no-presencial:

Les persones assistents realitzaran les següents tasques de forma no-presencial:

 1. Realització d’activitats relacionades amb els continguts: comentaris, preparació d’activitats de relaxació i meditacions creatives, aplicació del Karma Ioga i del Bhakti Ioga a la rutina diàries, preparació i realització de pràctiques de Ioga complertes per integrar els principis de les diferents branques del Ioga amb les que treballem, comentaris sobre les activitats realitzades. Les activitats realitzades es compartiran durant les trobades o bé s’enviaran on-line.
 2. Lectura de material preparat i visualització de vídeos sobre Ioga i els seus beneficis. Preparació de comentaris per compartir durant les trobades presencials o bé per enviar on-line.

Pla d’avaluació de l’activitat:

 • Assistència del 80% de les activitats presencials, així com la participació activa a partir de reflexions durant les sessions presencials.
 • Lliurament de les tasques periòdiques en els terminis establerts. En total hi hauran en 9 tasques, cadascuna d’elles relacionada amb els 9 punts dels continguts.
 • Superar l’avaluació d’aquestes tasques. Sempre es poden recuperar les tasques no superades, en el cas que sigui necessari, modificant-les tenint en compte les observacions pertinents.
 • Avaluació de la satisfacció a partir d’una enquesta.
 • 30 hores (15h presencials i 15h no-presencials)
 • en breu
 • Titulació Certificada
 • Inclou suport material
 • 200
 • INGRAVITT
 • Ariadna Candeal
 • Isabel Santanach

Formació ONLINE
SER AMB EL IOGA

Objectius previstos:

 1. Conèixer les arrels del Ioga, i les diferents branques del Ioga. Així com les diferents vessants a tenir en compte per desenvolupament integral de l’individu: l’educació corporal, l’emocional, la de l’intel·lecte i l’educació espiritual.
 2. Com desenvolupar la calma mental per ser millor educador i millorar el clima a l’aula. Entendre les meditacions creatives i com potencien el pensament positiu.
 3. Comprendre la importància de la intel·ligència emocional a través del Bhakti i Karma Ioga. Entendre com d’important és per una educació conscient i reduir el nivell d’estres.
 4. Entendre com les asanes ens poden ser útils per viure el moment present, i sintonitzar la ment i les emocions a través del moviment.
 5. Ús del pranayames o tècniques de respiració per equilibrar la ment.
 6. Ús de les tècniques de biorespiració o alliberació emocional per alliberar tensions.
 7. Entendre com ens afecta la rutina i la nutrició al dia a dia. Com gestionar-ho a través del Ioga.
 8. La pràctica personal del Ioga de l’educador per transformar l’educació. Com aplicar el Ioga per educar.
 9. Inter-relacionar allò après per guiar a tant als professors com als alumnes en el seu creixement i desenvolupament integrals com a persona.

Pla d’avaluació de l’activitat:

 • Lliurament de les tasques periòdiques en els terminis establerts. Cada setmana de la formació es facilitaran els documents (documents de text i vídeos) pertinents relacionats amb els continguts que es treballen aquella setmana i es demanarà la realització d’una tasca o activitat. Aquesta activitat pot ser un document de text, una gravació de veu o un vídeo.
 • Superar l’avaluació d’aquestes tasques setmanals. En total hi hauran en 9 tasques, cadascuna d’elles relacionada amb els 9 punts dels continguts, així com varies participacions al fòrum. La darrera setmana de la formació es reserva per recuperar les tasques no superades, en el cas que sigui necessari.
 • Avaluació de la satisfacció a partir d’una enquesta.
 • Modalitat no-presencial
 • curs telemàtic.
 • Titulació Certificada
 • 30 hores
 • inclou dossier
 • inclou vídeos
 • inclou àudios
 • 120
 • Ariadna Candeal
 • Isabel Santanach

PROPERS CAPS DE SETMANA: