AYURVEDA GRANOLLERS 

El passat és el present, no? També és el futur. Tots intentem evadir-nos d’aquesta realitat,  però la vida no ens ho permet.

Eugene O’Neill

Aquest mètode fa visibles les implicacions i dinàmiques sistèmiques que generen conflicte i malestar i mostra vies de solució que contribueixen al benestar i l’harmonia de l’individu i del seu entorn.

CONS

Sovint, els problemes, dificultats i conflictes presents a la vida de les persones s’originen en dimensions que transcendeixen l’àmbit pròpiament personal i biogràfic. Un exemple clar és la influència que tenen les vivències, experiències i fets traumàtics viscuts pels avantpassats sobre la vida dels descendents, provocant moltes vegades efectes negatius i limitadors. Aquests efectes es poden produir malgrat la persona desconegui la història familiar i independentment de que hagi tingut o no relació amb la seva família d’origen. Bert Hellinger, desenvolupador de les Constel·lacions Familiars, va observar aquest fet i va constatar com cada membre de la família està inconscientment lligat amb les generacions anteriors. També va descobrir l’existència d’unes lleis universals que operen dins dels sistemes de relacions humanes que va anomenar Ordres de l’Amor. Tal i com es mostra a les Constel·lacions Familiars, la violació d’aquests ordres no només té conseqüències negatives per a qui els transgredeix sinó que moltes vegades té un impacte negatiu també en la vida dels seus descendents.

MUÑECO PAPEL

Les Constel·lacions Familiars Sistèmiques són un mètode de treball terapèutic que s’emmarca dins de les teràpies breus i orientades a la solució. Aquest mètode treu a la llum les dinàmiques disfuncionals i les implicacions inconscients que mantenen molts dels conflictes, dificultats i problemes que es donen dins dels sistemes dels quals formem part (familiar, laboral, educatiu…), alhora que mostra vies de solució que faciliten que els individus puguin gaudir de més llibertat i benestar personal.

Les Constel·lacions Familiars Sistèmiques estan especialment indicades per treballar conflictes o problemes personals, relacionals, familiars, de parella i laborals. També són útils en casos d’addiccions, desordres conductuals, patiment psicoemocional i simptomatologia física d’origen psicosomàtic.

Les Constel·lacions Familiars Sistèmiques es poden aplicar de dues maneres: en tallers de grup o en sessió individual. Els tallers de grup són la forma clàssica de treballar i permeten apreciar tota la potència d’aquest mètode. Tanmateix, hi ha persones que no estan preparades o disposades a exposar-se davant d’un grup. En aquests casos les sessions individuals són un molt bon recurs i faciliten que la persona pugui treballar en un context més íntim i protegit. Per saber-ne més sobre el funcionament del tallers grupals i de les sessions individuals visiteu l’apartat corresponent.

A les sessions individuals només hi participen el client i el constel·lador i el mètode varia respecte a les constel·lacions en grup ja que es fan servir eines o recursos com figures, ninots o tapets per representar la situació problemàtica. La sessió comença amb una petita entrevista i amb l’exposició del problema o situació per part del client. Posteriorment, el constel·lador valora quina és la forma més apropiada de procedir.

Les sessions individuals acostumen a tenir una durada d’hora i mitja. En la majoria del casos amb una única sessió és suficient per constel·lar un tema o problema, tot i que a vegades pot ser recomanable fer alguna sessió més.

Els tallers grupals, tal i com els proposem, tenen una durada aproximada de quatre hores, malgrat que puntualment es poden oferir tallers més llargs.

Es poden diferenciar tres formes de participar: client, representant i observador. Com a client la persona exposa la seva situació problemàtica al facilitador o constel·lador per tal de realitzar una constel·lació i trobar una via de solució. Un cop exposada la problemàtica, el client, seguint les pautes del facilitador, tria representants per a les persones (familiars, parella, companys de feina, etc.) que estan involucrades en la situació exposada i els col·loca o configura en l’espai. Aquests es posen al servei del client representant a una persona concreta i s’inicia el procés de la constel·lació. Els participants resten observant des de fora.

Tant les persones que constel·len com les que fan de representants i/o observadors es beneficien del taller al poder copsar quines són les dinàmiques que generen conflicte o malestar i què és el que ajuda a l’harmonia individual i col·lectiva.

constelaciones-famialires

PRÒXIM TALLER DE CONSTEL·LACIONS:

taller grupal:
20€/taller de 4 hores

sessions individuals:
70€/sessions de 1 hora i mitja
60€/sessions d’una hora  (les sessions d’una hora només es poden realitzar després d’haver realitzat una primera sessió d’hora i mitja i previ acord amb el constel·lador).